Mozek a očkování

ImageTento alarmující článek, který z velké míry čerpá z odborných prací neurochirurga a  profesora Rusella Blaylocka poukazuje na negativní dopady očkování na nervový a imunitní systém člověka. Dozvídáme se zde například, jak nadměrná aktivace imunitního systému způsobená častým očkováním a přídavnými látkami ve vakcínách stimuluje tvorbu volných radikálů v mozku, které jsou mimo jiné i příčinou mutací oslabených virů z vakcín, které v těle dlouhodobě přetrvávají.

Tip: článek je sice velmi informativní a svými závěry šokující, nicméně je náročný a je potřeba ho číst velmi pozorně - nejlépe několikrát.

Jediná zcela bezpečná vakcína je vakcína nikdy nepoužitá.

Dr. James A. Shannon, Národní ústav zdraví, USA


Ze sdělovacích prostředků se dozvídáme, že pro nás vědci ve spolupráci s farmaceutickými firmami připravují stále nové, lepší, účinnější a zcela bezpečné vakcíny proti infekčním nemocem, které si v minulosti vyžádaly mnoho lidských životů. Tento článek přináší čtenářům poněkud méně optimistický pohled na problematiku očkování, a to zejména se zaměřením na možné negativní dopady očkování na nervový a imunitní systém člověka.
Po třiceti letech intenzivního výzkumu víme mnohé o tom, jak mozkové buňky pracují a co se stane, když se objeví choroba. Jednou z velkých hádanek byla souvislost mezi očkováním a určitými mozkovými poruchami, jako jsou:
· Autismus
· Poruchy pozornosti (ADD)
· Hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti (ADHD)
· Syndrom války v Perském zálivu (GWS)
· Parkinsonova a Alzheimerova choroba
· Amyotrofická laterální skleróza (ALS)
Jak se více a více dozvídáme o tom, jak by měly mozkové buňky pracovat, objevili jsme, že často normální procesy, jako například látková výměna (metabolismus), mohou mít za následek hromadění (akumulaci) chemikálií - meziproduktů nazývaných "volné radikály", které mohou poškozovat nebo ničit buňky.
Jak volné radikály působí?
Volné radikály jsou nestabilní molekuly, které "kradou" ostatním molekulám elektrony a způsobují tak kaskádu škodlivých účinků, které mohou v těle vést k degenerativním změnám. Nejvíce jich vzniká v procesu látkové výměny, ale mohou také vznikat v důsledku působení jedů, ionizujícího záření a těžkých kovů. Protože jsou takto destruktivní, mají buňky jakousi obrannou síť, díky níž je dokáží neutralizovat. Tento antioxidační systém sestává z mnoha součástí, včetně vitamínů, minerálů a zvláštních sloučenin zvaných "thioly" (glutathion a kyselina alfa-lipoová).

To, že volné radikály hrají významnou roli ve všech výše uvedených chorobách, je nyní prokázáno - otázkou však zůstává, proč je tolik volných radikálů vytvářeno? V případě autismu, ADD a ADHD se ukazuje, že zdrojem problémů je patrně rtuť obsažená mimo jiné v očkovacích látkách. Tato rtuť může způsobovat, že se v mozku tvoří velké množství volných radikálů. Ovšem rtuť není zdaleka jedinou příčinou těchto problémů.

Je zajímavé, že se na vzniku všech těchto nemocí podílí i další běžná událost - nadměrná aktivace části imunitního systému. Je důležité si uvědomit, že takto nadměrně aktivní je pouze určitá část imunitního systému, protože další jeho části, například buněčná imunita, mohou být ve skutečnosti oslabené. V některých případech (například u dětských nemocí) je tento problém vrozený, v jiných případech se může vyvinout v důsledku mnoha faktorů - vlivem stárnutí, otravou toxiny, špatnou výživou a nadměrnou vakcinací.

