Ukončení distribuce vakcíny Infanrix hexa

Podle sdělení Svazu zdravotních pojišťoven přestane distributor vakcín Avenier dovážet k 1. lednu 2018 do České republiky hexavalentní vakcínu Infanrix hexa určenou pro pravidelné očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě b, dětské obrně a heamophilus influenzae typu b. Pro toto očkování bude nyní dostupná pouze Hexacima. Důvodem je podle Svazu zdravotních pojišťoven potřeba optimalizace prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění, podle distributora Avenier pak neadekvátní zvýšení nákupní ceny vakcíny ze strany výrobce.

 

U vakcíny Hexacima však nejsou dostupná data a výsledky imunogenicity a bezpečnosti u předčasně narozených dětí a dětí starších dvou let. Pro tyto děti doporučujeme zvolit očkování vakcínou Infanrix hexa.

 

U dětí, které již byly očkovány vakcínou Infanrix hexa, ale vakcinace nebyla ještě dokončena, je sice možné provést přeočkování vakcínou Hexacima, ale pouze ve vážných důvodech. Preferuje se dokončit očkování vakcínou od jednoho výrobce. Je proto vhodné zajistit pro doočkování dostatečný počet vakcín Infanrix hexa.

 

Zdroj: Doporučení ČVS a OSPDL ke změně metodiky pro vykazování a úhradu očkování