COVID-19 Legislativa Naše články a stanoviska

Co se skrývá za dobrovolným očkováním proti covid-19? Bude povinné?

Jak si vyložit, když vám ministr zdravotnictví řekne, že lidé očkovaní proti covid-19 nebudou muset nosit roušky, a jedním dechem dodá, že očkování bude dobrovolné? Jak rozumíte tomu, když hlavní hygienička prohlásí, že ti, co se nechají dobrovolně naočkovat, nebudou muset chodit pravidelně na testy? A COVID pasy chystané Evropskou unií, bez kterých nebudeme moci volně cestovat? Dobrovolnost očkování si každý zřejmě představujeme jinak. Co na to řeknou senátoři, až budou projednávat zákon o distribuci očkování proti covid-19?

V pátek 4. prosince jednali poslanci o zákoně o distribuci očkování proti covid-19. Poslanci Karla Maříková a Lubomír Volný vznesli pozměňovací návrhy, které měly odlišné znění, ale stejnou podstatu – zajistit občanům, že na očkování proti covid-19 nebude vyvíjen žádný nátlak. Tedy že očkovaní občané nebudou mít v běžném životě výhody oproti těm, kteří naočkovaní nebudou.

Vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění covid-19, sněmovní tisk č. 1102: ZDE.

PN Karly Maříkové: …za slova „lhůty pro“ doplňuje slovo „dobrovolné“ a za slova „stanoví vláda nařízením;“ se vkládá text „neúčast na takovém očkování nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod ani hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod ani jakékoli jiné formy diskriminace jedince neočkovaného takovou očkovací látkou.“

PN Lubomíra Volného: „Očkování je dobrovolné. Podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod.“

Diskuze nad zákonem o očkování proti covid 19 se přelévala mezi ujišťováním, že očkování bude dobrovolné a není potřeba dalších úprav (v zákoně však není povinnost ani dobrovolnost zmíněna), a pochybnostmi o této dobrovolnosti (nemůže být očkování přesto nepřímo vymáháno a neměla by být pro jistotu deklarována nemožnost omezit lidská práva neočkovaným proti covid-19?).

Pochybnosti o dobrovolnosti pramení z výroků pronesených jak ministrem zdravotnictví Janem Blatným, tak poradcem předsedy vlády a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou i hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, kteří se vyjadřovali v tom smyslu, že očkovaní občané budou různě odměňováni. Například nebudou muset nosit roušky a nechat se testovat, budou moci volně cestovat. Nazývají to benefity pro očkované, zatímco k očkování proti covid-19 stále prohlašují, že bude dobrovolné. To nějak nesedí!!!

Žádný takový nátlak tady ale není a už vůbec není zmíněn v tomto zákoně,“ prohlásil k očkování proti covid-19 ministr Blatný v Poslanecké sněmovně při projednávání výše zmíněného zákona.

Hlavní hygienička Rážová se pro iDNES vyjádřila, že osoby očkované proti onemocnění covid-19 budou moci využívat služeb, které by jinak mohly využít pouze při pravidelném testování.

A tak stále dokola. Čemu tedy věřit a co v tomto kontextu znamená, že očkování bude dobrovolné?

V květnovém čísle časopisu JAMA (Journal of American Medical Association) byl publikován článek, v němž jeho autoři shrnují největší rizika, která by mohla zabránit úspěšnému proočkování populace na covid-19, a navrhují postupy, které by tato rizika eliminovaly. Píše se v něm: Bylo prokázáno, že pocit nutnosti podstoupit očkování je nejvyšší během pandemie, před a bezprostředně po uvolnění nové vakcíny. Zdravotnická komunita by proto měla využít stávajícího veřejného nadšení pro vakcínu covid-19 a přijít s dobře organizovaným a rychlým plánem distribuce této vakcíny.“ Nejedná se o jediný plán zabývající se taktikou, jak přimět veřejnost k tomu, aby se nechala naočkovat. Česká republika zveřejnila také svou strategii očkování a jak víme, brzy spustí kampaň, která bude motivovat občany k vakcinaci. Stejně tak se snaží „motivovat“ Evropská unie, která hovoří o zavedení covid pasů, nebo některé soukromé firmy, které plánují poskytovat své služby pouze očkovaným. Není taková motivace spíše nátlakem, který má k dobrovolnosti daleko?

Rozalio požaduje svobodnou volbu v očkování, tedy aby si lidé mohli vybrat, proti kterým nemocem se nechají naočkovat, kdy a kterou vakcínou, a to samozřejmě v souladu s příbalovým letákem vakcíny a po konzultaci s lékařem. Stát může občany motivovat v péči o zdraví např. očkováním, ale především by je měl motivovat k tomu, aby dbali o své zdraví celkově. Každopádně motivace k očkování má být pozitivní na všechny strany, neměla by tedy zahrnovat diskriminaci těch, kteří se naočkovat nenechají,“ míní Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.

Obyvatelé ČR nejsou trestanci, kteří si zaslouží svá práva a svobody jen za „správné“ chování

Občané museli tento rok překousnout mnohá omezení – roušky, testování, karantény, omezenou lékařskou péči, zákaz vycházení a cestování, což je odloučilo od rodin a přátel či dokonce stálo jejich podnikání, zaměstnání i zdraví. Jsou proto přirozeně citlivější na další omezování svých práv. Proto je pro ně nepřijatelná vyhlídka dalšího omezování, zatímco jiná skupina osob by požívala určitých výhod.

