O tuberkulóze

Tento text byl přeložen ze zahraničních stránek a není textem spolku Rozalio. Informace v něm obsažené nemusí odpovídat epidemiologické situaci v ČR či oficiálním doporučením v očkování. Zdroj: immune.org.nz

 

Tuberkulóza je infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis. TBC může zůstat neaktivní i po dobu několika let, než se zaktivuje. Když přejde z latentního nakažení do aktivní nemoci, obvykle postihuje plíce, ale může napadnout i jiné orgány.

Největší riziko vývinu nejzávažnějších forem TBC, jako tuberkulózní meningitida (zánět mozkových blan) a diseminovaná (miliární) tuberkulóza (postihující lymfatické uzliny a další tkáně), hrozí kojencům, malým dětem a dětem s oslabeným imunitním systémem.


Šíření

Bakterie se přenáší vdechnutím kapének, které se z nakažené osoby uvolnily kýcháním, kašláním či pliváním. Jedna osoba s aktivní TBC může nakazit až každého čtvrtého člověka ze svého blízkého okolí; těmto lidem tudíž hrozí vysoké riziko nákazy.
Většina dětí se nakazí od infekčního dospělého v rámci rodiny nebo nejbližšího okolí. Riziko expozice nakaženém osobě hrozí také lidem přebývajícím v těsných komunitách a institucích, včetně uprchlických táborů a imigračních středisek, věznic, domovů důchodců a psychiatrických léčeben. K šíření TBC přispívá přeplněné bydlení a chudoba.


Příznaky

Osoby s TBC nemusí mít žádné příznaky. Pokud se příznaky vyskytnou, zahrnují horečku, dlouhotrvající kašel, vykašlávání hustého nebo krvavého hlenu či krve, zduřelé uzliny, bolest na prsou, noční pocení, úbytek hmotnosti, nechutenství a malátnost (únava).


Léčba

Aktivní tuberkulóza se léčí kombinací antibiotik, které se musí brát pravidelně po dlouhou dobu, cca šest měsíců.


Rizika

Přibližně polovina osob s aktivní TBC bez odpovídající léčby zemře.
Vývoj z latentního do aktivního onemocnění je pravděpodobnější u dětí než u dospělých. Dětem také hrozí největší riziko rozvinutí nejzávažnějších forem TBC. Závažná forma onemocnění hrozí i starším lidem. Poškozen plic u pacientů s plicní TBC může vzácně vést k silnému krvácení.
U tuberkulózních kmenů se může vyvinout resistence na antibiotika, zejména pokud neproběhl celý antibiotický cyklus.
Riziko hrozí osobám v kontaktu s dobytkem, vysokou zvěří a určitými zvířecími produkty, nicméně kontakt v rámci práce je coby rizikový faktor nedostatečně zdokumentovaný. Kongenitální TBC (získaná před narozením) je vzácná. Kojení nepředstavuje rizikový faktor a onemocnění se jím na novorozence NEPŘENÁŠÍ.


Prevence

K oblastem s vysokou mírou onemocnění patří většina afrických a jihoamerických zemí, Rusko a bývalé sovětské republiky, Indie, Čína včetně Hongkongu a jihovýchodní Asie s výjimkou Singapuru.
Děti nakažené tuberkulózou nesmějí chodit do školy, dokud u nich nezačne účinná léčba antibiotiky, nezavede se soulad s léčbou a nedojde k ústupu příznaků.

 

Tuberkulóza

Komplikace způsobené nemocí

 • některé případy bez příznaků

 • infekce plic a problémy s dýcháním

 • riziko vývinu závažných forem onemocnění u kojenců a dětí do 5 let věku:

 • meningeální tuberkulóza (zánět mozkových blan), a/nebo

 • miliární tuberkulóza (infekce rozšířená v celém těle)

 • obtížná léčba kmenů TBC rezistentních na antibiotika

 • úmrtí u cca poloviny pacientů s aktivní nemocí navzdory léčbě

Reakce na vakcínu

Běžné

 • zduřelé uzliny a únava

 • puchýřek či vřídek v místě vpichu hojící se až tři měsíce

 • jizva v místě vpichu

Vzácné

 • zánět kostí

 • absces

 • diseminované onemocnění z vakcíny BCG, může být smrtelné, je-li vakcína podána osobě s oslabeným imunitním systémem

Podobně jako u jakéhokoli jiného léku se po očkování může velmi vzácně vyskytnout vážná alergická reakce.

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.