Naše články a stanoviska Školky, ŠVP a ZA

Česká ženská lobby zaujala stanovisko k očkování ve vztahu k postavení žen na trhu práce

Problémy v postavení žen na trhu práce v souvislosti s očkováním dětí mapuje spolek Rozalio už dlouhé roky. Česká legislativa zapovídá možnosti předškolního vzdělávání dětem do pěti let věku, nejsou-li kompletně řádně očkované a to bez kvalitního zdůvodnění. Na to doplácejí rodiny, veskrze matky – ženy, které jsou tak nuceny zůstat s dítětem doma a nemohou se uplatnit na trhu práce. Hrozí jim chudoba a dětem zhoršení sociálních kontaktů až vyloučení. Proto je nutná změna v legislativě. Česká ženská lobby (síť organizací, která hájí práva žen v ČR) se snaží přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti.

Rozalio se stalo v roce 2018 členskou organizací ČŽL, kde se zapojilo do pracovní skupiny Ženy a ekonomika. Na základě spolupráce a rozkrytí situace v rámci očkování a předškolního vzdělávání zaujala nyní ČŽL, resp. její členské organizace, následující stanovisko k tématu „Ženy na trhu práce“:

Česká ženská lobby považuje očkování za jednu z nejúčinnějších forem prevence některých závažných infekčních onemocnění. ČŽL zastává názor, že stát má zajišťovat podporu osvěty k proočkovanosti populace jakožto nástroje důležitého pro zachování zdraví společnosti. Zákon o ochraně veřejného zdraví ukládá restrikce, jako je například nemožnost řádně nedoočkovaných dětí navštěvovat předškolní zařízení. ČŽL vnímá, že to dopadá negativně na děti a zejména jejich matky, což považuje za genderově diskriminační a nežádoucí. Rodičům toto legislativní opatření brání v nástupu do zaměstnání a tím je ohrožuje na úrovni ekonomické i sociální.

Všechna stanoviska, včetně tohoto, najdete na webu ČŽL zde.