Naše projekty Legislativa Naše články a stanoviska

Děti mohou do školek i bez očkování proti hepatitidě typu B, navrhuje Senát

Praha, 19. března 2020

Senát na svém zasedání dne 18. března 2020 odmítl schválit zákon o ochraně veřejného zdraví ve znění připraveném Poslaneckou sněmovnou a vrací jej s několika pozměňovacími návrhy. Ty se týkají především oblasti očkování.

„Myslím si, že nenazrála doba na to vést teď tu diskusi vzhledem k tomu, že jsme v závažné krizové situaci životní, že kdyby nám tady teď pan ministr přinesl nějakou zázračnou látku na koronavirus, tak se dáme oočkovat všichni, ale tato debata o povinném či nepovinném očkování, o jakémkoli očkování, tak se vždycky sklouzne do debat očkovat ano či ne,“ uvedla svou řeč senátorka Horská.


Připomněla, že podobně diskutoval Senát už před šesti lety, kdy schválil zrušení pokutování provozovatelů škol a zotavovacích akcí za to, že se rodiče rozhodli řádně neočkovat své dítě. Technicky vzato za to, že přijali dítě bez řádného očkování do předškolního vzdělávání, na školu v přírodě nebo zotavovací akci. Tento senátní návrh Sněmovna bohužel nikdy neprojednala.

Senátorka Horská také vytkla ministerstvu, že už tenkrát slibovalo veřejnosti debatu, informační web, meziresortní skupinu (která na čas vznikla, ale byla absolutně nefunkční, pozn. red.) a výsledky nemá dodnes žádné.
„Od té doby, kdy se tato debata vedla pouze, teď mi to promiňte, zdivočelými matkami lvicemi, které ochraňovaly své děti, byly hodně zesměšňovány, tak dneska za těch 6 let už nám do těch pozic maminek dorostly i lékařky. Konstatuji, že to jenom posouváme v čase, chci, aby to slyšeli ti občané, kterých se to týká, které to trápí, kteří se tomu věnují a dělají tu osvětu třeba za naše odborné kruhy,“ dodala senátorka Horská.

Podle senátora Sulovského také není nutné přitvrzovat, přijímat další šikanózní opatření proti dětem a perzekvovat jejich rodiče. Pro blaho a plný rozvoj dětí je podle něj důležitý přístup do dětského kolektivu. Jeho pozměňovací návrhy týkající se tématu očkování přijaty nebyly.

„My ve věku 3 až 5 let zakazujeme těm dětem se účastnit nebo být přijaty do předškolních zařízení, pak jim to nařídíme. Vůbec neřešíme, že ty děti chodí do dětských kroužků, setkávají se na dětských hřištích a podobně. Bohužel, já to zopakuji, stát přistoupil k jednoduché represi a podle mě nevyužil dalších podmínek,“ řekl senátor Nytra a vzápětí představil svou myšlenku o povinném zdravotním pojištění pro případ, že se nakazí neočkované dítě, jako například existuje při řízení motorových vozidel. Na to mu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch později odpověděl, že zdravotní pojišťovny již dostaly pokyn vyžadovat úhradu nákladů léčby u neočkovaných jedinců.

Pro zachování represivních opatření se ve své obsáhlé řeči vyjádřil senátor Hilšer: „Úmyslem, podle mého názoru, není trestat, ale chránit tu nejzranitelnější část populace. Například uložení karantény v době šířícího se koronaviru nepovažujeme za sankci, ale za preventivní opatření s cílem zamezit šíření nemoci. Sankce přicházejí, až když je to porušeno.“
Zároveň chápe obavy rodičů z nežádoucích účinků očkování, obzvláště u dětí se zdravotními problémy. Pro tyto případy může lékař vydat kontraindikaci k očkování. Pokud rodiče nemají ke svému lékaři důvěru, mají vyhledat jiného nebo se obrátit na specializované centrum.

Senát po obecné a podrobné rozpravě vrátil návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví Poslanecké sněmovně s několika pozměňovacími návrhy. Jedním z nich je také PN Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, který navrhuje umožnit přijetí do mateřských škol i těch dětí, kterým chybí povinné očkování proti hepatitidě typu B.

Jaká pravidla budou platit při schválení stávajícího návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví se můžete podívat ZDE.