Publikace

Očkování - pro a proti, Martin Hirte
Autor je klasický pediatr zabývající se homeopatií a alergologií. Kniha má být příručkou pro individuální rozhodnutí k očkování – rádcem pro rodiče, nemocné a turisty. Je rozdělena do tří částí: obecně doporučená očkování, speciální očkování (tzv. indikační) a očkování proti tzv. „cestovním onemocněním“. V jednotlivých kapitolách jsou vždy detailně zhodnoceny výhody a nevýhody očkování s autorovým resumé.

405 stran, nakladatelství Fontana 2002 (nekvalitní překlad), nakladatelství Outdooring.cz

V lednu 2010 vyšla kniha v novém, zdařilejším překladu.

Očkování - obchod se strachem, Gerhard Buchwald
Autor knihy je německý lékař, který už více jak 40 let působí jako lékařský poradce „Sdružení na ochranu poškozených očkováním“, od toho se odvíjí jeho kritický pohled na očkování. Zná dobře i stinné stránky očkování a potkal mnoho lidí, pro které je poškození po očkování realitou. Vyvrací oficiální dogmata výrobců vakcín i medicínského establishmentu.Statistikami německého spolkového úřadu dokazuje, že nakažlivé nemoci začaly ustupovat z jiných příčin dávno před zahájením očkování a jeho zavedení ústup nemocí neovlivnilo. Poukazuje na mnohá rizika a historické omyly spojené s očkováním. Kniha umožňuje rozpoznat poškození různými typy očkování. Hovoří zasvěceně i o historii vakcinace a o současném stavu v Německu, kde byla očkovací povinnost v roce 1983 zrušena.

Přední a uznávaný německý odborník na očkování vyvrací oficiální dogmata výrobců vakcín i medicínského establishmentu.Statistikami německého spolkového úřadu dokazuje, že nakažlivé nemoci začaly ustupovat z jiných příčin dávno před zahájením očkování a jeho zavedení jejich ústup neovlivnilo. Poukazuje na mnohá rizika a historické omyly spojené s očkováním. Kniha umožňuje rozpoznat poškození různými typy očkování. Uvádí důvody, proč byla očkovací povinnost v Německu v roce 1983 zrušena.

248 stran, nakladatelství Alternativa 2003

Manuál očkování 2, Marek Petráš a kol.

Tato kniha je určena především odborné lékařské veřejnosti. V první části najdeme obecné principy očkování např. rozebrané jednotlivé principy vakcín, zásady správného očkování, nežádoucí reakce a kontraindikace a fungování imunitního systému. Ve druhé části jsou charakteristiky vakcín proti 25 infekčním onemocněním. A třetí část je zaměřena na vakcíny 21.století, prototypy těchto vakcín, jejich klinické zkoušení, hodnocení a možné zavedení do praxe. Kniha je velice odborná, ale i laická veřejnost v ní může nalézt pro sebe mnoho důležitých informací. Stejně jako několik reklam na očkovací látky na přebalu i uvnitř knihy.

295 stran, nakladatelství Tango 1998

Co možná nevíte o očkování, Miller, Neil. Z.
Miller, Neil. Z.: Co možná nevíte o očkování

Všechno, co vám lékaři o vakcínách neřekli, najdete v této knize. Autor žijící v USA se začal o toto téma hlouběji zajímat, když se mu narodil syn. Během svého pátrání v lékařských, univerzitních a dalších knihovnách narazil občas na velmi znepokojivé informace, které nakonec shrnul do této knihy. Odkazů na původní zdroje (odborné články, úřední zprávy státních i mezinárodních institucí apod.) je tu několik set.

Kromě vakcín z povinného očkovacího kalendáře, který je v USA podobný našemu, zde naleznete i informace o vakcínách nepovinných, jako je například očkování proti rakovině děložního čípku, chřipce, hepatitidě B a další.

Věděli jste, že ve Spojených státech amerických existuje zvláštní fond, vytvořený kongresem USA, na odškodňování zdravotních poškození či úmrtí způsobených očkováním? Ani samotní američtí občané o tomto fondu nemají často ani tušení. A přesto z něj byly už vyplaceny milióny dolarů.

