Zápis z mimořádné valné hromady

Zápis z mimořádné valné hromady spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování

konané  26. 5. 2016 v A-centru, Vítkova 10, Praha 8

Mimořádné valné hromady se zúčastnilo 22 členek/členů ROZALIO

Valnou hromadu zahájila a vedla Martina Suchánková, která předložila návrh programu  mimořádné valné hromady, tento byl schválen následovně:

Program
1) Změna stanov - nutné úpravy pro transformaci občanského sdružení na spolek
2) Volba výboru - statutárních zástupců

HLASOVÁNÍ o programu mimořádné valné hromady:  Pro: 22, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 

1) Změna stanov, která je ze zákona nutná k transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek

- Předložení návrhu změn - Uvedení v soulad s NOZ

Od roku 2017 vstoupí v platnost povinnost mít stanovy v souladu s NOZ, jinak sdružení zanikne (spolek).

- Hlasování o návrhu všechny přeložené změny stanov hlasovat najednou v jednom hlasování

 

HLASOVÁNÍ návrhu o souhrnném hlasování :  Pro: 22, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

Hlasování o předložených úpravách stanov v souladu s NOZ

Pro: 22, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat

 

2) Volba výboru  - volba statutárních zástupců

       Hlasování o zvolení/schválení Martiny Suchánkové do výboru ROZALIO
Pro:21, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

       Hlasování o zvolení/schválení Alice Kulhánkové do výboru ROZALIO.
Pro:21, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

       Hlasování o zvolení/schválení Miroslava Váchy do výboru ROZALIO.
Pro:21, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

       Hlasování o zvolení/schválení Petry Škodové do výboru ROZALIO.
Pro:21, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

       Hlasování o zvolení/schválení Petry Janouškové do výboru ROZALIO.
Pro:21, Proti:0, Zdrželo se:1, Výsledek: návrh přijat

       Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Martina Suchánková – předsedkyně,  Petra Janoušková a Alice Kulhánková – místopředsedkyně, Petra Škodová a Miroslav Vácha – členové. Pro:17, Proti:0, Zdrželo se:5,
Výsledek: návrh přijat

 

Hlasování o statutárních zástupcích, kterými budou vždy předseda a místopředsedové spolku.

Pro:19, Proti:0, Zdrželo se:3, Výsledek: návrh přijat

 

Zapsala: Martina Suchánková


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.