Usnesení Vědecké rady 1.LF UK k současné situaci v očkování (26. 1. 2016)

V zápisu ze zasedání Vědecké rady 1.LF UK ze dne 26.1.2016 si můžeme přečíst toto prohlášení některých předních lékařských kapacit o očkování:

X. Problematika očkování

S předkládaným materiálem seznámil Vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty. 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. a doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. LF UK vydává toto prohlášení:

Vědecká rada 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze odmítá informace, vědecky dostatečně nepodložené a zjednodušované, o spontánním vymizení infekčních nemocí, a o škodlivosti očkování, které jsou předkládány laické veřejnosti. Nikdy jsme nepopírali rizika očkování, byť z populačního hlediska je toto riziko nesrovnatelně menší v porovnání s možnými škodami způsobenými na zdraví nemocemi, proti kterým očkování chrání. Pokud jde o vzácné komplikace očkování, je cílem současné zdravotní edukace zvyšování zdravotní gramotnosti veřejnosti a tím dosažení stavu, kdy tyto komplikace budou vnímány stejně jako potenciální komplikace ostatních léčebných prostředků, postupů či léčebných procedur. Protože nemáme pochybnosti o užitečnosti očkování zejména u dětí, podporujeme snahu legislativně upravit povinné očkování dětí s možností sankce jeho odmítnutí zákonnými zástupci zdravého dítěte. Individualizace očkovacího plánu pak bude samozřejmou součástí zdravotní péče o děti s imunodeficitem či jinými závažnými zdravotními problémy a u dětí s rodinnou zátěží rizika autoimunitního onemocnění. Vycházíme z názoru, že dítě je etickými normami a právními předpisy svěřeno do péče rodičů, kteří za něj rozhodují i nesou odpovědnost. V tomto vztahu ovšem nejde o vlastnictví a v případě škodlivého působení rodičů je společnost povinna chránit základní práva této ještě nikoliv kompetentní lidské bytosti. Podporujeme zřízení fondu, ze kterého by vzácné komplikace očkování mohly být v případě prokázání příčinné souvislosti s očkováním kompenzovány. Protože se medicína, stejně jako jiné oblasti poznání neustále vyvíjí, nepokládáme současné očkovací schéma za konečné, nepochybně se bude dále vyvíjet souběžně s vývojem imunogenicity, tedy účinnosti vakcín, s rostoucí mírou jejich bezpečnosti a v neposlední řadě i v závislosti na epidemiologické situaci příslušného regionu, státu, kontinentu či situace v globálním měřítku.

Očkování patří k preventivním aktivitám splňujícím všechny podmínky kladené současnou „medicínou založenou na důkazu“ a jeho zpochybňování je naprosto nežádoucím fenoménem.

Dále s připomínkou ohledně problematiky očkování studentů lékařských fakult vystoupil prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a navrhl společný postup všech lékařských fakult ve věci.

V diskusi dále vystoupili: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc. a prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Celý zápis zde: http://www.lf1.cuni.cz/vedecka-rada-1-lf-uk-zapis-ze-zasedani-ze-dne-26-1-2016

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc, prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Hosté:

doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. Med., CSc., prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc., prof. RNDr. Zdena Palková, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc., doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D., prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., MUDr. Juri Marinov, CSc.