Očkování - postižení - zákaz školky - co s tím?

Jsem maminka 10 letého syna s Aspergerovým syndromem. Můj syn se narodil jako zdravé a veselé dítě. V té době jsem plně věřila lékařům a svého syna jsem nechala naočkovat dle stanoveného očkovacího kalendáře. Každé očkování syn velmi špatně snášel. Vše jsem tehdy konzultovala s lékařem. Ten mne ujistil, že je to naprosto normální a běžná reakce. Když mu byl rok a půl, dostal očkování proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám. Po této vakcíně syn přestal broukat, říkat první slůvka a dělat některé věci, které do té doby bravurně zvládal. Přestal se dívat do očí, přestal se mazlit a začal vyžadovat různé stereotypní chování. A sám se začal chovat velmi zvláštně. 

 

 

Po nějakém čase jsem s ním zašla do diagnostického centra v Brně a poté i v Praze, kde mu byl potvrzen právě Aspergerův syndrom, jako jedna z forem autismu. K tomu má přidružené další zdravotní problémy, které se u nás v rodině nikdy nevyskytovaly. Nyní chodí do běžné ZŠ a má už od školky svého asistenta pedagoga.

Problém nastal nyní, kdy se mi narodila v září 2013 dcera. Dcera má své drobné zdravotní potíže. Z obavy, že se bude situace opakovat, jsem chtěla jen posunout očkování do pozdějšího věku. Ráda bych nechala dceru naočkovat až ve věku dvou let, kdy již bude moci říct, co ji bolí a celkově bude lépe vyzrálá. A také bych ráda použila očkovací schéma s menším počtem aplikací (tzv. 2+1 schéma namísto povinného schématu 3+1).

A v tom vidím v tomto státě bohužel obrovský problém.

Pediatr neuznává to, že mám již jedno dítě postižené. Můj strach a obavy bagatelizuje. Dceřiny zdravotní problémy ani postižení jejího bratra prý nejsou důvod k posunutí očkování. Já nechci neočkovat! Chci jen mít možnost lépe očkovací plán přizpůsobit stavu mé dcery. Chci, aby děti se zdravotními problémy měly možnost mít individuální očkovací plán, anebo byly neočkovány. Teď tomu tak ale bohužel není!

Očkují se děti nemocné, rodinné anamnézy se neberou v potaz. Prakticky je zcela nemožné legálně přizpůsobit očkování dětem na míru.

 

A co nyní hrozí mé dceři? Když jí posunu očkování do pozdějšího věku a zvolím šetrnější schéma očkování (a tím nesplní včas a kompletně zákonnou povinnost), tak je moje dcera automaticky diskriminována tím, že nebude přijata do školky a ani jiného předškolního zařízení. A to jen proto, že chci mít zdravé dítě a že bych ráda očkovala s ohledem na její zdravotní stav. A ne dle povinného očkovacího kalendáře.

 Mám za to, že právní úprava, která nyní řeší přijímání dětí do školek je nespravedlivá a zbytečně tvrdá. Nemyslím si, že by moje dítě, které bude naočkováno až ve dvou letech,  nějak výrazně ohrozilo dítě, jenž bylo naočkováno v řádném termínu.

Nemá to dle mého logiku.  Jak je možné, že děti do školky být očkovány musí a ve škole již nikdo očkování/neočkování neřeší?

Všichni rodiče mají zodpovědnost za své děti. A měli by mít možnost své dítě umístit do školky. A to bez ohledu na to, zda očkují v řádném termínu, nebo si očkování odloží anebo se rozhodnou své dítě zcela neočkovat.

Opravdu si odborníci i legislativci myslí, že zdravé neočkované dítě je tak velkou hrozbou pro ostatní dětí ve školce? Jak je možné, že např. v Rakousku či Německu mohou neočkované anebo částečné očkované děti do školky chodit a u nás to nelze?  Není vhodný čas to nyní změnit?

 

Mgr. E. V.

 

 


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.