Zákon o odškodnění poškození očkováním je po letech konečně v Poslanecké sněmovně. Může ho však potopit špatná vyhláška

Vládní návrh zákona o odškodnění újmy způsobené povinným očkováním dnes v Poslanecké sněmovně projde prvním čtením. Po přijetí zákona budou moci poškození nebo rodiče poškozených dětí žádat o finanční kompenzaci, které mohou použít na léčbu, pomůcky a náklady spojené s péčí, nebo na náhradu ztraceného příjmu při péči o postižené dítě. Podle navržené podoby zákona budou moci získat náhradu újmy i ti poškození, jejichž újma vznikla před vstupem zákona v platnost. Stát odškodní také případné úmrtí po očkování.

Již v roce 2011 se nynější náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula zmiňoval o možném odškodnění osob poškozených očkováním. V roce 2015 pak Ústavní soud vyzval zákonodárce k vytvoření a přijetí zákona o odškodnění. Ze strany ministerstva následovala série slibů, ale zásadní kroky učinila až současná vláda, a tak v druhé polovině roku 2018 získal konečně návrh zákona paragrafové znění.

V říjnu 2018 se spolek Rozalio (Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování) účastnil tvorby, resp. úpravy zákona. K první verzi ve vnitroresortním připomínkovém řízení vznesl hned 26 připomínek, z nichž mnohé byly přijaty, ať už rovnou nebo během dalších úprav. Zákon po vnějším připomínkovém řízení putoval do vlády, kde získal stávající výslednou podobu, která je podle Rozalia velmi kvalitně vypracovaná. "Zákon považujeme za velmi dobře koncipovaný, nepodmiňuje odškodnění prokázáním příčinné souvislosti újmy na zdraví s očkováním, řídí se občanským zákoníkem a metodikou Nejvyššího soudu, obsahuje odškodnění úmrtí i určitou formu retroaktivity," chválí konečné znění návrhu zákona Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio.

Klíčovou normou, která zcela zásadně uplatnění odškodnění ovlivní, je však vyhláška. Ta má obsahovat výčet známých zdravotních problémů nastalých po očkování, které budou odškodněny. Vyhláška byla zatím zveřejněna jen v pracovní verzi, která je ovšem jen náznakem budoucího znění, a není tak známo, jaké nežádoucí účinky plánuje ministerstvo do odškodnění zahrnout. "Navrhujeme Ministerstvu zdravotnictví inspirovat se při tvorbě vyhlášky americkým modelem. Ten je dosti podrobný a pamatuje také na další možné nežádoucí účinky, tedy nejen ty, které jsou nyní známy jako přímý následek očkování," říká Martina Suchánková.

Připomínkové řízení k vyhlášce by mělo být podle náměstka pro legislativu a právo Radka Policara standardně zahájeno někdy mezi druhým a třetím čtením ve Sněmovně, kdy bude zřejmé, že návrh zákona spěje ke schválení. Rozalio však považuje předložení klíčové vyhlášky až k téměř schválenému zákonu za nevhodné. "Vyhláška je nedílnou součástí zákona a při jeho projednávání a schvalování by měla být známá. Může se totiž stát, že i tak dobře koncipovaný zákon nakonec umožní odškodnění jen zlomku poškozených, když bude výčet možných nežádoucích účinků příliš úzký. Proto je nutné, aby zákonodárci znali obě normy a věděli, co přesně schvalují, nebo případně mohli včas navrhovat úpravy," upozorňuje Martina Suchánková.

Zákon v současné podobě počítá s odškodněním poškození jen po povinném očkování. Podle Rozalia by však měla být újma poskytnuta také po očkování, které stát svým občanům doporučuje a hradí. "Stát u plošně doporučovaného očkování, například proti pneumokokům, má zájem na vysoké proočkovanosti, a tak nabádá občany k naočkování, vakcínu plně hradí a povoluje na ni reklamy. Ve státech, kde je očkování dobrovolné, je model odškodňování újmy za všechna plošně doporučená očkování běžný," říká Martina Suchánková a dodává: „Zahrnout i plošná nepovinná očkování do odškodňování může být považováno alespoň jako plán do budoucna, poté, co se získají zkušenosti s náhradou újmy po povinném očkování. Další otázkou, která by mohla být řešena, je finanční spolupodílení farmaceutických firem na odškodnění.“

Ministerstvo zdravotnictví slibuje vypracovat k zákonu manuál, který pomůže poškozeným a rodičům poškozených dětí se v žádosti zorientovat a usnadní jim tak celý proces. Ministerstvo tak po letech dostálo svým slibům a vypadá to, že se rodiny již brzy dočkají kompenzace problémů nastalých po státem povinovaném zákroku.

 
Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním: Sněmovní tisk 451
Tabulka kompenzačního programu v USA: https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/vaccine-injury-table.pdf

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.