Výskyt vybraných infekcí v České republice hlášených v letech 2009-2018

Tabulka výskytu vybraných infekcí k nahlédnutí ZDE.