Online besedy

Nežádoucí účinky očkování u dětí

  • Jak eliminovat riziko nežádoucích účinků (NÚ)?
  • Jak poznat NÚ po očkování?
  • Kdo je vystaven vyššímu riziku NÚ?
  • Co dělat s dítětem, když se u něj NÚ vyskytnou?
  • Jaké NÚ se hlásí, kdo je hlásí a kam?
  • Mám právo na finanční odškodnění za újmu způsobenou očkováním?

Přednáší: MUDr. Judita Hofhanzlová a Martina Suchánková
Doba přednášky: 2 hodiny včetně případných otázek
Cena přednášky: 190 Kč
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet účastníků: 25
Termín: čtvrtek 4. února 2021 v 19 hod.

Přihláška na Online besedu

Přihláška na Online besedu

Souhlasím se zpracováním údajů podle zásad a informací o zpracování osobních údajů. *
Souhlasím se zasíláním newsletteru (jednou měsíčně)