Odkazy

European Forum on Vaccine Vigilance (EU)

 http://users.pandora.be/vaccine.damage.prevention/englishhomepage

Evropské stránky fóra, které sdružuje organizace věnující se odhaleni a prevence negativních dopadů na zdraví způsobené očkováním, pod vedením ALIS z Francie a LIGA ze Španělska. Informace o očkovacích kampaních, které jsou na těchto stránkách kritizované. Popis nemoci, proti které se očkuje a varování před nebezpečím očkování proti nim. Rozhovor s Dr. Archie Kalokerinos, odkazy na Evropské a další světové stránky o očkování.

Medical Veritas, http://www.medicalveritas.com

 http://www.medicalveritas.com  

Šéfredaktorem těchto velmi  imponujících stránek je Gary S. Goldman, PhD., zakladatel neziskové organizace Medical Veritas, která podporuje lékařský a vědecký výzkum a vzdělávání. Hlavním cílem stejnojmenného mezinárodního časopisu prezentovaného na těchto stránkách je uveřejňovat lékařské a vědecké výzkumy zbavené konfliktu zájmů farmaceutického průmyslu a politiky. Lze zde proto najít vědecké práce a výzkumy nezávislých vědců z oblastí očkování, farmaceutických léků, těhotenství, porodu,  léčby rakoviny, AIDS, fluorizace vody atd., které  často poukazují na kontradikci s výzkumy financovanými buď státem či farmaceutickými společnostmi. Všichni editoři (kromě jedné osoby) časopisu Medical Veritas jsou buď světově uznávaní lékaři nebo PhD, mezi nimiž jsou např. M. Odent,MD, A.J. Wakefield, MB BS, FRCS, či Viera Scheibner, PhD. Všichni editoři Med.Ver. zde mají fotku a svůj životopis se seznam prací, článků a knih,  které byly publikovány. 

Institute for Vaccine Safety (USA)

http://www.vaccinesafety.edu

Stránky institutu pro bezpečí v očkování (Institute for Vaccine Safety) při Johns Hopkins University. Pdf-ka příbalových letáků ke všem vakcínám, tabulka koncentrací rtuti (thimerosal) ve vakcínách. Stránky jsou pro očkování, zveřejňují vědecké články zpochybňující spojeni mezi vakcínami a vážnými negativními účinky, vyvracení argumentů kritikům očkování.

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.