Naše články a stanoviska Naše projekty

Epidemie! Máme právo se rozhodovat o očkování?

Giving Tuesday-Martina Suchánková-Marie Maříková-Dagmar Sláčalová

„Hlavně zdraví,“ přejeme často jeden druhému. Byl by život krásný, kdybychom nebyli vůbec nemocní? Lze toho vůbec dosáhnout? Má nemoc nějaký účel? Prizmatem událostí letošního roku, především strachu z nemoci paralyzující celou společnost, se tyto otázky mohou jevit zcela nesmyslné. „Obávejte se onemocnění, myjte si ruce, dodržujte rozestupy, mějte zakrytá ústa a nos, nevycházejte ven, s nikým se moc nestýkejte, pracujte a učte se doma, hlavně čekejte na očkování.“ Takto se máme chovat, abychom byli zdraví?


Vést demokratickou společnost není jistě snadné. Každý chce žít spokojený, klidný a šťastný život, ale názory jak toho dosáhnout, se různí. A tak se v otázkách zdraví stane, že se střetnou světy virologů, vakcinologů, epidemiologů, úředníků, občanů, právníků, soudců či zákonodárců. Každý přináší jiný názor, doporučení, zkušenost a pohled. Nakonec jsme však za zdraví naše i našich dětí zodpovědní jen my sami, ať už uděláme jakákoliv rozhodnutí. A to může být někdy náročné, obzvláště ve změti názorů různých odborností i životních postojů.

Aby rodiče měli dostatek informací k očkování a mohli se tak v otázkách vakcinace zorientovat a informovaně rozhodovat, vznikl již před 14 lety spolek ROZALIO. Zprostředkováváme informace o očkování z různých úhlů pohledu, bez označování jediné skutečné pravdy, protože každý si svou cestu musí zvolit sám a teprve ta je pro něj ta pravá. Děláme to srdcem a vymykáme se tím mainstreamu.

Podstatou naší práce není říkat, že se má, nebo nemá očkovat. Nevynášíme jednoznačné soudy, to necháváme odborníkům. Jsme tady proto, abychom apelovali na dodržování lidských práv a svobod v oblasti očkování, a podporovali tak svobodné a informované rozhodování.

Neprošli jsme školeními v komunikaci jako někteří odborníci, ani nemáme jejich obrovské finanční prostředky, abychom si mohli dovolit zaplatit PR agenturu. Také nemáme jejich mediální možnosti, a tak nedostáváme v médiích tolik prostoru. Nejsme agresivně útoční, jako někteří příznivci „odborníků“, ale i my jsme slyšet a úsilí nevzdáváme. Jsme prostě spolek rodičů, kterým záleží na zdraví jejich dětí a chtějí pro ně jen to nejlepší. A díky tomu, že stále existují sebevědomí rodiče, kteří chtějí mít informace a rozhodovat se sami za sebe, tady budeme i nadále.