Spinální musculární atrofie - po očkování?

MUDr. Judita Hofhanzlová ve své otevřeném dopise, který adresovala kolegům lékařům, epidemiologům i SÚKlu popisuje zdrcující příběh děvčátka, který se pravděpodobně mohl vyvíjet jinak, kdyby byl brán zřetel na nepřiměřenou reakci po prvním očkování. Ale na tuto nejasnost se odpověď zřejmě nenajde.
            
 
V Jihlavě dne 3.11. 2013                                                             
 
Vážení kolegové,
 
chtěla bych Vám sdělit politováníhodnou událost. Dne 14.10.2013 mě navštívila maminka se čtyřměsíčním miminkem s naléhavou prosbou o pomoc.

Bezprostředně po prvním očkování dne 20.8.2013 vakcinami Infanrix Hexa a Prevenar, začalo dítě špatně sát a přestalo přibírat. Tento stav se posléze stabilizoval, ale začala se velmi zvolna rozvíjet u dítěte hypotonie.

Dítě se až do 20.8. vyvíjelo naprosto normálně, velmi dobře spalo, bylo čiperné, živé, dobře pilo a přibývalo, dle tvrzení matky, fotodokumentace, včetně videí, již v prvním měsíci páslo koníčky.

Přestože matka při návštěvě pediatra 26.9.2013 upozornila, že dítě nehýbe nožičkama, holčička byla přeočkována výše uvedenými vakcinami. Okamžitě do druhého dne po očkování se u dítěte rozvinula velmi těžká hypotonie, dítě bylo naprosto apatické. U dítětem nastala tak dramatická proměna fyzická i mentální, že rodina včetně prarodičů, do té doby naprosto důvěřující vakcinaci, byla v šoku z následků.

Dítě bylo obvodním pediatrem odesláno k neurologovi se zprávou, že dítě sneslo očkování dobře.

Neurolog, konstatoval těžkou hypotonii, která progreduje od porodu (přestože mu matka sdělila, že dítě bylo do 2 měsíců naprosto zdravé a dobře se vyvíjelo, vše se zhoršilo bezprostředně po vakcinaci a předložila foto), zopakoval ve zprávě, že dítě sneslo očkování dobře a objednal dítě na vyšetření na dětskou neurologii Thomayerovy nemocnice v Praze. Přestože bylo dítě dle mého ve velmi těžkém stavu  dostala matka termín za 3 týdny.

Mě navštívila matka více než po 14 dnech po druhé vakcinaci. Přestože mi sdělila, že se během této doby dítě již zlepšilo, jevil se mi stav dítěte velmi vážný:

-           Dítě je v těžké hypotonii, vůbec nepohybuje nožičkami, velmi chabě zvedá ručičky nad podložku (den po druhé vakcinaci ležely          ručičky bezvládně na podložce) a ve vzpřímeném držení vůbec nedrží hlavičku.

-           Velmi slabě pláče, spíše vzdychá, hlas není znělý.

-           Velmi chabě chytá prs a slabě saje.

-           Celou noc se budí po hodině s pláčem, ač první dva měsíce spalo s dlouhou 4-5 hodinovou přestávkou a poté se budilo po 3 hodinách bez pláče. Tento stav trvá od první vakcinace.

-           Dítě při dýchání chroptí, ale nemá sílu k odkašlání, zahlenění trvá od první vakcinace.

-           Po druhé vakcinaci se objevily ve svalovině stehna tvrdé indurace vlevo jedna, vpravo tři, tyto stále ještě přetrvávají.

 Doporučila jsem podat dítěti homeopatický lék dle obrazu symptomů, které vykazovalo. Další den navštívila matka rehabilitační pracovnici v místě bydliště, přes odmítavý postoj neurologa. Rehabilitační pracovnice konstatovala velmi těžkou hypotonii a s dítětem cvičila Vojtovu reflexní lokomoci. Zmínila další podobné případy kojenců, s tím, že se případ těchto dětí a jeho zřejmá souvislost s očkováním „tutlá“. Třetí den po návštěvě u mě a rehabilitační pracovnice nastala u dítěte veliká změna:

-           Dítě pár vteřin drží ve vzpřímeném držení hlavičku.

