Otevřený dopis jednoho otce

6. 5. 2015

Vážený pane premiére, 

Vážená paní veřejná ochránkyně práv,

Vážený pane ministře pro lidská práva,

Vážení členové vlády,

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

Vážení rodiče (sdílejte prosím),

Vážené Rozalio, Vážená LLP,

Vážení mistři novinářského umění,

Obracím se na Vás s naléhavou prosbou, a to v souvislosti s právě projednávanou novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, která by měla ještě více kleknout na krk nejen nám, rodičům, ale i školkám, dětským skupinám, mateřským centrům, chůvám!, pediatrům atd., a přitvrdit tak represi vymáhání povinného očkování.

Obracím se na Vás „pouze“ jako otec dítěte. Nejsem (možná bohužel) ani členem občanského sdružení Rozalio, ani Ligy lidských práv či jiné z obecně prospěšných organizací,

které statečně bojují za právo na jiný názor, než jaký předepisují zejména pan ministr Němeček a jeho MZČR, pan profesor Prymula a jeho Česká vakcinologická společnost a pan doktor Valenta, jakožto Hlavní hygienik ČR.

Kdo jsem?

JSEM OTEC DÍTĚTE, KTERÉ POVINNÉ OČKOVÁNÍ PŘEŽILO. TAKŽE VLASTNĚ NAKONEC DOBRÝ.

Náš syn musel, stejně jako ostatní děti v 5-ti letech, povinně na přeočkování vakcínou Infanrix hexa - vakcínou proti záškrtu, tetanu, černému kašli.

Nedlouho po tomto očkování upadl syn do bezvědomí, prodělal záchvat a od té doby je v péči lékařů. 

i. Ve zkratce: v březnu loňského roku byl syn ráno nalezen v posteli v bezvědomí, následně dostal záchvat a byl převezen v bezvědomí do nemocnice, kde byla později diagnostikována epilepsie

ii. očkován byl 23 dnů před příhodou, okamžitě po očkování se u syna objevil nezvyklý kašel a „žlutozelené“ hleny, což trvalo až do samotného kolapsu

iii. před tímto očkováním byl zcela zdráv, rok a půl před očkováním nepotřeboval lékařskou péči,

iv. souvislost očkování se záchvatem lékaři odmítli, interval mezi podáním vakcíny a záchvatem byl prý příliš dlouhý,

v. syn od té doby užívá antiepileptika, záchvat se neopakoval.

Proč Vám píši?

Protože i když vím, že synovi už nepomohu, tak třeba možná jednou tato moje snaha napomůže ostatním rodičům, resp. jejich dětem.

Protože nežiji v Německu, ale v ČR.

O co mi jde? 

Rád bych, aby to, zda MOJE dítě bude očkované, záleželo pouze na mém rozhodnutí, tzn. na rozhodnutí rodiče dítěte, a ne na rozhodnutí anonymního GSK nebo MZČR.

Rád bych, aby se v ČR změnil systém očkování na „německý model“ – z povinného na doporučený.

Co nechci?

Nechci znovu zažít situaci, kdy mi před očima málem zemřelo vlastní dítě.

Nechci, aby po jakémkoliv očkování umíraly další děti – viz nedávný případ ze září 2014, kdy dítě zemřelo jen čtyři hodiny po očkování stejnou látkou -

http://zpravy.idnes.cz/dite-zemrelo-v-den-ockovani-hexavakcinou-ff9-/domaci.aspx?c=A140923_172114_domaci_cen

Vážení výše uvedení, moje prosba k Vám je prostá. Buďte tak laskaví a zkuste se prosím zamyslet, jak je to všechno možný?    

1. PROČ je v naprosté většině západní Evropy očkování dobrovolné, postavené pouze na vzájemné důvěře mezi lékařem a rodinou?

2. PROČ v těchto zemích mají rodiče možnost volby individuálního a dobrovolného očkovacího kalendáře?

3. PROČ v těchto zemích mohou rodiče odmítnout očkování bez jakýchkoli represí a sankcí v podobě pokut nebo vyloučení dítěte z předškolního, školního a jiného

kolektivu?

4. PROČ v těchto zemích ani pediatrům nehrozí žádné postihy, když dítě nenaočkují? Dle nedávného návrhu novely zákona by měli být pediatři nuceni očkovat pod hrozbou

milionových likvidačních pokut.

5. PROČ se nám právě v ČR, vlivem striktně daných norem, které nepřipouští diskuzi, klidně může stát, že v souvislosti s očkováním nakrásně přijdeme o vlastní dítě?