Lidé se už více než nemoci samé bojí ztráty svých práv a svobod. Obávají se, že se rouška stane známkou podřadného občana, tedy toho, který není očkovaný a nemá taková práva jako ten s vakcínou. Prohlášení některých politiků nás pak rozhodně neutvrzují v tom, že očkování bude dobrovolné.

Skutečnost, že s příchodem vakcíny proti covid-19 nebudou občané diskriminováni, mohl zaručit jeden z pozměňovacích návrhů podaných k výše zmíněnému zákonu. Bohužel neprošel o pouhý jeden hlas. Jak který poslanec hlasoval, se můžete podívat ZDE.

Zákon nyní putuje do Senátu, kde je možno diskusi o deklaraci zachování lidských práv znovu otevřít. Lidé začínají psát senátorům a snaží se jim vysvětlit své obavy z nucení do očkování. „Nejvíce se o svou budoucnost obávají někteří zdravotníci, pracovníci sociálních služeb a vojáci, protože se bojí, že budou nuceni ve své práci skončit. K očkování proti covid_19 nemají důvěru a nechtějí se nechat naočkovat a mají strach, že jim vakcinaci přikáže zaměstnavatel,“ říká Martina Suchánková.

A nelze se jim divit. Podle zákoníku práce je každý zaměstnanec povinen dbát podle svých možností o vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Je proto povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy (§ 106 odst. 4 písm. b). Pokud by se zaměstnanec nechtěl podrobit očkování nařízenému zaměstnavatelem, může dostat výpověď. Její oprávněnost by pak musel posoudit soud. A do toho se lidem nejen v dnešní době skutečně nechce!

V § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví stojí, že při epidemii nebo při pouhé hrozbě epidemie může být nařízeno mimořádné očkování a tomu jsou fyzické osoby povinny se podrobit. Také je možné očkování nařídit změnou vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, kterou neschvaluje Poslanecká sněmovna, ale vyhlašuje si ji samo Ministerstvo zdravotnictví.

Teď sice vláda slibuje, že očkování bude dobrovolné, ale stačí jeden papír a vše bude jinak. Neovlivní to ani poslanci, ani senátoři. Stejně jako se dříve slibovalo, že nebudou další omezení, zákazy, prodloužení nouzových stavů atd. Jeden den to byly sliby, druhý den už činy. Nikdo nemůže zaručit, že se to nestane i v případě očkování, pokud to nebude stát přímo v zákoně.

Očkovaný člověk by neměl mít výhody, protože není jisté, zda nemoc nešíří dál

Ani z odborného hlediska nelze očkovaného člověka považovat za zcela bezpečně chráněného a chránícího ostatní. K tomu se vyjádřil například MUDr. Čížek: „Já bych zmínil mnohem závažnější problém s bonusy, o kterém se zatím nikdo neráčil zmínit. Očkovaný člověk neskýtá žádnou záruku, že v sobě nemá virus a že tedy není infekční. I když budete očkováni, nejste zcela chráněni před nákazou a můžete někoho dalšího nakazit. Třeba v letadle, kam vám dovolili vstoupit na rozdíl od neočkovaných. Nebo někde jinde, kde budete za odměnu bez roušky.“

Vychází z vědeckého článku P. Doshiho publikovaného v prestižním časopise The British Medical Journal (https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037), kde je přehled sedmi hlavních vakcín. U nich je v tabulce v posledním řádku zmíněn jeden endpoint – Interruption of transmission (person to person spread). Čili to, zda klinické studie s těmito vakcínami jsou primárně zaměřeny na přerušení přenosu infekce z osoby na osobu. U všech sedmi vakcín je „N“ – tedy NEJSOU.

Jeho slova potvrdil i prof. Ing. Peter Šebo, CSc., v přednášce o očkování organizovanou Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP konanou dne 7. 12. 2020, kde uvedl, že vakcíny proti covid-19 nebudou vytvářet slizniční imunitu. Očkovaný jedinec tedy neonemocní, na sliznicích však může virus mít a přenášet ho stejně jako nyní bezpříznakoví jedinci. Zároveň však bude poživatelem výhod plynoucích z toho, že se nechal naočkovat.

Poskládáme-li si všechny informace o vakcínách, jejich účinnosti a efektivitě, a o nutnosti naočkovat 60 – 70 % obyvatel, o bonusech pro očkované a o tom, že očkování může kdykoli nařídit Ministerstvo zdravotnictví samo, bez souhlasu vlády, poslanců či senátorů, je snad pochopitelné, že lidé mají obavy z toho, že vakcinace proti covid-19 bude vymáhaná,“ uzavírá Martina Suchánková.

S kým máme nyní uzavřenou smlouvu na dodávku vakcín?

Název společnostiDruh vakcínyPočet dávekPro počet osob
Johnson & Johnsonvektorová2 mil.2 mil.
Astra Zenecarekombinantní3 mil.1,5 mil.
Pfizer/BioNTechgenetická mRNA4 mil.2 mil.
Domlouvá se CureVac, Novavax, Moderna a Sanofi