Děti mají na očkování právo, zabrání se úmrtím, říká imunolog Vojtěch Thon

31.10.2019 deník.cz

Pro imunologa a alergologa Vojtěcha Thona je zásadní bezpečné očkování. Upozorňuje ale i na imunitní poruchy, které může probudit, a vysvětluje, proč nepomáhá, když stát represivně vakcinaci vymáhá.

 

Česká republika přišla koncem srpna z rozhodnutí Světové zdravotnické organice spolu s Velkou Británií, Řeckem a Albánií poprvé o status země bez spalniček. Jak se na tohle rozhodnutí díváte?

S velkým smutkem a jako na velmi negativní, avšak očekávanou zprávu. Je to velká prohra. Jedná se o selhání odpovědných činitelů a nenaplnění jejich dřívějších proklamací.

Číst dál...

Vrozenou poruchu imunity u dětí může odhalit test ze tří kapek krve

Článek ze www.superrodina.cz

Vyšetření imunity TREC/KREC je vhodné provést před očkováním živými vakcínami.

I když opředeno mnoha mýty, je očkování stále nejúčinnější způsob, jak v populaci zamezit šíření závažných onemocnění. Existují však ojedinělé případy, kdy je očkování opravdu nevhodné. Jedná se například o neodhalené závažné poruchy imunity dětí, které se nemusí v prvním roce života projevit, protože je dítě chráněno ještě přenesenými protilátkami od matky. Děti s touto poruchou imunity by pak neměly být očkovány tzv. živými vakcínami (rotavirové infekce, tuberkulóza, příušnice, spalničky, zarděnky), které by u nich mohly způsobit závažné zdravotní problémy. Nově je možné imunitu otestovat genetickým vyšetřením krve s názvem TREC/KREC.

Číst dál...

Deník z pracovní komise pro očkování I.

5. června 2015

V úterý 2. června se poprvé sešla pracovní komise pro problematiku očkování zřízená ministerstvem zdravotnictví. Jednání komise se účastnila také právnička Ligy lidských práv Tereza Hrubá a předsedkyně Spolku ROZALIO Martina Suchánková. Přečtěte si krátký report o tom, co bylo předmětem prvního jednání, na kterém se řešily zejména organizační záležitosti a témata pro příští jednání.

Číst dál...

Jednání Výboru pro zdravotnictví 19.3.2015 - zvukový záznam + reportáž v ČT

20.3.2015

V přiloženém odkazu v čase od 17:00 min lze shlédnout komentáře k výsledku  jednání Výboru pro zdravotnictví. Nebyl podpořen pozměňovací návrh ani jednoho z poslanců TOP09

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058280319

Zvukový záznam jednání :

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&ido=1128&td=22&cu=18

Chystáme oficiální vyjádření Rozalia.

 

Očkování, svoboda a osobní zodpovědnost

ImageLidové noviny uveřejnili dne 23.11.2007 úvahu MUDr. Michaela Víta, hlavního hygienika ČR, ve které kromě jiného říká: “ ... Listina práv a svobod, která je součástí našeho ústavního systému, hovoří v článku 31. o právu každého občana na ochranu zdraví. Kde je právo, měla by existovat i garance jeho naplnění. Garantem je v tomto případě stát, který následnými zákony, zejména kompetenčním zákonem a zákonem o ochraně veřejného zdraví, toto právo převádí do praktických kroků. ....

Otázka zní: není výklad mého práva na svobodu rozhodování také právem o svobodě nechat se nakazit smrtelně nebezpečnou nakažlivou nemocí? A tím na životě ohrozit ostatní jedince? Nekončí právě v tomto bodě moje svoboda rozhodování? Současný výklad, který já i mí kolegové jako státní úředníci musíme respektovat, je ten, že zde tato svoboda končí, očkování je tedy povinné.”

Celou úvahu si můžete přečíst zde .

4. Světový kongres WSPID (Světové společnosti pro dětské infekční nemoci)

ImageV časopisu Vox pediatriae, časopisu praktických lekářů  pro děti a dorost, číslo 1 z roku 2006, vyšla na stránce 41 zpráva z 4. světového kongresu  WSPID  (Světové společnosti pro dětské infekční nemoci). V této zprávě najdete informace o debatě okolo nárůstu patogenů rezistentních vůči antibiotikům a o nárůstu pneumokokových infekcí v důsledku vakcinace proti Hemofilu typu B.

http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zc/vox_01_2006.pdf


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.