Legislativa Naše články a stanoviska Naše projekty

Dopis členům Výboru pro zdravotnictví k vyhlášce tvořené k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

V červnu 2019 před projednáváním zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkování jsme za spolek ROZALIO zaslali členům Výboru pro zdravotnictví PS dopis, kde upozorňujeme na rizika spojená s tímto zákonem a to především na tvorbu prováděcího předpisu, který bude naprosto zásadně tento zákon ovlivňovat. Jeho znění si můžete přečíst níže.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

v současné době se v Poslanecké sněmovně projednává zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Odškodnění závažných nežádoucích účinků očkování by jistě pomohlo zlepšit už tak velmi těžkou životní situaci poškozených a jejich rodin.

Aby byl zákon funkční a ku pomoci poškozeným, je kromě znění samotného zákona také zcela zásadní znění prováděcího předpisu, který vymezuje, jaká poškození se budou odškodňovat. Je proto důležité, aby výčet nebyl příliš úzký. Vyhláška by měla závažné nežádoucí účinky pojímat v širším spektru, vycházet z praxe a potřeb poškozených. Je nutno ošetřit i případy ne zcela jednoznačné nebo případy, kdy se vyskytne nežádoucí účinek neočekávaný, dosud nepopsaný. Pokud vyhláška nebude takto nastavena, museli by se poškození obracet na soud.
Při závažném onemocnění dítěte však rodiče nemají čas a sílu pouštět se do boje s „větrnými mlýny“. Veškerou energii potřebují vložit do péče o nemocné dítě. Rodiče se snaží nějakým způsobem přijmout danou skutečnost a učí se s ní žít. Celý život se jim obrátí naruby, všechny plány se hroutí.

V následujícím seznamu jsou uvedeny příklady nemocí a poruch, které byly uznány jako poškození po očkování u německých soudů a byly státem odškodněny:

  • Poškození mozku s poruchou hybnosti a psychického vývoje, epilepsie v důsledku očkování proti poliomyelitidě
  • Epilepsie (Syndrom Dravetové), retardace po očkování hexavakcínou
  • Westův-Syndrom (hexavakcína)
  • Paralýza nohou (očkování proti planým neštovicím)
  • Postvakcinační encefalopatie nebo encefalitida nebo odpovídající zánětlivá reakce CNS (Hexavakcína a MMR vakcína)
  • Akutní autoimunitní hepatitida a jako nepřímý důsledek poškození diabetes mellitus (očkování proti hepatitidě A a B)
  • Cerebrální poruchy, epilepsie (pentavakcína)
  • Epilepsie (očkování proti pertusi, poliomyelitidě)
  • Epilepsie s významným mentálním a motorickým postižením (očkování proti poliomyelitidě)
  • Encefalitida (očkování proti chřipce)

Zdroj: https://www.ra-klose.com/html/impfschaden.html

V praxi jsme se vícekrát setkali s těžkými vleklými dermatitidami v krátkém časovém sledu po očkování, ty ale ve výše uvedených příkladech nejsou.
Naopak anafylaktická reakce je uvedena u každé vakcíny. Ač je to reakce závažná, v souvislosti s nevratným nebo dlouhodobým poškozením po očkování je však téměř zanedbatelná.

Níže uvádíme pár případů, s nimiž jsme se setkali, abychom konkrétně předestřeli, kdo by měl mít na odškodnění nárok. Prosíme, abyste je brali při projednávání zákona v potaz, aby byl skutečně funkční. Zaměřte se na to, zda by i lidé s podobným poškozením měli šanci na odškodnění dosáhnout.

Jiřík – bezprostředně po očkování u něj nastaly neurologické změny a návazné těžké epileptické záchvaty, které mu trvale poškodily mozek. Neurolog potvrdil, že změny jsou důsledkem očkování. Chlapec je upoután na invalidní vozík, na kterém tráví skoro celý den. Jiřík potřebuje celodenní péči. Nedávno rodiče pořizovali nový invalidní vozík, ale pojišťovna ho odmítala proplatit. Rodiče však nemají kapacitu na vymáhání kompenzace od státu (dosud pouze soudně) a pro získání financí na vozík zvolili veřejnou sbírku. Nejde však jen o jednorázové výdaje – např. pleny stojí několik set korun měsíčně, matka nemůže nastoupit do práce.

Honzík – po druhé dávce hexavakcíny mu ochrnula celá polovina tvářičky. Lékaři shledali, že jde o důsledek očkování. Chlapec má vleklé problémy, např. s okem, které mu nehybností tváře, respektive víčka, vysychá a musí se stále vykapávat. Čeká ho ještě několik operací. I přes veškerou péči nelze podle lékařů očekávat zlepšení.

