Aktuálně: Připomínky ke změnám ve vyhlášce o očkování vypořádány

V pátek 22. září byly do portálu ODok vloženy nové materiály k návrhu na změnu vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem (ZDE).

Přinášíme vám souhrn zásadních změn oproti původnímu návrhu:

1. Změna v očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě

V původním návrhu se počítá se schématem očkování hexavakcínou 2+1, které mělo být zahájeno od započatého devátého týdne věku dítěte, přičemž třetí (poslední) dávka měla být očkována mezi jedenáctým a dvanáctým měsícem věku.

Po vypořádání připomínek byla provedena změna u aplikace třetí dávky hexavakcíny, kdy se doba očkování mění na jedenáctý až třináctý měsíc věku.

U očkování hexavakcínou se také v novém návrhu zavádí očkování nedonošených dětí, a to ve schématu 3+1.

 

 2. Změna v očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

Původní návrh počítal se zavedením horní hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, do kterého bude možné nejpozději očkovat vakcínou MMR. Ten byl stanoven na 18. měsíc věku.

Nový návrh však mění i dolní hranici - termín, od kterého je možné nejdříve očkovat proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Dosud se děti MMR vakcínou očkovaly od prvního dne patnáctého měsíce po narození dítěte. Nyní je navrženo očkovat děti již od prvního dne třináctého měsíce po narození dítěte.

I v novém návrhu se počítá s posunutím aplikace druhé dávky MMR vakcíny, která se bude aplikovat mezi pátým a šestým rokem věku dítěte.

 

3. Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte

Do původního návrhu byl vložen §11a, který stanovil, že: "Není-li možné, zejména s ohledem na zdravotní stav dítěte, provést pravidelné očkování v daných termínech, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám a národními doporučeními Národní imunizační komise..."

V novém návrhu se tento paragraf mění na §11b, přičemž se upřesňuje, že: "Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám".

 

Shrnutí celého procesu změny vyhlášky o očkování (s některými zajímavými dokumenty), který stále aktualizujeme, si můžete přečíst ZDE.


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.