Představte si, že máte pětileté dítě, které je zcela zdravé a pak Vám najednou po očkování umře. Za nějakou dobu dostanete od policie sdělení, že úmrtí bezprostředně nesouviselo s podáním vakcíny. Představte si, že Vaše dítě najednou není. Zmizí. Tečka. Náš syn naštěstí nezmizel, očkování přežil patrně jen díky rychlému zásahu RZP.

6. PROČ se všechny nežádoucí účinky očkování vždy zametou pod koberec osvobozující formulkou: „NEBYLA PROKÁZÁNA PŘÍČINNÁ SOUVISLOST NEŽÁDOUCÍHO ÚČINKU

S OČKOVÁNÍM“? Zůstaneme-li u hexavakcíny, tak i v samotném příbalovém letáku této vakcíny je uvedena následující informace:

„Neprodleně vyhledejte lékaře, pokudu Vašeho dítěte pozorujete následující nežádoucí účinky: • kolaps • dočasné stavy bezvědomí nebo ztráta vědomí • záchvaty.

Tyto nežádoucí účinky se vyskytly velmi vzácně u vakcíny Infanrix hexa, stejně jako u jiných vakcín proti černému kašli“. I přestože všechny tyto účinky u našeho syna nastaly, přesně dle popisu v příbalovém letáku, tak nám doktoři tvrdili, že průběh záchvatu s očkováním nesouvisel.

7. PROČ nasloucháme a věříme pouze hlasům mocné farmaceutické lobby, jejíž prapory hrdě nesou především provakcinační ministři, profesoři a doktoři, jejichž hlavním popisem práce je zaryté opakování tvrzení, že očkování je léty prověřené, a především, že nikdy nebylo prokázáno, že je očkování škodlivé. Naslouchejme rodičům, kteří mají opačnou zkušenost. Naslouchejme také, prosím, hlasům nešťastných rodičů. Je nás patrně víc, než si myslíte a nejspíš víc než SÚKL eviduje ve svých výročních statistických přehledech.

8. PROČ nasloucháme a věříme panu ministrovi, který nás straší podobnými tvrzeními:

„…Ročně se podaří díky očkování v Česku zabránit až 150 tisícům onemocnění nákazami a až 500 úmrtím na tyto infekce“ – http://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/ministr-zdravotnictvi-s-nemecek-verdikt-ustavniho-soudu-je-skvela-zprava/

9. PROČ nasloucháme a věříme panu profesorovi, který nás straší podobnými tvrzeními:

„…Ale v západní Evropě už se začíná v uvozovkách blýskat na lepší časy, protože ve Velké Británii došlo k úmrtí dvou jinak zdravých jedinců a celospolečenské klima se obrátilo, že je zřejmě nutné očkovat a už se občas na očkování stojí fronty(čas 30:15)“ – po kliknutí na tento odkaz „Význam očkování - je očkování přežitek?” najdete zvukový záznam z celého semináře, který uspořádal 14.3. 2014 Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

10. PROČ nasloucháme a věříme panu doktorovi, který nás straší podobnými tvrzeními:

„…To, o čem chci tady hovořit, je to, co uděláme pro to, aby právě to očkování tím přežitkem se nestalo. Minimálně z toho důvodu tak chci hovořit, aby nenastala situace nebo nedejbože, aby nastala situace, kdy by se podařilo těm antivakcionistům rozvrátit systém toho plošného očkování a kdy bychom tady měli skutečně závažné epidemie (čas 2:15 – stejný odkaz na seminář - viz výše)“.

11. PROČ nasloucháme a věříme tomu, že ve Francii, Itálii je také povinné očkování, když tomu tak úplně není? V Itálii rodiče, kteří se rozhodnou svoje děti neočkovat, musí pouze absolvovat informativní kolokvium u ASL (Azienda Sanitaria Locale), neexistují ale žádné zákazy školek, jeslí apod., ani soudní hrozby. Rodič je pouze pravidelně volán do ASL v místě bydliště, zda nezměnil názor. Neočkovaný jedinec pak sám při dosažení plnoletosti prokazuje svobodnou vůli nebýt očkován. Cítíte ten rozdíl oproti stávající praxi v ČR? Stejně tak ve Francii je jakási dobrovolná povinnost, pokud však nechcete nechat svoje dítě naočkovat, nejste nikým a ničím tlačeni ke změně postoje; za Vaše svobodné rozhodnutí Vám nehrozí postihy či restrikce. Očkování proti vůli rodičů, tak jak bylo navrženo v nedávném návrhu novely zákona, nemá obdobu nikde.

12. PROČ se v ČR vyžaduje něco, co ani samotná WHO – Světová zdravotnická organizace – nevyžaduje? WHO nevyžaduje ani povinnost očkování, ani nehrozí vysokými sankcemi. Dokonce ani nebrání přístupu neočkovaných dětí do předškolního kolektivu, táborů apod. Požadavky WHO proto s přehledem splňují i státy, jako je právě Německo a naprostá většina ostatních států s dobrovolným očkováním.

