Report z 5. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování konaného dne 15. března 2017

Páté jednání Pracovní komise pro problematiku očkování na Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „Komise“) bylo věnováno diskusi o připravovaném zákoně, kde stát převezme odpovědnost za újmu způsobenou očkováním. Ministerstvo zdravotnictví ČR jej slíbilo předložit co nejdříve po zvolení nové vlády, tedy po podzimních volbách. Dodrží-li MZ slíbený termín, lze očekávat, že se tento zákon bude projednávat během roku 2018.

Zasedání Komise poprvé zahájila, v loňském roce jmenovaná, hlavní hygienička Eva Gottvaldová a rovnou předala slovo náměstku pro legislativu a právo Radku Policarovi. Ten představil celkový návrh zákona a body, které by rád dal k diskuzi.

Prvním projednávaným bodem byla otázka, zda se odškodnění bude týkat nežádoucích účinků (dále jen NÚ) pouze po povinném očkování nebo i po dobrovolném, resp. plošně doporučovaném a státem hrazeném. Byly vzneseny námitky, že absence odškodňování NÚ po plošném doporučeném očkování může ohrozit jeho důvěryhodnost a způsobit následnou nižší proočkovanost. Rodiče budou chtít mít záruku, kterou u dobrovolného očkování nebudou mít. Konkrétně bylo zmíněno očkování proti pneumokokům a HPV. Podle některých členů je tento názor čistě marketingový. Nicméně podle mnohých má stát zájem, aby proočkovanost na plošně doporučená očkování byla vysoká a tedy by měl dávat lidem jistotu v podobě odškodnění případných NÚ.

Číst dál...

Report ze čtvrtého jednání komise pro problematiku očkování

Dne 23. 6. 2016 proběhlo další zasedání komise pro problematiku očkování při Ministerstvu zdravotnictví. Byly projednávány následující body: představení zákona o odškodňování nežádoucích účinků očkování, rozšíření Národní imunizační komise (NIKO), definice dočasné kontraindikace, kapacita a odbornost specializovaných očkovacích center, problémy s hrazením vakcín ze strany pojišťoven, poznatky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k ověřování regresu psychomotorického vývoje po očkování. A na závěr rozhořčení MUDr. A. Šebkové k vyjádření Rozalia a Společnosti pacientů s následky po očkování pro Evropský soud pro lidská práva a diskuse nad nepřesnostmi sestavené zprávy z dotazníkového šetření mezi rodiči v souvislosti se současnou aplikací hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům, kterou připravilo Rozalio s Společnosti pacientů s následky po očkování.

Číst dál...

LLP - Report z třetího jednání komise pro problematiku očkování

25. listopadu 2015

Dne 3. 11. proběhlo třetí jednání na Ministerstvu zdravotnictví k problematice očkování. Původně se mělo konat v září, z důvodu malého počtu nahlášených účastníků bylo přesunuto na říjen. Říjnové jednání se taktéž nekonalo, bylo přesunuto z důvodu projednávání státního rozpočtu na začátek listopadu. Jednání se za Ligu lidských práv účastnila právnička Zuzana Candigliota. Nyní si můžete přečíst report z jednání komise. Zápisy z předchozích jednání najdete zdezde.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.