Neil Z. Miller v úvodu píše: „Tato kniha je věnována rodičům a dětem kdekoliv na světě.“ Je přesvědčen, že na tyto informace má každý rodič právo, a protože státní instituce ochotou sdělovat příliš neoplývají, nabízí je veřejnosti on, pátrající novinář.

156 stran, brožovaná, nakladatelství ELFA 2010

Problémy s očkováním, Randall Neustaedter
Autor je doktor orientální medicíny (OMD) a v této stručné příručce dává návod podle čeho volit jednotlivá očkování, v krátkosti se zabývá jednotlivými infekčními nemocemi, jejich komplikacemi, účinností očkovací látky a reakcemi na ni. Kniha je z roku 1995 a jako první v češtině se v ní objevily informace o vedlejších účincích vakcín, některé údaje o očkovacích látkách mohou být zastaralé. Záměr autora je poskytnout rodičům prvotní informace k tomu, aby mohli sami zvolit, co je pro jejich dítě nejlepší.

132 stran, nakladatelství Alternativa 1995.

Odkaz na webové stránky autora knihy: http://www.cure-guide.com/

Lexikon o očkování, Prof. MUDr. Jiří Beran, Prof. Mudr. Jiří Havlík, DrSc. a kol.
Relativně podrobná kniha o očkovaní. V první části se dozvíte všeobecné informace o očkování. Druhá část se zabývá nemocemi, proti kterým se očkuje.
Jak pečovat o zdraví dítěte..... navzdory vašemu lékaři, Dr. med. Robert S. Mendelsohn
Kniha od amerického pediatra o tom, jak lékaři zbytečně předepisují léky, stanovují zbytečné diagnózy a tím straší rodiče. Očkování se v této knize věnuje jen jedna kapitola.
Varovné signály očkování, Anna Strunecká
Profesorka Strunecká, autorka bestselleru Doba jedová, nabízí v nové knize o očkování srozumitelným a jasným způsobem vysvětlení mechanismů imunity a důsledků vakcinace. Podrobné a pravdivé informace o vakcínách by měly být přístupné v demokratickém státu všem občanům. Stejně tak by měla být právem každého rodiče svoboda informovaného souhlasu u očkování jejich dětí. Vakcinace je invazivní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt docela zdravé osoby. Stále více lidí touží po objektivních a vědecky podložených informacích a nehodlá se spoléhat pouze na to, co nám doporučují reklamy, sdělovací prostředky nebo nařizují státní orgány. Podobná kniha na českém knižním trhu dosud chybí. Čtenáři zde najdou i rady rodičům k očkování od praktické lékařky a legislativní část zpracovanou právníkem podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví. Varovné signály očkování (ALMI, 2012) poskytují čtenářům možnost získat informace, které nejsou běžně dostupné a na jejich základě hledat vlastní rozhodnutí.
Manuál očkování 2010, RNDr. Marek Petráš, MUDr. Ivana K. Lesná, Ph.D.
Kniha popisuje všechny běžné očkování. Zaměřuje se na očkovací látky, hodnotí jejich imunogenitu, perzistenci, kontraindikace, vedlejší účinky a pod. Informace jsou určené spíše pro odbornou veřejnost.
Očkování - otázky a odpovědi, prof. Mudr. Jiří Beran, CSc.
Kniha, která poskytuje laické veřejnosti základní informace o očkování formou otázek a odpovědí.
Nežádoucí účinek: smrt, Dr. John Virapen
„Zpověď“ bývalého zaměstnance farmaceutické firmy o tom, jak se podplácí při prodeji a registraci léků. Očkováním se tato kniha přímo nedotýká, ale poukazuje praktiky, které se používají i při prosazování očkování.
Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému, Liga lidských práv
Manuál pro praktické dětské lékaře a lékařky,vydaný ligou lidských práv Zuzanou Candigliotou a Radkinem Honzákem, nabízí nejenom srozumitelný a s ohledem na novou právní úpravu aktuální právní pohled na vybrané otázky při poskytování zdravotní péče nezletilým, ale i praktické tipy na efektivní komunikaci s rodiči dětských pacientů.

Velká část manuálu se věnuje přímo tématice očkování.

Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba I., MUDr. Ludmila Eleková
Očkování je považováno za prospěšné, jeho výhody údajně vysoce přesahují jeho riziko. Většina z nás se domnívá, že díky očkování vymizely epidemie infekčních nemocí a naše děti neumírají a jsou zdravější. Ovšem vědecké poznatky z poslední doby ukazují, že tomu je možná úplně jinak. Očkování je možná naopak hlavní příčinou dnešních epidemií alergií, snížené imunity, autoimunitních nemocí a poruch nervového vývoje dětí. Kniha podrobně popisuje mechanismus, kterým vakcíny poškozují imunitu a nervový systém a ukazuje celé spektrum možných patologií způsobených očkováním.
Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba II. , MUDr. Ludmila Eleková
Očkování je považováno za prospěšné, jeho výhody údajně vysoce přesahují jeho riziko. Většina z nás se domnívá, že díky očkování vymizely epidemie infekčních nemocí a naše děti neumírají a jsou zdravější. Ovšem vědecké poznatky z poslední doby ukazují, že tomu je možná úplně jinak. Očkování je možná naopak hlavní příčinou dnešních epidemií alergií, snížené imunity, autoimunitních nemocí a poruch nervového vývoje dětí. Kniha podrobně popisuje mechanismus, kterým vakcíny poškozují imunitu a nervový systém a ukazuje celé spektrum možných patologií způsobených očkováním.
Kniha o očkování, Robert W. Sears
Každý rodič stojí před otázkou, kdy, jak a proti jakým nemocem své dítě nechat očkovat. V České republice je řada očkování ze zákona povinná a zároveň je možné povinný očkovací kalendář rozšířit o řadu dalších vakcín. Rodiče jsou vystaveni tlaku státu, lékařů i farmaceutických firem a v množství informací o přínosech a nebezpečích jednotlivých vakcín leckdy tápají a nevědí, kam či na koho se se svými otázkami obrátit. Při hledání v knihách a na internetu se pak většinou ocitnou v názorové rozepři příznivců a odpůrců očkování. Nedostatek informovanosti pocítil i autor této knihy, dětský lékař, a rozhodl se rodičům při odpovědném rozhodování pomoci. Na základě studia a svých dlouholetých zkušeností připravil knihu, v níž poskytuje přehledné informace o nemocech a vakcínách, zprostředkovává co možná nejobjektivnější pohled na problematiku očkování vůbec i odkazuje na odborné studie, ze kterých vychází. Především však nabízí individuální přístup, který u nás tolik chybí. Rodiče díky této knize mají možnost získatpotřebný přehled a budou moci zodpovědně rozhodnout, co je pro jejich dítě prospěšné.
Očkování v otázkách a odpovědích pro přemýšlející rodiče, Alexandr Kotok
Otázka bezpečnosti a efektivity očkování vyvolává v posledních letech stále více pochybností, o jejichž pozadí se však rodiče, kteří se o tuto problematiku zajímají, ve skutečnosti nikdy nedozvědí. Tato kniha v krátkosti informuje o tom, jaké existují infekční choroby a jaká proti nim existují očkování, a ukazuje nejen plusy, zveřejňované oficiální medicínou, ale také zamlčované minusy plošné vakcinace dětí a dospělých. Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře se všemi detaily pohledu na tuto závažnou zdravotní otázku, a pomoci jim tak učinit ve věci očkování zasvěcenou a informovanou volbu. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů.
Vakcína alebo Nedovol' aby mi ublížili!, Iva Vranská Rojková
Kniha ze slovenského „antivakcinačního“ prostředí, která se pokouší beletristickou formou přiblížit slovenské veřejnosti problematiku očkování z odvrácené strany. Zajímavá je však především její faktografická část.
Choroby postrach l'udstva, Mary Dobson
Trocha z historie nemocí. Tato kniha nesouvisí přímo s očkováním. Popisuje nemoci, které významně zasáhly do historie lidstva a výrazně ji ovlivnily. Mimo jiné se v této publikaci seznámíte s chorobami, které ustoupily i bez očkování, přestože do té doby představovaly smrtelnou hrozbu.
Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať, Peter Tuhársky
Kniha Hovorme o očkovaní… a nebojme sa pýtať vznikla na základe seriálu Hovorme o vede v mesačníku Dieťa. Prvá časť knihy predstavuje zhrnutie niektorých dôležitých poznatkov, ako aj nevyriešených problémov vo vybraných oblastiach, často diskutovaných v súvislosti s očkovaním, akými sú napríklad toxické prídavné látky (hliník, ortuť), autizmus, autoimunita. Druhá časť sa venuje niekoľkým vybraným ochoreniam, ako sú záškrt, čierny kašeľ, osýpky, mumps, rubeola, ale aj otázke bezpečnosti vakcín proti ľudskému papilomavírusu. Polemizuje o možnostiach vakcín z hľadiska prevencie ochorenia ako aj kolektívnej imunity, pojmu ktorý sa zneužíva na vynucovanie očkovania. Čitatelia nájdu aj odpovede na otázky súvisiace s hlásením nežiaducich účinkov v súvislosti s očkovaním.
Vaccines – Are they really safe & effective?, Neil Z. Miller
Stručná a přitom velice informativní a čtivá kniha dokumentárního charakteru, ve které jsou všechny informace zdokumentovány v poznámkách (přes 900 citací) a převzaty z jiných zdrojů, odborných knih, časopisů a studií. Autor zde popisuje a osvětluje historii a pozadí infekčních nemocí, vakcín a nežádoucích účinků po očkování.