Jak jsou vakcíny vyráběny?
Očkovací látky v podstatě obsahují určitý antigenní materiál - mrtvé viry nebo bakterie, jejich části či toxické produkty, nebo oslabené živé mikroorganismy. Pro posílení imunitní reakce těla vůči těmto mikroorganismům přidávají výrobci do vakcín silné imunostimulanty, například skvalen, hliník, lipopolysacharidy, apod. Jedná se o tzv. "pomocné látky" (adjuvans).

Proces očkování obvykle vyžaduje opakované vstřikování vakcíny do těla v určitých časových intervalech. Kombinace pomocných látek a očkovaných mikroorganismů spouští imunitní reakce těla, podobně jako je tomu při skutečné nákaze, ale s jedním významným rozdílem. Téměř žádná z nemocí nevstupuje do těla injekčně. Většina se do něj dostává přes sliznice nosu, úst, plic nebo trávícího traktu. Sliznice těchto orgánů mají zcela jiný imunitní systém, než který je aktivovaný injekční aplikací. Tento systém se nazývá "IgA imunitní systém". Jde o první linii obrany, která pomáhá snižovat potřebu intenzivní aktivace imunitního systému celého těla. IgA systém může často zvládnout útok úplně sám. Jde o to, že injekční aplikace mikroorganismů vyvolá abnormální reakci.

Protože se stále častěji objevuje nedostatečná funkce očkování, výrobci vyrábějí stále silnější vakcíny. Přidávají stále více pomocných látek nebo používají látky stále silnější. Problémem tohoto přístupu je, že ve velmi mladém, přestimulovaném imunitním systému může dojít k přesně opačnému účinku, který může imunitní systém zcela ochromit. Toto je obzvláště nebezpečné u špatně živených jedinců.
První pokusy očkovat Afričany skončily pohromou, kdy bylo zjištěno, že mnozí z nich umírali na následky očkování. Tento problém byl způsoben všeobecným nedostatkem vitamínu A. Jakmile byla korigována podvýživa, úmrtnost strmě poklesla.

