Naše články a stanoviska Vzory dokumentů

Platit za povinné očkování? Mám jiný nápad

Neoprávněnému požadování hrazení povinných vakcín se věnujeme již od začátku roku 2016. Podle našich zpráv jsou pediatři zdravotními pojišťovnami opět informováni, že si rodiče v případě odložení povinného očkování z jiných než zdravotních důvodů musí uhradit vakcíny sami:

“…upozorňuji na významnou novelu vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2018, kde, mimo změny v počtu podávaných dávek a očkovacích schématech některých vakcín, je nově zařazen i §11 b Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte, který zní „Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivých očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky  nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí“.

Z uvedeného textu jasně vyplývá, že, bude-li důvodem odkladu cokoli jiného, než aktuální zdravotní stav dítěte znemožňující očkování v řádném termínu, tedy i přání rodičů, není úhrada takto odloženého očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění možná a náklady musí nést zákonní zástupci dítěte.

Zdroj: e-mail jedné ze zdravotních pojišťoven


Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný předpis upravující přesně úhradu vakcín, nemají rodiče příliš možností, jak se bránit nátlaku v podobě úhrad vakcín. Jednou z nich je vyplnění našeho formuláře o nesouhlasu s očkováním z důvodu požadování úhrady vakcín při odložení z jiných než zdravotních důvodů za termín doporučený vyhláškou.

Nesouhlas s očkováním můžete vyplnit zde.

Pokud budete potřebovat s vyplněním pomoci či budete mít jiné otázky, napište nám na poradna@rozalio.cz.