C-19 a očkování dětí COVID-19 Naše články a stanoviska

Covid, vakcíny, povinné očkování dětí. Nejen o tom byla beseda se třemi imunology

Ve čtvrtek 6. října jsme se zúčastnili besedy s imunology Vojtěchem Thonem, Karlem Drbalem a Jaroslavem Svobodou v krásných prostorech Augustiniánského opatství v Brně. Uvítala nás organizátorka a zároveň moderátorka setkání Angelika Bazalová, následovala překrásná interpretace písně Veni Domine v podání mladičké Barunky Brodníčkové.

Imunologové po svých úvodních projevech zodpovídali dotazy účastníků a postupně se rozvinula diskuze. Dozvěděli jsme se o mechanismech průběhu nemoci covid-19, komplikacích onemocnění či o možné léčbě podle profesora Thona, který vypracoval strategii léčby pro regulaci zánětu u covidu, jež se bohužel dosud nedostala plošně k praktickým lékařům jako odborné doporučení.

Podrobně se hovořilo o mRNA vakcínách a mechanismu jejich účinku, ne/účinnosti a závažných nežádoucích účincích, zejména autoimunitních poruch, které mohou mít příčinu v očkování osob s vysokými hladinami protilátek nebo osob krátce po prodělání onemocnění či dokonce s příznaky probíhající infekce.

Ke konci setkání přišla řeč i na povinné očkování dětí. Úplný závěr byl věnován úvahám, co můžou dělat sami lidé pro to, aby mohli žít podle vlastního rozhodnutí a svobodně, jak se zachovat, aby jim vláda, která o zdravotní péči rozhoduje, naslouchala.

Ze všech odpovědí můžeme prozradit, že imunologové shodně kladli velký důraz na nutnost individualizované péče, na posuzování vhodnosti a postupu v očkování u každého pacienta zvlášť.

Pokud jste zvědaví na erudované a upřímné odpovědi odborníků hluboce vzdělaných v imunologii , zúčastněte se dalšího setkání s nimi. Napište na FB Tři imunologové jedou za vámi nebo na mail [email protected], že máte zájem o besedu ve vašem městě. V Praze se pomalu můžete těšit…

Předsedkyně Rozalio, Martina Suchánková, na besedě s imunology