13. PROČ se v ČR tolik bojíme všech těch nemocí a jiných strašáků? Proč se bojíme víc než v ostatních zemích Evropy, kde očkování není povinné? Proč nemůže český rodič dělat to, co může německý rodič? Německý rodič může nechat poprvé naočkovat své dítě např. až ve 2 letech? A to třeba jenom z toho důvodu, že se např. malá Linda před nedávnem začala na zahradě každý den rejpat v hlíně. Německý rodič se sám rozhodne, že ochrana dítěte očkováním proti tetanu bude vhodným řešením. Německý pediatr sice německému rodiči očkování proti tetanu a ještě nějakým dalším nemocem poradil už dříve, ale tenkrát se německý rodič Lindy ještě rozhodl nabídku nevyužít.

Je snad německý rodič nezodpovědnější než český rodič, když nechá své německé dítě naočkovat, jako např. v tomto modelovém případě poprvé až ve 2 letech, resp. až v okamžiku, kdy průměrné české dítě má za sebou už 6 povinných očkování proti 10 nemocem?!

14. PROČ se v ČR tolik bojíme, že onemocníme vším a okamžitě? Jsou pro lidský organismus rizika nákazy nějakou konkrétní nemocí větší než rizika vedlejších příznaků v podobě nežádoucích účinků? Co je pro dítě horší, nakazit se např. černým kašlem, který se běžně dá vyléčit antibiotiky ANEBO riskovat, že Vám možná dítě po očkování skončí s epilepsií, ochrne nebo rovnou umře? (jen na okraj, věděli jste, že očkování proti nějaké konkrétní nemoci, Vás ve finále ani nemusí před touto nemocí ochránit?)

15. PROČ jdeme v ČR cestou represe, když i některé z ostatních států bývalého komunistického bloku od povinnosti očkovat proti některým nemocem naopak ustupují – např. Estonsko, Litva.

16. PROČ jsme v Evropě v oblasti očkování jakousi poslední baštou, kde se stále jak za starých předlistopadových časů, musí očkovat jen z toho důvodu, že to tak je zažité, a že se to musí, protože se to tak dělá odjakživa a basta. Pochybovat se přece nesluší, vůbec nejlepší je se na nic neptat.

17. PROČ když český stát vyžaduje represivně očkování, nese odpovědnost jen rodič? Proč neexistuje program na ochranu pacientů, fond pro odškodnění dětí s postižením po očkování. S příznaky a možná trvalými následky, které měl po očkování náš syn, by v ostatních státech, kde je očkování dobrovolné a zároveň mají podobný fond pro odškodnění, měl patrně automaticky nárok na odškodnění a nikdo by nezpochybňoval, že se nic nestalo.

18. PROČ je v ČR normální, že od většiny doktorů, normotvůrců, ústavního soudu atd. dennodenně slyšíme, že bez očkování se neobejdeme a pak si uvědomíte, že přecesakra stačí odjet z Prahy jenom nějakých 160 km na západ a rázem jste v zemi, kde očkování je zcela a kompletně dobrovolné?! Jak je možné, že v Německu se bez povinného očkování obejdou?!

Závěrečné shrnutí:

Opravdu se ročně podaří díky očkování v ČR zabránit až 500 úmrtím na infekce?..

Opravdu se na očkování ve Velké Británii stojí fronty?..

Opravdu hrozí, že bychom tady mohli mít závažné epidemie?.. (kde jsou všechny ty prasečí, ptačí chřipky, ebola, SARS a ostatní epidemie, které nás už dávno měly několikrát vyhladit?)

Kdyby zmiňované dítě, které bohužel nepřežilo, bylo Vaše vlastní, uvěřili byste, že souvislost mezi úmrtím dítěte a očkováním neexistuje?..

Je snad německý rodič nezodpovědnější než český rodič?..

Kolik bude muset ještě v ČR umřít dalších dětí, aby se v ČR změnil systém očkování?..

Děkuji Vám za vyslyšení mé prosby.

V Mělníku dne 5.5. 2015

Michal Tesař (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

p.s. dítě ve výše uvedeném článku zemřelo dle sdělení Policie ČR na syndrom náhlého úmrtí.

To že bylo několik okamžiků před smrtí očkováno stejnou hexavakcínou, jako náš syn, tedy nic neznamená, prostě umřelo náhle a samo od sebe. Nic se nestalo, jedeme dál -

http://www.sukl.cz/sukl/27-11-2014-infanrix-hexa-uvolneni-sarze-k-distribuci-vydeji.