Co říkají lékaři o této knize:

„Sporných debat na toto téma přibývá a je potřeba, aby byl p.Miller vyslyšen.“ – George R. Schwartz, doktor medicíny (MD), lékař, toxikolog a hlavní editor knihy Principles and Practice of Emergency Medicine.
„Existují důvody pro zpochybňování jak bezpečnosti, tak účinnosti současného dětských očkovacích programů. Tyto důvody jsou zde srozumitelně a důkladně přezkoumány.“ – Harold E. Buttram, doktor medicíny (MD)

127 stran, nakladatelství New Atlantean Press 2002, USA

Autism's False Prophets, Paul A. Offit
Kniha, která odmítá spojení výskytu „rtuťe“ s autismem. Na základě vědeckých studií předkládá důkazy o neexistenci tohoto propojení.
Cutter Incident, Paul A. Offit
Jde o jakousi krátkou exkurzi do dějin očkování. Popisuje případ, kdy díky nesprávně vyrobené látce v Cutterových laboratořích došlo k šíření obrny a úmrtím. Autor popisuje vznik fondu na odškodnění obětí, přenos zodpovědnosti z firem na stát a rozebírá problematiku „viny bez zavinění“.
New Generation Vaccines, Myron M. Levine a kol.
Přehled o očkování na více než 900 stranách. Kniha se zaměřuje především na budoucnost vakcín. Dozvíte se o nově připravovaných vakcínách, metodice jejich zkoušení, bezpečnosti, o nových přídavných látkách apod. Kniha je určená především odborníkům.
The Age of Autism, Dan Olmsted and Mark Blaxill
Jde o knihu, která zkoumá přítomnost a zvyšující se výskyt rtuti v prostředí. Výskyt rtuti spojuje s neurologickými poruchami a autismem.
Vaccine Safety Manual, Neil Z. Miller
Další kniha z amerického antivakcinačního prostředí. Autor je novinář, který o sobě tvrdí, že studuje očkování v medicínských novinách už více jak 20 let a vyjadřuje se k očkování velmi kriticky. Kniha je bohatě doplněna anotacemi na vědecké články a studie.
Do Vaccines Cause That ?!, Martin G. Myers, Diego Pineda
Stejně jako v případě “Deadly Choices” jde o odbornou obranu proti tvrzení antivakcinačních skupin. Autor pediatr poukazuje na množství odborných studií, mylná tvrzení kritiků očkování s ohledem na spojení autismu, astmy, cukrovky a poruch chování s vakcinací.
Deadly Choices, Paul A. Offit
Jde o odbornou obranu proti tvrzení antivakcinačních hnutí. Autor na množství odborných studií poukazuje na mylné tvrzení kritiků očkování. Ke kritikům se staví s despektem, jejich názory považuje za nevědecké a klamavé.
Vaccine Answerbook, Jamie Loehr M.D.
Kniha, která poskytuje laické veřejnosti základní informace o očkování formou otázek a odpovědí. Autor je pediatr na malém městě a po 18 letech vysvětlování očkování rodičům se rozhodl napsat tuto knihu. Kniha je bez odkazů na zdroje. Autor očkování doporučuje, ale zastává názor, že rodiče by měli mít právo na svobodné rozhodnutí i za své děti.
Say No to Vaccines, Sheri Tempenny
Jak už název hovoří, nic dobrého se v této knize o vakcínách nedozvíte. Autorka /chiropraktik/ v první části vysvětluje negativní stránky očkování, aby v druhé části poskytla jakýsi návod, jak se vyhnout očkování z náboženských či filozofických důvodů. Kniha je určena hlavně pro obyvatele USA.
Callous Disregard - Autism and Vaccines - The Truth Behind a Tragedy, Andrew J. Wakefield
