Odkládáte? Neočkujete? Odmítám mít vaše dítě v péči!

Na poradnu Rozalia se obracejí rodiče s dotazem, zda pediatr může nepřijmout do péče nebo z ní vyloučit dítě, které jeho rodiče nechtějí očkovat nebo požadují individuální očkovací plán. Pediatři rodičům hrozí, že dítě při nesplnění očkovací povinnosti vyřadí z evidence. Dochází k případům, kdy pediatr odmítá přijmout jejich dalšího očekávaného potomka, aniž by měl plnou kapacitu. Rodiče jsou tak nuceni hledat jiného pediatra a narážejí na odmítnutí už při zmínce, že chtějí očkovat individuálně.

Podle § 48 odst. 1 a 2 zákona č 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování však zdrženlivý postoj k očkování nepředstavuje žádnou z možností pro odmítnutí péče.

K tomu, aby pacient mohl být vyloučen z péče ošetřujícího lékaře, by musel on nebo jeho zákonní zástupci nesouhlasit s veškerými návrhy léčby, nebo by musel být pozastaven příjem nových pacientů z důvodu naplněné kapacity ordinace.

Pokud i přes upozornění rodičů na toto zákonné ustanovení lékař péči o dítě odmítne, musí podle zákona o zdravotních službách vydat o tomto svém rozhodnutí písemnou zprávu, ve které uvede důvod odmítnutí nebo ukončení péče.

„Rodičům lze doporučit, aby trvali na vystavení této zprávy a situaci následně řešili podáním stížnosti na postup pediatra dle ust. § 93 zákona o zdravotních službách. Stížnost v první fázi řeší přímo poskytovatel zdravotních služeb, následně při nespokojenosti s řešením poskytovatele správní orgán, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto orgánem je zpravidla krajský úřad kraje, v jehož obvodu se poskytovatel nachází. Krajský úřad je povinen stížnost prošetřit a zjednat nápravu. Zároveň je krajský úřad orgánem příslušným k projednání přestupku, kterého se poskytovatel zdravotních služeb dopustí tím, že péči o pacienta ukončí neoprávněně. Za tento přestupek lze poskytovateli udělit pokutu ve výši do 300 000 Kč. Na tuto skutečnost lze pediatra upozornit,“ uvedla na náš dotaz ombudsmanka pro zdraví Kateřina Havelková.

Tuto písemnou zprávu tedy mohou rodiče doložit zdravotní pojišťovně spolu s žádostí o zajištění péče pro dítě. Ta je povinna, podle § 40 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, zajistit dítěti ošetřujícího lékaře v místě bydliště.

Máte-li další dotazy, můžete se obrátit na naši poradnu.


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.