Doktorka Hofhanzlová: Paniku ohledně spalniček vnímám také jako strach před odpovědností za důsledky očkování

Milí,

většinu svého času trávím v Ráji svého srdce, vzdálena Labyrintu světa. Tentokrát mě z mého poustevnického života vytrhla paní profesorka Strunecká upozorněním, že se zase blbne kvůli spalničkám. A tak všem, kteří o mé vyjádření stojí, posílám pár slov k tomuto tématu.

Spalničky jistě kdysi byly ohrožujícím onemocněním, které postihlo množství dětí. V epidemiích se šířilo zvláště v sirotčincích. Poměry v těchto ústavech jsou mnohým z nás známé z literatury jako třeba Dickensův Oliver Twist.

Číst dál...

Americká imunoložka - Neočkované děti představují NULOVÉ riziko pro všechny ostatní

Text převzat a přeložen z: https://prepareforchange.net/2018/04/03/harvard-immunologist-to-legislators-unvaccinated-children-pose-zero-risk-to-anyone/

Vážení zákonodárci,

jmenuji se Tetyana Obukhanych, postgraduálně jsem vystudovala imunologii. Píši tento dopis s nadějí, že napraví běžné mylné názory na vakcíny a pomůže vám vytvořit si nestranný a vyvážený názor podpořený uznávanou teorií o očkování a novými vědeckými poznatky.

Představují neočkované děti větší hrozbu pro veřejnost než ty očkované?

Číst dál...

Vyšetření TREC a KREC v České republice

Každé dítě má právo na bezpečnou vakcinaci, která musí být provedena včas, aby vakcína dokázala zajistit účinnou ochranu. V případě použití tzv. živých vakcín (jako je např. vakcína proti rotavirům, proti tuberkulóze a další) je nutné před jejich podáním v prvním roce života dítěte vědět, že u dítěte není závažná vrozená porucha imunity. Ta se nemusí hned po narození projevit, neboť je dítě v prvních měsících života chráněno také přenosem imunity od své matky.

Číst dál...

Séroprevalence protilátek proti spalničkám a příušnicím u dospělé populace v České republice

V posledním desetiletí, s výjimkou epidemií v roce 2014, 2017 a 2018, byly v České republice hlášeny pouze ojedinělé případy onemocnění spalničkami. Tuto epidemiologickou situaci lze dávat do kontextu vysoké proočkovanosti proti spalničkám, která v České republice dlouhodobě převyšovala 95 %. Vzhledem  k nestabilní epidemiologické situaci spalniček v Evropě se nabízí otázka doby přetrvávání protekce v dospělém věku po očkování v dětství. V rámci mnou prezentované studie byla zjištěna celková séropozitivita specifických IgG 24 protilátek proti spalničkám u 83,3 % osob ≥18 let věku. Celkem 14,3 % testovaných vzorků bylo séronegativních a 2,4 % bylo hraničních. Analýza výsledků v jednotlivých věkových kategoriích, resp. analýza podle stavu očkování proti spalničkám ukázala vyšší vnímavost ke spalničkám u dospělých osob očkovaných v dětství v porovnání s neočkovanými. Ve vyšších věkových kategoriích, které nebyly v dětství očkovány proti spalničkám, byla zjištěna >96% séropozitivita. Vysokou séropozitivitu protilátek proti spalničkám u osob narozených v prevakcinační éře potvrdil ve shodě s našimi výsledky národní sérologický přehled provedený v České republice v roce 2013. Obdobná zjištění byla potvrzena i v jiných zemích. Námi zjištěná vysoká séropozitivita rovněž koresponduje s obdobnými zjištěními, že imunitní odpověď po prodělání onemocnění  je celoživotní a na vyšší úrovni než postvakcinační. Nejnižší séropozitivita byla zjištěna ve věkové kohortě 30 - 39 let (61,5 %), tedy ve skupině osob, která byla částečně tvořena jedinci očkovanými v době používaného jednodávkového vakcinačního schématu v počátcích implementace vakcinace proti spalničkám do národního imunizačního programu. Druhá nejnižší séropozitivita byla ve věkové kohortě 40 - 49  let (77,5  %). V této kategorii byly zastoupeny jak osoby neočkované (30  %), tak očkované pravděpodobně jednou dávkou vakcíny (70 %). Jejich zjištěná séropozitivita specifických IgG protilátek proti spalničkám byla 95,3 % resp. 69,9 %. Ve věkové kategorii 18 - 29 let byla zjištěna séropozitivita 81,1 %.