-           Pláč nabývá na síle, hlas je znělý.

-           Lépe a živěji saje.

-           Pohyb rukama lepší, už se trefi i do pusinky.

-           Dítě rozhodně lépe spí, budí se v noci po 2 hodinách a bez pláče.

 Dítě bylo 21. a 22.10.2013 hospitalizováno na dětském neurologickém oddělení. Proveden odběr krve na genetické vyšetření, sono hlavy a srdce.Velmi rázně zde byla odmítnuta spojitost s očkováním, přes tvrzení matky a matce důrazně doporučeno pokračovat v očkovacím programu (navzdory doporučení výrobce vakcín na příbalovém letáku). Rovněž rehabilitační pracovnice v Praze, při hospitalizaci dítěte sdělila matce, že ví o několika dětech s těžkou hypotonii po očkování, skutečná příčina se však tají.

Od začátku září se o dítě starám jen já, dr. Eleková v z Prahy a rehabilitační pracovnice, pomoc vyhledala u nás matka. Kromě jednorázové návštěv u neurologa v místě bydliště a hospitalizace, kde bylo dítě jen vyšetřeno, nebyla mu klasickou medicínou nabídnuta žádná péče v tomto náhlém, kritickém stavu. Obvodní pediatr viděl dítě naposled před měsícem a přes telefon byla další návštěva naplánovaná za další měsíc.

Ať již bude v budoucnu stanovena jakákoliv diagnóza, je neoddiskutovatelný fakt, že se dítě až do první vakcinace vyvíjelo normálně. Celá rodina zaregistrovala zejména po druhém očkování obrovský propad ve vývoji jak fyzickém, tak mentálním. Jde o rodinu, která do té doby vakcinaci důvěřovala a netušila, že by očkování mohlo představovat pro jejich dítě jakýkoliv problém.

Nemohu si tuto událost nechat pro sebe. Denně vidím děti s reakcemi na očkování. Nejčastějšími reakcemi na vakcinaci jsou:

-           Zácpa u kojenců a batolat.

-           Chronické až několika měsíční zahlenění. Děti při dýchání chroptí.

-           Hypertrofie mízních uzlin.

-           Ekzémy, nejčastěji suché mapy na pokožce.

-           Poruchy spánku a noční pláč.

 Přestože tyto rekce nastupují často bezprostředně po vakcinaci, nejsou považovány za následky očkování. Tyto děti jsou dále očkovány a jejich stav přechází do chronicity – častý výskyt alergií, bronchitidy, astma.

Řadu těchto případů hlásím na SÚKL, jak je mou povinností. Případ této těžké svalové slabosti dítěte je však pro mě šokující. Proto Vás oslovuji a apeluji na Vás, své kolegy, abychom se začali více zabývat problematikou vakcinace. Mluvím i sama za sebe, jako lékaři máme minimální znalosti ohledně vakcinace, zejména složení vakcín. Jednou budeme sami zodpovídat za svou neznalost či malou odvahu přiznat si zjevné. Jsem šokována skutečností, že vakciny obsahují jako adjuvans neurotoxické látky jako jsou hliník a formaldehyd, překračující povolenou normu pro kojence a způsobující, výše uvedené poškození zdraví.

MUDr. Judita Hofhanzlová

 

26.11.2013 v Jihlavě

            Bohužel stav dítěte se náhle velmi zhoršil. Asi v polovině listopadu začalo holčičce selhávat srdce, posléze přestala sát a začala hubnout, je velmi zahleněná. Nyní zavedena sonda do žaludku, dítě chvíli hospitalisováno, nyní s matkou doma ve velmi kritickém stavu. Genetické vyšetření na spinální musculární artofii vyšlo pozitivně. Možná by to vysvětlovalo, tak těžkou reakci na očkování právě u tohoto dítěte.                                                                                                          

MUDr. Judita Hofhanzlová

 

2.1. 2014 v Jihlavě

Dítě zemřelo!

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Projednávání navrženo od 10. září

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Druhé čtení od 10. září

* Vypracovává se vyhláška

k zákonu

Náš poslední článek ZDE.