Ministerstvo zdravotnictví už NEodmítá odškodňovat úmrtí po očkování

S potěšením dementujeme včerejší informaci uvedenou v naší tiskové zprávě o odmítavém stanovisku MZ k odškodňování úmrtí v důsledku povinného očkování.

V reakci na náš článek nás ministerstvo obratem informovalo o změně svého postoje.

Bylo nám sděleno, že: “... sekundární oběti se z odškodnění nevyloučí. Použijí se tedy i § 2959 („Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“) a § 2961 („Škůdce nahradí tomu, kdo je vynaložil, přiměřené náklady spojené s pohřbem v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu. Přitom se přihlédne k zvyklostem i k okolnostem jednotlivého případu.“) občanského zákoníku. Bude to tak navrženo v usnesení vlády…”

Je to výborná zpráva! Ministerstvo zdravotnictví tím vydává signál, že má zájem na napravení současné neutěšené situace a snaží se k odškodnění přistoupit spravedlivěji. Konečná podoba zákona by nás mohla mile překvapit! Dalšími otazníky, na jejichž řešení čekáme, je výčet poškození, které se budou odškodňovat, tedy hotovou vyhlášku k zákonu, ale také umožnění odškodnění stáletrvající újmy vzniklé před nabytím platnosti zákona.

 

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Projednávání navrženo od 10. září

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Druhé čtení od 10. září

* Vypracovává se vyhláška

k zákonu

Náš poslední článek ZDE.