Veronika – po očkování MMR došlo k propuknutí autoimunitního onemocnění juvenilní idiopatické artritidy nejprve oligoartikulární, později polyartikulární, kdy je zasaženo více než 5 kloubů v těle. Revmatolog doporučil děvče do školky zatím neumisťovat z důvodu častých infekcí, které by její onemocnění jen zhoršovaly. Matka je tak nucena odložit nástup do zaměstnání.

Břetík – reakce na hexavakcínu vedla k autoimunitní hemolytické anemii (AIHA). Břetík dostal několik transfúzí, imunosupresiv, kortikoidů a musel podstoupit také chemoterapii.

Miriam – dívka byla očkována hexavakcínou a odděleně nepovinným očkováním proti pneumokokům. Po druhé dávce Prevenaru byla silně apatická a hypotonická. Po půl roce od odeznění potíží byla v očkovacím centru přeočkována tetravakcínou Infanrix Hib, po které následovaly čtyři dny trvající horečnaté stavy. Další očkování již odborníci nedoporučili. Dodnes přetrvává hypofunkce lícního nervu.

Michalka – po povinném očkování došlo k narušení psychomotorického vývoje. Po první dávce hexavakcíny dítě zvracelo, velmi plakalo, mělo horečky a bylo hypotonické. Po druhé dávce Michalka plakala a nešla utěšit dlouhých sedm hodin, opět zvracela, byla apatická, měla vysoké horečky a narušil se jí spánek. Objevil se krvavý ekzém, obracela oči v sloup, často se zahleděla do prázdna, měla zácpu, odmítala příkrmy. V očkovacím centru doporučili dále očkovat pouze proti tetanu.
Michalka má dnes ADHD, je výrazně hyperaktivní, má záchvaty vzteku a agrese, přetrvává u ní nespavost, úzkosti a deprese. Trpí potravinovými alergiemi, ekzémy. Do školky jít nemůže, takový kolektiv by nezvládla.

Kristýna – dva dny po 3. dávce hexavakcíny se objevily záškuby v rukou a ochabování motorických funkcí. Podle EEG diagnostikována epilepsie. Dívka byla opakovaně hospitalizována, výrazně se jí zhoršoval zdravotní stav. Léčba probíhala Keprou, hormonálními injekcemi Synactenu a další medikací. V devíti měsících věku se vývojově dostala zpět na úroveň tří měsíců. Postupně procházela intenzivní rehabilitací Vojtovou metodou, reflexní terapií nebo kraniosakrální terapií, díky čemuž se její stav začal zlepšovat. Ve čtyřech letech je vývoj Kristýnky mírně zpožděný, navštěvuje speciální školku.

Denisa – ve 13 letech, 5 dní po očkování proti hepatitidě B ochrnula na dolní část těla s konečnou diagnózou postvakcinační ischémie. Dva měsíce strávila na JIP, pak v lázních, na rehabilitacích. Vzhledem k dlouhodobému ležení a po 4 měsících i sezení na invalidním vozíku se rozvinula těžká skolióza, která musela být operována. Po roce od ochrnutí se objevilo autoimunitní onemocnění – ulcerózní kolitida.
Po čtyřech letech neurologické problémy přetrvávají, špatně cítí levou nohu, zvládá chodit jen o berlích, na pravé noze má poruchu termického čití (necítí teploty). Má také částečně ochrnutý močový měchýř.

Adámek – ve třech měsících očkován povinným očkováním Infanrix Hexa a současně nepovinným Prevenar a Rotarix. Do druhého dne se začala objevovat suchá místa kolem zápěstí a pod koleny. Do dalšího očkování to postupně zmizelo. Ve čtyřech měsících po očkování vakcínami Infanrix Hexa a Prevenar nastal encefalitický pláč trvající 6 hodin. Suchá ložiska ekzému se zvětšila a mizela mnohem pomaleji. V pěti měsících proběhlo další očkování, po kterém se Adámkovi opět rozjel ekzém, začal mít suchou kůži, natékal, měl červené slzící oči, škrábal se do krve, praskala mu kůže na prstech, kloubech, zápěstích. Žádná elasticita, vlhkost. V noci plakal, nemohl spát. Měl nateklé uzliny a lymfatické žlázy, uzliny v tříslech velké až 2 cm. Když natáhl nožičky, měl na nich boule. Chlapec byl 3x hospitalizován, léčen kortikoidy, dlouhodobě užíval až 5 léků, masti, dodržoval dietu. Zlepšení však bylo jen malé a krátkodobé. Až ve 4 letech nastalo výrazné zlepšení zdravotního stavu po léčbě celostní medicínou.