Zdravotní pojišťovny zaplatí pokutu za diskriminační zakázku na distribuci vakcín

V srpnu 2017 byla vypsána soutěž na příštího dodavatele vakcín určených zejména pro povinné očkování dětí. Již dopředu měla jistého výherce - současného distributora vakcín, společnost Avenier. Za tuhle diskriminační soutěž udělil nyní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokuty sedmi pojišťovnám v celkové výši 1,79 milionu korun.

Jednalo se o zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021“. ÚHOS v dané věci rozhodoval o podezření ze spáchání přestupků, neboť smlouvy s vybraným dodavatelem již byly uzavřeny. Rozhodnutí nyní potvrdil předseda Úřadu, když rozklady účastníků řízení zamítl.

Podle zjištění ÚHOS se zdravotní pojišťovny, jež zakázku zadávaly společně, dopustily přestupků při stanovení minimální úrovně pro splnění požadavku na technickou kvalifikaci, která nebyla vymezena přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky.

Požadovaly totiž doložení realizace nejméně dvou referenčních zakázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 mil. Kč bez DPH, přitom alespoň jedna z těchto zakázek musela být o objemu nejméně 25 mil. Kč bez DPH. Tyto reference však byly omezeny pouze na zakázky, jejichž předmětem byla přímá distribuce/dodávka léčivých přípravků do ordinací praktických lékařů a dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících pravidelná očkování.

Tímto diskriminačním vymezením zadavatelé vyloučili ze soutěže o zakázku všechny potenciální dodavatele, kteří dodávku a distribuci léčivých přípravků dříve realizovali, avšak činili tak např. v rámci zajištění dodávek a distribuce léčivých přípravků do nemocnic či lékáren. To ovšem vedlo k zásadnímu omezení hospodářské soutěže, přičemž zadavatelé ve správním řízení neprokázali, že by byl jejich požadavek na technickou kvalifikaci dodavatelů oprávněný, neboť rovněž dodavatelé se zkušenostmi s dodávkami/distribucí léčivých přípravků do jiných míst plnění mohli být způsobilí předmět veřejné zakázky řádně plnit, tzn. zajistit komplexní dodávku a distribuci léčivých přípravků také do ordinací PZS.

Aby k podobným nekalým praktikám nedocházelo, požaduje spolek Rozalio ve svém návrhu změn systému očkování upravit systém výběru vakcín a jejich financování tak, aby měl stát možnost podílet se na výběru distributora, aby podmínky ve výběrovém řízení na distributora nebyly nastaveny jen pro jednu společnost, aby měl stát možnost podílet se na stanovování smluvních cen vakcín a také na to, jaké vakcíny se budou dovážet.

 

Více si můžete přečíst zde:

18. června 2012 Jak se s přispěním politiků dělá zdravotnický byznys ve velkém

...V červenci 2009 obeslal hlavní hygienik Michael Vít ordinace praktických lékařů nepodepsaným dopisem, že ke dni 31. 7. končí distribuce vakcín krajskými hygienickými stanicemi a nově mají lékaři objednávat vakcíny u konsorcia firem Phoenix-Avenier, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele vakcín. A to přesto, že žádné zkušenosti s distribucí vakcín do té doby neměla.

...V poslední novele zákona o zdravotním pojištění v minulém roce už nový ministr Heger dovedl byznys k dokonalosti. Hrazení očkovacích látek bylo definitivně přeneseno na zdravotní pojišťovny a vládní koalice dodatečně „posvětila“ dosud protizákonný stav změnou zákona o ochraně veřejného zdraví, aby nově zavedený „systém“ distribuce očkovacích látek nebyl „na vodě“. Lékaři mají nyní v množství očkovacích látek vázány desetitisíce korun a stále není zřejmé, jak se budou vakcíny vykazovat a stát zřejmě ztratí to nejcennější - detailní přehled o proočkovanosti dětské populace i o finančních nákladech na vakcíny.

 

15. srpna 2017 Pojišťovny vypsaly tendr na vakcíny. Úspěch má na dosah jen Avenier

...MF DNES oslovila největší distributory léčivých přípravků, zda by byli schopni požadavkům výběrového řízení dostát. Kromě Avenieru se však žádný z nich nemůže prokázat referencí na přímé zásobování ordinací. Dlouhodobě dodávají jen lékárnám a nemocnicím...
...
„O spojení s jiným distributorem do konsorcia jsme uvažovali, ani tak bychom ale nesplnili veškeré podmínky,“ říká Pavel Strnad, spolumajitel JK-Tradingu.
Dodávky by firma ale zvládla, a proto podala námitku proti zadávacím podmínkám. Zadavatel Svaz zdravotních pojišťoven ji zamítl. „Je pravděpodobné, že budeme dávat podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, aby zahájil kontrolu veřejné zakázky z moci úřední,“ říká Strnad.
...

Toho, že pokud bude v soutěži jediný zájemce, může si diktovat cenu zakázky, se Balada neobává. „Tato otázka je zatím předčasná a my se snažíme, aby tento případ nenastal,“ říká, aniž by upřesnil jak (pozn. Rozalia - Avenier v nové smlouvě vyloučil dovoz vakcín Infanrix hexa určených pro plošné očkování dětí. Psali jsme o tom ZDE).

Když se do nově otevřeného byznysu pouštěl v roce 2009 Avenier, byla jeho zkušenost nulová. „Firma neměla pořádné centrum, dodávky vázly, bylo to na úrovni veřejného ohrožení,“ vzpomíná Ludvík Hovorka, poslanec KDU-ČSL a dlouholetý kritik systému distribuce vakcín.

Jak Avenier k očkování přišel

Do poloviny roku 2009 měly na starosti očkování Krajské hygienické stanice. Stát pro ně vždy vysoutěžil vakcíny od distributorů a praktičtí lékaři si je tam jezdili vyzvedávat. Jenže pak ministerstvo zdravotnictví (pod vedením ODS) rozhodlo, že se vakcíny budou rozvážet do ordinací lékařů.

Obchodní soutěž na tříletý kontrakt za miliardu vyhrálo konsorcium největšího distributora léčivých přípravků Phoenix a neznámé firmy Avenier brněnského podnikatele Miroslava Lekeše z ODS. Druhý zájemce, Pharmos v konsorciu s JK-Trading, neuspěl.

V roce 2011 se změnil zákon a distributor začal zajišťovat i nákup a prodej vakcín. Avenier v roce 2012 změnil majitele, 80procentní podíl ve firmě koupil holding Agel podnikatele Tomáše Chrenka.

V letech 2012 až 2017 dodával vakcíny lékařům Avenier (třikrát po sobě vyhrál veřejnou obchodní soutěž). Letos se poprvé soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten se mimo jiné řídí zásadami transparentnosti a nediskriminace zájemců.

 

8. dubna 2019 ÚOHS dal sedmi pojišťovnám pokutu 1,79 mil. za nákup očkování

...Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil sedmi pojišťovnám pravomocně celkovou pokutu 1,79 milionu korun. Chybovaly v zakázkách na dodávku očkovacích látek pro léta 2018 až 2021, uvedl v tiskové zprávě mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Předseda Úřadu Petr Rafaj rozklad pojišťoven zamítl. Nyní se rozhodovalo o spáchání přestupku, protože pojišťovny již uzavřely smlouvy s dodavatelem. Největší pokutu dostala Všeobecná zdravotní pojišťovna, a to 600.000 korun...


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.