Hnutí za aktivní mateřství, HAM o.s. (CZ)

http://www.iham.cz

Hnutí za aktivní mateřství je občanské sdružení zabývající se nejen přirozenými porody, ale také právy rodičů a dětí

 Občanské sdružení Hnutí za aktivní mateřství (HAM)  

Občanské sdružení Hnutí za aktivní mateřství (HAM, dříve Hnutí za aktivní porod) založilo na jaře 1999 několik matek, rozčarovaných zážitky z českých porodnic. Je otevřené každému, kdo se zajímá o problematiku přirozených porodů a o zodpovědnou a aktivní roli rodičů v péči o své děti: otcům, porodním asistentkám, lékařům, psychologům = tedy široké laické i odborné veřejnosti.

Hlavním cílem HAM je změna českých porodnic tak, aby vycházely vstříc rodičkám a jejich potřebám. Usilujeme o to, aby lékaři ženám nenutili některé zbytečné, či dokonce škodlivé zákroky a postupy a řídili se doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), která mají matku i dítě chránit před škodlivou nemocniční rutinou. Zároveň chceme ženy vyzvat k tomu, aby samy vyžadovaly slušné zacházení a svobodu volby v porodnicích. Snahou HAM je, aby se porod znovu stal pozitivním životním zážitkem.

Hnutí se proto snaží ženám poskytnout množství praktických informací, včetně vysvětlení toho, na co mají právo a co mohou případně vyžadovat či naopak odmítnout. Obrátí-li se na nás někdo s otázkami ohledně těhotenství, porodu, kojení a podobně, poradíme mu nebo mu doporučíme, kam se obrátit.

Kromě toho by HAM rádo rozpoutalo odbornou diskuzi o budoucí podobě českého porodnictví včetně citlivé otázky tzv. domácích porodů a porodů ambulantních. Za velmi závažný problém považujeme také zdejší legislativu, a proto budeme všemi dostupnými prostředky usilovat o změny v úhradách zdravotní péče, která se vztahuje k porodu. Jde například o to, aby porod mohla vést porodní asistentka tam, kde si žena zvolí.

Do budoucna hnutí hodlá svou činnost rozšířit i na další aspekty mateřství, které zatím společnost odsouvá na okraj svého zájmu.