petice za odstranění diskriminace dětí v přistupu do kolektivů v rámci povinného očkování

Je potřeba odstranit diskriminaci dětí!

V říjnu 2019, kdy se v Poslanecké sněmovně začal projednávat zákon o ochraně veřejného zdraví, jsme vytvořili petici, která požadovala změny v oblasti očkování.

Konkrétně jsme žádali:
* Aby byly všechny děti přijímány do mateřských škol bez ohledu na to, zda jsou řádně očkovány.
* Aby se všechny děti mohly účastnit škol v přírodě a dalších školních akcí bez ohledu na to, zda jsou řádně očkovány.
* Aby se všechny děti mohly účastnit táborů, výletů a dalších akcí, na které nemohou být jinak přijaty, pokud nejsou řádně očkovány.

Petici fyzicky podepsalo přes 5000 osob a my ji v prosinci 2019 odevzdali Petičnímu výboru PSP, který určil poslankyni Brzobohatou zpravodajkou (osobou, která se peticí zabývá a předkládá závěrečnou zprávu o svých zjištěních). Paní poslankyni jsme osobně vysvětlili naše požadavky a předložili argumenty a podklady. V únoru 2020 pak byla petice projednávána v Petičním výboru. Jeho předsedkyně se vyjádřila, že s příjemci represí se nejedná jako s rovnoprávnými občany a jsou vystaveni určité diskriminaci.

Vzápětí, dne 12. února 2020, schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o ochraně veřejného zdraví s několika pozměňovacími návrhy. Díky naší práci (petice, schůzky s politiky, příprava pozměňovacích návrhů atd.) byla odstraněna podmínka očkování při účasti na ŠVP a schválena možnost přijímat do předškolních zařízení také děti se zdravotními problémy, které brání očkování (tzv. dočasná kontraindikace). V Poslanecké sněmovně i v Senátu se jednalo také o možnosti přijímat do předškolních zařízení děti bez očkování proti hepatitidě B, ale tento návrh bohužel nebyl schválen.

Tímto byly splněny jen některé požadavky petice, a proto jsme ji neukončili. Nyní přišel čas ji obnovit. V Poslanecké sněmovně je v jednání zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v rámci kterého můžeme požadovat změnu zákona o ochraně veřejného zdraví. Chceme využít těch pozměňovacích návrhů, které nebyly schváleny v roce 2020, ale jednalo se o nich, tedy je určitá šance prosadit další změny. Budeme tak komunikovat s politiky o možnosti přijímání všech dětí bez ohledu na jejich status očkování do soukromých předškolních zařízení a o možnosti přijímat děti bez očkování proti hep. B do státních zařízení.

Zapojte se do prosazování lepších podmínek pro vaše děti, jejich zdraví a za možnost volby!

  • Podepište petici elektronicky i fyzicky ZDE.
  • Vytiskněte petici a sbírejte podpisy ve svém okolí.
  • Vytvořte podpisové místo pro veřejnost. Dejte nám o něm vědět na rozalio@rozalio.cz.
  • Napište politikům. Poradíme vám, jak napsat krátký dopis.
  • Domluvte si schůzku s politikem. Poradíme, jak na to.
  • Sdílejte odkaz na petici, blog, web na sociálních sítích.
  • Přispějte finančně na naši činnost na darujme.cz.
  • Kontaktujte nás na rozalio@rozalio.cz.

Co se právě děje

  • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině prošel dne 17. prosince prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Nyní čeká na druhé čtení.
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, také prochází některými změnami. Hlídáme je!

Může se hodit

Zmínky o petici v médiích

https://www.kulatysvet.cz/2019/10/petice-za-odstraneni-diskriminace-deti-v-pristupu-do-kolektivu-v-ramci-povinneho-ockovani/

https://marketalexova.cz/zaluji/https://ceskoaktualne.cz/2019/10/zdravi/neockovane-deti-jsou-tercem-sikany/

https://www.energiezivota.com/novinky/neockovane-deti-jsou-tercem-sikany/

https://www.stepanbudil.cz/l/proc-evelinka-nepojede-na-skolku-v-prirode-je-hrozbou-pro-system-ne-pro-deti2/