COVID-19 Naše články a stanoviska

Dotazník, který může poukázat na diskriminující zaměstnavatele a ocenit ty férové!

Od 1. července skončila povinnost testovat zaměstnance. Přesto však někteří zaměstnavatelé testování stále vyžadují, a to ještě u „vybraných“ zaměstnanců! Ti, kteří se nechali očkovat proti covid-19, nebo prokáží, že nemoc prodělali v posledních 180 dnech, se testovat nemusí. „Rozdílný přístup k očkovaným a neočkovaným zaměstnancům je ze strany zaměstnavatele diskriminační. Nenařizují ho žádná opatření vlády a ani není odborně podložen, protože i očkované osoby mohou virus šířit.  Nedá se tak říct, že by toto bylo vytvářením bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio.

Pokud určité opatření již neplatí, je vyžadování neplatného nařízení jen u jedné skupiny osob neprávem diskriminační. Tak tomu je i v případě zaměstnavatelů, kteří nařizují povinné testování zaměstnancům na přítomnost SARS-CoV2.

„Očkování proti Covid je ze zákona dobrovolné. Nikdo k němu nesmí být nucen. Očkovaný nesmí být zvýhodněný, neočkovaný znevýhodněný. Nikdo nesmí zjišťovat, zda člověk je či není očkovaný. Tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani závodní lékař zaměstnance. Toto jsou stanoviska ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Jana Macha a ředitele právního odboru MZD Mgr. Jana Bačiny z května letošního roku,“ stojí v článku lékaře Jana Hnízdila.

Na Rozalio se obrátilo již mnoho zaměstnanců, kteří se potýkali s diskriminačními opatření ve firmě. „Poskytli jsme klientům právní oporu v podobě vzorového dokumentu a s jeho pomocí vyzvali zaměstnavatele ke zdržení se protiprávního jednání (vzor zde). Někdy to pomohlo, jindy ne. Proto jsme se rozhodli vynést toto téma více na světlo a začít zveřejňovat zaměstnavatele, kteří diskriminují své zaměstnance, ale i ty, kteří jsou naopak ke svým zaměstnancům féroví,vysvětluje Martina Suchánková. Bude-li téma více komunikováno, zaměstnanci se dozví, jaká mají práva a zaměstnavatelé zjistí, co mohou a mají po zaměstnancích požadovat.

Rozalio proto spouští dotazník, ve kterém mohou zaměstnanci uvést, co-vidí. Jak se k nim zaměstnavatel chová? Přizpůsobují se pravidla ve firmě diskriminačně? Na základě výsledků ankety bude Rozalio oslovovat zaměstnavatele. Ty, kteří jsou féroví, ocení děkovným dopisem. Ty, kteří porušují práva a svobody zaměstnanců, upozorní na jejich protiprávní jednání a vyzve k nápravě. Jejich zaměstnancům bude nabídnuta právní pomoc. Všechny firmy budou zveřejněny v žebříčku covidích zaměstnavatelů.

Jste-li zaměstnanec, ať už na HPP, dohodu či externě, vyplňte tento dotazník a pomozte tak zastavit diskriminaci zaměstnanců i poukázat na dobrou praxi.

Vyplnění dotazníku vám zabere cca 2 minuty…

Co-vidí zaměstnanec

Co-vidí zaměstnanec

Co-vidíte ve svém zaměstnání? Jak se k vám zaměstnavatel chová? Respektuje vaše práva a rozhodnutí, nebo vás dokonce propustil, protože jste se nechtěl podvolit firemně nastoleným pravidlům? Tímto můžete svému zaměstnavateli poděkovat za dodržování jen nejnutnějších (nařízených) opatření, nebo mu naopak dát najevo, že jeho firma bude české veřejnosti známa jako ta, která se nerozpakuje potírat svobody zaměstnanců.

Výsledky budeme průběžně zveřejňovat. Některým zaměstnancům můžeme nabídnout právní pomoc při řešení sporů se zaměstnavatelem, proto nám zanechte kontakt na sebe.

Vyžaduje váš zaměstnavatel v současné době některé z následujících potvrzení?
Vyžaduje váš zaměstnavatel v současné době pravidelné podstupování testování na přítomnost viru SARS-CoV2 na pracovišti?
Vyžaduje váš zaměstnavatel v současné době očkování proti covid-19 pro zahraniční pracovní cesty?
Museli jste upozornit zaměstnavatele na protiprávní jednání z jeho strany v souvislosti s vyžadováním potvrzení o očkování/prodělání nemoci/negativním testu? Co následovalo?
Nabízí váš zaměstnavatel benefity tomu, kdo doloží, že je očkovaný proti covid-19?
Souhlasím se zasíláním newsletteru (obvykle jednou měsíčně)
Práva zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k prevenci nemoci covid-19 ZDE.
5 možností obrany zaměstnanců proti nátlaku na očkování (covid-19) ZDE.
Vzor: Výzva zaměstnavateli ke zdržení se protiprávního jednání (očkování proti c-19) ZDE.
Podpořte žalobu k zastavení šikany neočkovaných proti covid-19 ZDE.