Brožury s příběhy

Skupina rodičů sestavila již tři brožury s názvem Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin.

Ve všech brožurách máte možnost seznámit se s reálnými příběhy dětí a jejich rodin, které různě závažným způsobem poznamenalo očkování a současný systém očkování v ČR.

Brožury jsou určeny jak pro politiky, kteří svým hlasováním do života těchto a mnohých dalších rodin bezprostředně zasahují, tak odborné veřejnosti, lékařům a v neposlední řadě i široké veřejnosti. Všem nabízíme možnost si tyto brožury zdarma stáhnout a přečíst. Lze je zakoupit také v tištěné podobě.

Naším cílem je zdraví dětí a jejich očkování s minimalizací rizik, což s přehlížením a bagatelizováním možných nežádoucích účinků vakcín nelze. Nerozporujeme očkování jako takové, ale způsob jeho provádění bez respektu k individuálním potřebám jedince. Chceme ukázat, že očkování a následné reakce nejsou jen o „teplůtce“ nebo bolesti v místě vpichu, ale o mnoha dalších nežádoucích účincích a aspektech, které na to navazují. Např. péčí o jakkoliv postižené dítě, o vyloučení již přijatého dítěte z MŠ z důvodu nekompletního očkování, finanční zátěže rodin atd.

Předkládáme tyto brožury s příběhy rodin veřejnosti proto, abychom poukázali na možné nežádoucí účinky vakcín a podpořili tak rodiče v pečlivém sledování zdravotního stavu svých dětí před i po vakcinaci, aby tak případné nežádoucí účinky byly zavčasu identifikovány.

Doposud jsme přinesli na 170 reálných příběhů, chystáme se ale příběhy zveřejňovat dále. Chcete-li se o svůj příběh podělit i Vy, napište na e-mail [email protected].

Brožury v PDF si lze zdarma stáhnout:

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin
Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin I.
Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin
Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin II.
Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin
Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin III.