Dalším problémem moderního očkování je, že stimulace imunitního systému trvá příliš dlouho. Je to způsobeno pomocnými látkami vakcín, které zůstávají v tkáních a nepřetržitě stimulují buňky imunitního systému. Když dojde přirozeným způsobem k infekci, proběhne rychlá aktivace imunitního systému, a jakmile začne být infekce pod kontrolou, imunitní reakce prudce poklesne. Toto, jak dále uvidíme, zabraňuje nadměrnému poškozování normálních buněk těla.
K čemu dochází při očkování v mozku?
Zdá se, že při hodnocení vedlejších účinků léků je mozek zcela opomíjen. Totéž platí i pro očkování. Dlouhou dobu nikdo nenapadlo, že by na něj očkování mohlo mít nějaký vliv. Bylo to způsobeno mylným předpokladem, že mozek je chráněn před imunitní aktivací tzv. hematoencefalickou bariérou. Nedávné studie však ukázaly, že očkováním může být aktivován i speciální imunitní systém mozku.
Přechod látek mezi krví a mozkem významně omezuje tzv. hematoencefalická (HE) bariéra. Na rozdíl od jiných orgánů se endotelové buňky vlásečnic mozku svými okraji těsně dotýkají a spojují. Další součást bariéry tvoří výběžky gliových buněk. Bariérou volně difunduje kyslík, kysličník uhličitý a voda, přechod většiny ostatních látek je možný jen prostřednictvím speciálních transportních mechanismů v membránách endotelových buněk. HE bariéra výrazně přispívá k udržení optimálního prostředí nervových buněk, neboť brání prudkým změnám koncentrace mezibuněčné tekutiny a omezuje možnost poškození buněk toxickými látkami. Na několika místech mozku však HE bariéra chybí. V těchto oblastech je stěna vlásečnic prostupná pro plasmu podobně jako v jiných orgánech.
Mozek má speciální imunitní systém, který funguje díky jedinečným buňkám - mikrogliím. Mikroglie jsou makrofágům podobné buňky, které jsou rozptýleny v celém mozku a vyčkávají, až budou aktivovány. Jedním z nejdůležitějších stimulů pro jejich aktivaci je aktivace imunitního systému těla, což prokázala řada studií.
Čím silněji je stimulován imunitní systém těla, tím intenzivnější je reakce mozku. Dlouhodobá aktivace imunitního systému těla vede rovněž k dlouhodobé aktivaci imunitního systému mozku. V tom spočívá nebezpečí naší současné očkovací praxe.
Co se stane, když je zaktivován imunitní systém mozku?
Jakmile dojde k aktivaci buněk imunitního systému mozku, začnou tyto buňky (které se pohybují v blízkosti nervové soustavy) vylučovat četné imunitní chemikálie (cytokiny a chemokiny) a doslova chrlit obrovské množství volných radikálů ve snaze zabít proniknuvší mikroorganismy. Je tu však problém - tyto cizorodé mikroorganismy tu nejsou. Jde o trik vakcíny, která přiměla tělo, aby si myslelo, že tam jsou.
Na rozdíl od imunitního systému těla vylučují mikroglie dvě další chemikálie - tzv. excitotoxiny glutamát a kyselinu chinolinovou - které mají ničivý účinek na neurony a jejich spoje. Tyto chemikálie rovněž výrazně zvyšují produkci volných radikálů v mozku. Studie u pacientů ukázaly, že hladina těchto dvou excitotoxinů může v důsledku virové nebo bakteriální nákazy mozku nabýt velmi nebezpečné úrovně. Vysoká hladina kyseliny chinolinové v mozku může způsobovat demenci, jako je tomu při nákaze HIV.
Problémem naší současné očkovací praxe je, že vakcíny jsou podávány ve velkém množství rychle po sobě, takže je imunitní systém mozku dlouhodobě aktivován. Bylo to experimentálně prověřeno v řadě studií. To znamená, že mozek bude dlouhodobě vystavován velkému množství excitotoxinů.
Tyto destruktivní chemikálie se spolu s volnými radikály rozptylují v celé nervové soustavě a poškozují ji. Fungují na způsob bomby hozené do davu - bomba nejen že zabije mnoho lidí výbuchem, ale zabije i řadu vzdálených lidí střepinami.
Normálně se imunitní systém mozku, podobně jako imunitní systém těla, rychle aktivuje a po zvládnutí infekce se okamžitě zastaví, aby se zabránilo nadměrným škodám. Ale očkování toto nedovolí. Ve vyvíjejícím se mozku to může mít za následek poruchy řeči, chování a dokonce i demenci.
Nedávné studie, které provedl světoznámý imunolog Dr. Hugh Fudenberg odhalily, že dospělí lidé očkovaní každoročně po dobu pěti let proti chřipce měli desetkrát větší riziko výskytu Alzheimerovy choroby. Dr. Fudenberg to přisuzuje rtuti a hliníku obsaženým ve vakcíně. Je zajímavé, že oba tyto kovy aktivují mikroglie a zvyšují excitotoxicitu v mozku.
Přímý účinek cytokinů
Pro léčbu nádorů i jiných běžných nemocí jsou používány různé cytokiny. Studie účinků těchto cytokinů na funkci mozku odhalily určité velmi blízké paralely s chorobami, o kterých jsme pojednávali výše. U dětí, jejichž imunitní systém mozku je přebuzen, dochází zejména k poškození amygdaly a ostatních částí limbického systému mozku. To může vést k neobvyklým syndromům, např. k syndromu "Alenka v říši divů". Také dochází k poškození funkcí frontálních (čelních) laloků. V podstatě dochází ke ztrátě toho, co nás činí lidskou bytostí schopnou fungovat v komplikovaném světě myšlenek a interakcí.
Několik studií skutečně prokázalo zvýšené úrovně cytokinů u autistických dětí. Je také zajímavé, že tyto cytokiny, zejména IL-1b a TNFa výrazně zvyšují poškození vyvolané excitotoxiny. Dochází k opakovaným cyklům imunitní aktivace, vylučování excitotoxinů a cytokinů a k produkci volných radikálů.
Úloha autoimunity a přetrvávání virů
Studie u autistických dětí ukázaly, že dochází k útoku imunitního systému na mozek. Podobná situace je k vidění u neurodegenerativních onemocnění a u Syndromu války v Perském zálivu. Je třeba si uvědomit, že tyto autoimunitní reakce byly  spuštěny očkovacími látkami a organismy, které tyto vakcíny kontaminují. Jakmile tato autoimunní reakce začne, již se nemůže zastavit, a tudíž spouští všechny destruktivní reakce, které jsem popsal výše.

