European Center for Disease Control and Prevention

http://www.ecdc.eu.int/index.html

Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí bylo založeno Evropskou unií v roce 2004. Sídlí ve Švédsku. Práce tohoto centra spočívá ve shromažďování a hodnocení vědeckých dat, poskytnutí vědeckých stanovisek a asistence včetně školení. Vydává zprávy a pořádá semináře. Poskytuje informace o veřejném zdraví Komisi, členským státům a mezinárodním organizacím. Mezi aktivity centra patří detekce, analýza a včasné informování o epidemiích. Publikuje bulletin o chřipce a bulletin o očkování, oba ke stažení na hlavní stránce ECDC.


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.