Kniha lékaře gastroenterológa, který ve svém článku v odborném časopise Lancet naznačil možné spojení autismu s MMR vakcínou. Později mu za to odebrali lékařskou licenci. V knize rozebírá svůj případ, co všechno se dělo po zveřejnění tohoto článku.
Denialism, Michael Specter
Kniha amerického novináře, který poukazuje na nedůvěru laické veřejnosti k vědeckým údajům a odklon k alternativním formám medicíny. Konstatuje, že je současná veřejnost náchylná spíše věřit všelijakým konspiračním teoriím, než vědeckým faktům. Očkování se týká jen jedna kapitola.
The Panics Virus, Seth Mnookin
Kniha dalšího amerického novináře, který poukazuje na slabou, nevědeckou a mnohdy zavádějící argumentaci odpůrců očkování. Obdoba knihy Deadly Choices.
Vaccinated: One Man's Quest to Defeat the World's Deadliest, Paul A. Offit
Óda na Maurica HIllemana, jednoho z průkopníků vývoje vakcín. Autor prostřednictvím jeho života předkládá historii boje proti infekčním nemocem pomocí vakcín, popisuje i kritické období odmítání vakcín až po současnost.
Vaccine: The Controversial Story of Medicine's Greatest Lifesaver, Arthur Allen
Zatím nejkomplexnější kniha o očkování z pohledu dalšího amerického novináře. Mapuje historii očkování od úplného začátku až po současnost. Popisuje jak úspěchy tak selhání vakcín. Kriticky se vyjadřuje o popíračích očkování.
Dissolving Illusions, Suzanne Humphries MD, Roman Bystrianyk
Ještě nedávno byla smrtelná infekční onemocnění v západním světě příčinou obav. Od té doby však v mnoha zemích, jež byly těmito nemocemi prolezlé, došlo ke změně prostředí, které je dnes mnohem bezpečnější a zdravější. Již od poloviny 19. století lze pozorovat setrvalý pokles úmrtnosti způsobené infekčními nemocemi, která počátkem 20. století dosáhla relativně nízké úrovně. Tato změna v sobě zahrnovala hladomor, chudobu, špínu, promarněné léčebné postupy, eugeniku, svobody jednotlivce versus moc státu, protesty a zatýkání v důsledku odmítání očkování a mnoho dalších aspektů. Dnes je nám předkládáno, že především lékařské zákroky prodloužily délku našeho života a zabránily spoustě úmrtí. Je to však pravda? Kniha Dissolving Illusions předkládá podrobná fakta a čísla z dlouhodobě přehlížených lékařských časopisů, knih, novin a dalších zdrojů. Prostřednictvím grafů, které boří zažité mýty, ukazuje, že vakcíny, antibiotika a další lékařské zákroky nejsou přímou příčinou prodloužení délky života a poklesu úmrtnosti v důsledku infekčních nemocí. Pokud mohla lékařská profese systematicky ignorovat a mylně interpretovat klíčové historické informace, je nutné se ptát: „Co dalšího se dnes ignoruje a mylně interpretuje?“ Možná že nejlepším důvodem k poznání naší historie je snaha zajistit, že ty nejhorší části se nebudou již nikdy opakovat.
The Environmental and Genetic Causes of Autism, James Lyons-Weiler, PhD.
Práce Environmentální a genetické příčiny autismu se detailně zabývá veškerým minulým i současným výzkumem s cílem odhalit, jak genetické predispozice a environmentální faktory mohou společně vytvořit podmínky pro autismus a poruchy autistického spektra (ASD).

Při psaní této průlomové práce dr. James Lyons-Weiler podrobně prošel veškerý výzkum zabývající se autismem publikovaný v uplynulých padesáti letech, přičemž se zaměřil na především na genetické variace, mechanismy neurotoxicity kovů a pesticidů a ústřední a společnou roli každého z nich coby příčiny autismu.