Jaké jsou ještě možnosti změn zákona o ochraně veřejného zdraví?

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví prošla Poslaneckou sněmovnou, poté byla odeslána do Senátu, který má 30 dní na její projednání. Senát může navrhnout pozměňovací návrhy, a když je schválí, novela se vrátí do PS k poslednímu hlasování, kde se o pozměňovacích návrzích ze Senátu hlasuje v jednom celku, tzn. o senátní verzi novely. Když ta neprojde, hlasuje se o původní verzi schválené PS. Proto je důležité taktizovat. Projde-li totiž v Senátu pozměňovací návrh, který nemá šanci na schválení Poslaneckou sněmovnou, nemají šanci ani všechny ostatní senátní pozměňovací návrhy, a PS schválí svou původní novelu.

 

V PS prošla úprava podmínek pro školu v přírodě, kam budou moci jezdit všechny děti bez omezení, ale pro zotavovací akce podmínka řádného očkování zůstala. Povinnost pro školky přijímat děti pouze řádně očkované byla ještě rozšířena na živnosti, které pečují o děti a nejsou ani v rejstříku MŠMT.

Argumentace MZ je nelogická a pro zpřísňování a úpravy zákona nedisponuje ministerstvo žádnými daty. Nemá nijak zmapováno, kolika dětí se omezení týká, kolik je v ČR částečně očkovaných nebo neočkovaných dětí, zda někdy dítě bez řádného očkování způsobilo na zotavovací akci nebo ve školce zdravotní problém. Nemá žádné statistiky, které by dokládaly nutnost vyžadovat řádné očkování po účastnících táborů.

Povinný předškolní rok spolu absolvují děti bez ohledu na stav svého očkování. MZ nemá žádné údaje, že by toto někde způsobilo problematické situace nebo onemocnění v kolektivu, přesto navrhlo úpravu pro zpřísnění podmínek přijímání dětí do školek. Nicméně to, že poslední předškolní rok stejně spolu chodí a chodit musí všechny děti bez ohledu na očkování, přechází bez reflexe.

 

Co můžete tedy nyní dělat?

Napište senátorům a informujte je o situaci v očkování a projednávání novely v Senátu a možnosti zákon ovlivnit.

Popište především svůj osobní příběh, jak se vás osobně očkování dotýká, jakým způsobem na vás dopadá represivní systém a co po senátorovi žádáte.
To hlavní, co je ještě reálné v tuto chvíli změnit, jsou podmínky pro zotavovací akce. Přesto je třeba upozorňovat i na školky – to v každém případě! Zvyšuje se tak alespoň šance pro děti očkované pentavakcínou (kdy Senát může tento pozměňovací návrh odhlasovat a PS bude souhlasit).

Napište senátorům o nesmyslnosti a nelogičnosti omezení v zákoně, o tom, že Ministerstvo zdravotnictví s vámi rodiči vůbec nekomunikuje, nedává veřejnosti informace, selhává v osvětě, nezajímá se o vaši situaci a jen činí změny směrem k represi.

Požádejte je o schválení pozměňovacích návrhů, které diskriminující opatření odstraní.


Senát má na projednání novely 30 dní. Jestliže pozměňovací návrhy projdou, bude potřeba napsat poté i poslancům, aby návrhy navržené Senátem podpořili. Poslanci budou tou poslední instancí, která rozhodne o konečné podobě zákona. PS bude mít 30 dní na projednání a finální hlasování. Času na dopis či návštěvu tak není mnoho!
Podle hlasování a předchozích jednání je potřeba přesvědčit poslance ANO, ČSSD, ODS a KSČM.

Jak o změnách zákona o ochraně veřejného zdraví hlasovali poslanci se můžete podívat zde: https://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=8&s=40&l=cz&pg=13
Seznam senátorů a poslanců s kontakty najdete na seznampolitiku.jdem.cz


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.