Garth Nicolson poukázal na přímou souvislost mezi kontaminací vakcín mykoplazmaty a 200% zvýšením výskytu ALS u veteránů války v Perském zálivu. Tato porucha je způsobena stejným mechanismem, který byl popsán výše.

Dalším, mnohem běžnějším problémem je používání živých virů ve vakcínách. Živé viry mohou být k očkování použity za předpokladu, že jsou dlouhým procesem kultivace, tzv. "atenuace" oslabeny. Tyto oslabené, chorobu nezpůsobující viry jsou pak očkovány s nadějí, že v těle vyvolají odpovídající imunitní reakce.

Problém s touto ideou je dvojnásobný:

Zaprvé je známo, že v řadě případů tyto viry uniknou imunitnímu systému a navždy se usídlí v těle.  Nedávné pitevní studie starších zemřelých  prokázaly výskyt živých virů spalniček, a to jak v mozku ( u 20% zemřelých), tak v ostatních orgánech těla (45%). Podobné nálezy byly popsány i u autistických dětí, přičemž bylo zjištěno, že tyto viry mají svůj genetický původ ve virech použitých ve vakcíně.

Druhým problémem je to, že většina těchto virů byla shledána vysoce zmutovaná.  Bylo dokonce shledáno, že u stejného člověka se viry vyskytovaly v několika různých mutacích v různých orgánech těla

Tyto skutečnosti jsou před veřejností zatajovány.

Tyto oslabené viry mutují působením volných radikálů ve tkáních a mohou zmutovat do virulentní, choroby způsobující formy. Toto děsivé zjištění byl potvrzeno nedávnými výzkumy. Ve skutečnosti má velké procento pacientů trpící Alzheimrovou chorobou  oproti zdravým jedincům v mozku živé viry.

Jsou-li jednou živé viry injekčně vstříknuty do těla, tak již nemohou být odstraněny. Protože tyto viry zůstávají v těle, jsou pod stálým tlakem volných radikálů, který se zvyšuje v období stresu, nemoci, cvičením a stárnutím. Jsou to právě volné radikály, které způsobují, že virus mutuje.

Viry mohou v podstatě přežívat v mozku nebo v jiných orgánech, a buď pomalu a plíživě poškozují mozek a míchu, nebo po té, co zmutují do vysoce vražedné podoby, se mohou stát původcem náhlé choroby.

Závěr
Jak se ukazuje, praxe častého očkování u dětí může být velmi nebezpečná. Množství studií přesvědčivě prokázalo, že takováto praxe může vést k závažným poškozením mozku. Protože se dětský mozek až do dvou let věku rychle rozvíjí, je vystaven vysokému riziku této nezodpovědné politiky.

