Tento text byl přeložen ze zahraničních stránek a není textem spolku Rozalio. Informace v něm obsažené nemusí odpovídat epidemiologické situaci v ČR či oficiálním doporučením v očkování. Zdroj: immune.org.nz


Záškrt je vzácné, ale vážné infekční onemocnění. Bakterie obvykle vyvolávají infekci hrdla a nosu, mohou však způsobit i zánět kůže. Některé případy mohou mít mírný průběh, nicméně tyto bakterie mohou produkovat toxiny, které způsobují vážné, často život ohrožující komplikace. Ty zahrnují srdeční potíže, paralýzu a selhání ledvin.


Šíření


Záškrt se šíří těsným kontaktem s nakaženou osobou nebo přenašečem bakterie, u něhož se neprojevují žádné příznaky. Šíření probíhá běžně kapénkami z kýchání a kašlání. Bakterie se může šířit také kontaminovanými předměty a jídlem.

 

Příznaky

Záškrt způsobuje zánět horních cest dýchacích včetně nosu a hrdla. Příznaky zahrnují bolest v hrdle, potíže s dýcháním, krvavý nebo vodnatý výtok z nosu, ochraptělost, štěkavý kašel, bolestivé polykání a zduření hrdla a krku (vytvoří se tzv. býčí šíje). V některých případech dochází k zánětu kůže, což vede k vytvoření kožních lézí. U některých nemocných se však neprojeví žádné příznaky.


Léčba

Osobám s podezřením na záškrt se podává antitoxin injekcí do svalu nebo do žíly. Infekce se poté léčí pomocí antibiotik. Dodatečná léčka může zahrnovat nitrožilní infuze, kyslík, klid na lůžku, monitorování srdeční činnosti, dýchací trubici a odblokování ucpaných dýchacích cest.


Rizika

Účinky záškrtu se pohybují od mírných po závažné.
U nakažených osob hrozí, že bakterie začne produkovat zdraví škodlivé toxiny, které se mohou šířit krevním řečištěm a napadnout hlavní orgány.
Toxiny mohou způsobit závažné poškození srdce, nervů a ledvin.
Záškrt může být smrtelný, 5-10 % nemocných umírá navzdory léčbě.

 

 


Prevence

Osoba se záškrtem nechodí do školy, dokud se neuzdraví a nemá dva negativní výtěry z krku.
Osobám v těsném kontaktu s nakaženým se podávají antibiotika, popřípadě posilující dávka vakcíny obsahující toxoid diftérie.
Jsou-li těmito osobami děti, nechodí do žádných předškolních zařízení ani se neúčastní žádných komunitních aktivit, dokud výtěry z krku neprokáží, že nejsou nakažené.
Jsou-li těmito osobami dospělí, kteří pracují s potravinami či dětmi, nechodí do práce, dokud výtěry z krku neprokáží, že nejsou nakažení.

 

 

Záškrt

Komplikace způsobené nemocí

 • zduření hrdla a potíže s dýcháním 

 • zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida), zánět středních ucha, zápal plic

 • zánět a poškození srdečního svalu

 • poškození a selhání ledvin

 • opožděné nervové komplikace

 • smrt, i navzdory léčbě

Reakce na kombinované vakcíny

Běžné

 • nechutenství

 • zvracení nebo průjem

 • podrážděnost, nepokoj

 • neobvyklý pláč

 • otok končetin po 4. nebo 5. dávce vakcíny

 • ztuhlost či bolest svalů a kloubů

 • bolesti hlavy a nevolnost

Závažné

 • kopřivka

 • přechodný nízký počet krevních destiček

 • přetrvávající neutišitelný křik u kojenců

 • hypotonicko-hyporesponzivní epizoda (HHE) u kojenců

 • křeče

 • sterilní absces v místě vpichu

Podobně jako u jakéhokoli jiného léku se po očkování může velmi vzácně vyskytnout vážná alergická reakce.


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.