Věk Povinné očkování Poznámka Doporučené očkování Poznámka
 1. měsíc tuberkulóza očkování se provede pouze u rizikových dětí    
 2. měsíc     pneumokoková onemocnění Hrazeno, pokud byly všechny dávky aplikovány do 7. měsíce věku
rotaviry  
 3. měsíc (od 9.  týdne) záškrt, tetanus, černý kašel, hepatitida B, dětská přenosná obrna, haemophilus influenzae b U nedonošených dětí se očkuje schéma 3+1    
 5. měsíc záškrt, tetanus, černý kašel, hepatitida B, dětská přenosná obrna, haemophilus influenzae b      
 11. - 13. měsíc záškrt, tetanus, černý kašel, hepatitida B, dětská přenosná obrna, haemophilus influenzae b      
 13. - 18. měsíc spalničky, zarděnky, příušnice      
 5. - 6. rok záškrt, tetanus, černý kašel      
spalničky, zarděnky, příušnice
 10. - 11. rok záškrt, tetanus, černý kašel, dětská přenosná obrna      
 13. - 14. rok     očkování proti lidským papilomavirům Hrazeno, pokud je provedeno od třináctého do čtrnáctého roku věku
 25. rok tetanus další přeočkování se provede po každých 10 až 15 letech    

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.