Číst dál...

Povinné očkování proti hepatitidě typu B v kojeneckém věku. Má význam?

V roce 2001 bylo zavedené do očkovacího kalendáře dětí povinné plošné očkování proti virové hepatitidě typu B. Po povinném očkování proti TBC čtvrtý den v porodnici, patří toto očkování, alespoň podle mého názoru, k těm kontroverznějším. Opravdu jsou naši tříměsíční kojenci ohroženi touto chorobou?

Číst dál...

Rizikové faktory pneumokokové infekce u dětí, kontrolní studie populace USA

V americkém časopisu Pediatrics, oficiálním časopisu americké akademie pediatrů, byla v březnovém čísle v roce 1999  publikována odborná studie s kontrolní skupinou věnovaná rizikovým faktorům pneumokokových infekcí. Vědci zkoumali děti ve věku 2 až 59 měsíců. Studie ukázala, že v nejrizikovější skupině jsou děti nekojené, často nemocné a ty, které jsou přes den v jeslích. U dětí mezi 2 a 11 měsícibylo prokázáno, že kojení výrazně snižuje incidenci akutní pneumokokové infekce. Časté užívání antibiotik také zvyšuje riziko onemocnění pneumokokem.

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/103/3/e28

Rozpory ohledně vakcíny proti rakovině děložního čípku

 
Bezpečnost ani účinnost vakcíny proti rakovině děložního čípku Gardasil spol.Merck nebyla dostatečně zkoumána, což potvrzuje i fakt, že nejdelší studie účinnosti této vakcíny byla sledována 4 roky, zatímco průměrná doba od nakažení papillomavirem k rozvinutí rakoviny je 8-12 let, píše Dr. Clayton Young. Navíc vakcína "chrání" pouze proti 4 typům HPV (human papillomavirus), které mohou rakovinu způsobit, zatímco  riskantních papillomavirů je v současnosti registrováno 15. Kromě toho neexistuje žádný důkaz, že vakcína je účinná při podání dětem, resp.dívkám ve věku 9-12 let, jak to výrobce doporučuje. Očkování dětí proti sexuálně přenosným chorobám je navíc riskantní záležitost..více v angl. na:  http://www.vaccineinfo.net/immunization/vaccine/hpv/doc_against_HPV.shtml

 

Zpráva z msnbc o tom, že vakcína proti pneumokoku možná způsobuje rezistentní kmeny

V září 2007 vyšla na internetových zpravodajských stránkách msnbc zpráva, že se v USA zvyšuje počet zánětů středního ucha, na který nezabírají antibiotika. Vědci se domnívají, že tyto rezistentní kmeny vznikly v důsledku poměrně nové vakcíny proti pneumokoku, Prevenar.

http://www.msnbc.msn.com/id/20825107/

Prolnutí farmaceutického průmyslu s vládními institucemi a médii

Vakcíny, rtuť a špinavé peníze – sdělení Roberta Kennedyho mladšího

Tento článek Roberta F. Kennedyho ml. odmítly publikovat všechny velké noviny. Autor jej tedy uveřejnil v deníku USA Today jako placenou reklamu. Následuje text v úplném znění.

Robert F. Kennedy Jr., Global Research:

Jsem pro očkování. Nechal jsem očkovat svých šest dětí. Věřím, že díky vakcínám se podaří zachránit miliony životů. Rád bych proto vysvětlil, proč jsem připravil k vydání knihu „Thimerosal: Let The Science Speak” (Thiomersal: nechť promluví věda), která odhaluje nebezpečné a zcela zbytečné použití thiomersalu (konzervační látky na bázi rtuti) ve vakcínách aplikovaných milionům dětí a těhotných žen v USA i po celém světě.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.