Očkování oslabuje naši imunitu mnoha způsoby:
1. Vakcíny obsahují mnoho chemikálií a toxických kovů (např. rtuť a hliník), které potlačují imunitu. Například rtuť způsobuje změny v činnosti lymfocytů a snižuje jejich životaschopnost.
2. Vakcíny obsahují cizorodé tkáně a DNA / RNA, které vyvolávají stejnou reakci organismu jako např. transplantovaná tkáň.
3. Vakcíny mění poměr pomocných a supresorických buněk, který je klíčovým ukazatelem řádné funkce imunitního systému. Po očkování vypadá naše krev podobně jako krev nemocného AIDS.
4. Vakcíny mění metabolickou aktivitu mikrofágů a snižují jejich schopnost chemotaxe.
5. Vakcíny přetěžují náš imunitní systém cizorodými látkami. Těžké kovy náš imunitní systém zpomalí, takže se viry mohou začít nerušeně množit. Je to jako jít plavat s pouty na rukou.
6. Vakcíny ucpávají uzliny lymfatického systému velkými proteinovými makromolekulami, které nemohly být náležitě rozloženy trávícím procesem, protože byly vstříknuty přímo do těla. Toto je jedna z příčin, proč očkování souvisí s alergiemi.
7. Vakcíny způsobují, že naše tělo vyčerpává zásoby důležitých živin - vitamíny A, C a zinek, které jsou potřebné pro silný imunitní systém, protože vyživují bílé krvinky a makrofágy.
8. Vakcíny jsou neurotoxické a zpomalují rychlost přenosu nervových vzruchů - tedy i komunikaci našeho mozku s tkáněmi. Bylo zjištěno, že některé lymfocyty komunikují přímo s mozkem prostřednictvím souboru neurotransmiterů. Změna těchto faktorů narušuje imunitu.

Řekli jsme si, že živé a kontaminované vakcíny mají zvláštní riziko v tom, že viry mají tendenci v těle přetrvávat a mohou později zmutovat do choroby způsobující formy.

Je podstatné, že pokud je vakcinace prováděna podle plánu, který nepřipustí více než jedno očkování za šest měsíců, bude mít imunitní systém dostatek času, aby se mohl vzpamatovat.

Živé vakcíny by neměly být používány. Toto bylo nedávno ilustrováno přechodem od živé vakcíny dětské obrny (polio) k mrtvým virům. Všechny případy dětské obrny, ke kterým v posledních letech došlo, pocházely z očkování. Aktuálním problémem současnosti je epidemie na Haiti a v Dominikánské republice, kde byl jako původce identifikován vakcinační kmen.

A konečně je zásadní, aby každé vakcinaci předcházelo doplnění živin a dodržování zdraví prospěšné stravy. Vakcinačních komplikací je daleko méně u lidí s dobrou výživou.

Je třeba si uvědomit, že naše zdraví předurčuje stav prostředí našeho těla, nikoliv viry anebo bakterie jako takové. Každý člověk žije ve skutečném moři mikroorganismů (baktérií, virů, plísní, apod.). Tito mikrobi mohou sídlit v krku, ústech, v nose, trávícím traktu ... v podstatě kdekoliv. Jsou stejnou součástí našich těl jako jídlo které jíme. Když jsme zdraví, drží náš imunitní systém tyto mikroorganismy "na uzdě" a my neonemocníme. Názor, že bakterie nebo viry způsobují choroby vede k tomu, že si myslíme, že nejsme zodpovědní za naše zdraví a dáváme zodpovědnost do rukou někomu jinému - někomu, kdo má prostředky k zabíjení těchto mikroorganismů jedovatými chemikáliemi, a to i přestože tyto "léky" našemu tělu ubližují.

Prameny
1. Blaylock R. Journal of the American Nutriceutical Association, vol. 6, No. 4, 2003.
2. Blaylock R. Journal of American Association of Physicians and Surgeons, 2004.
3. Rimland B. The Autism epidemic, vaccinations and mercury. J. Nut. Environ. Med. 2000.
4. Thornton D. A survey of mycoplasma detection in vaccines. Vaccine 1986.
5. Mercola J. Vaccines and Immune Suppression, 2005, www.mercola.com

Přeložil a zkompiloval R.V.


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.