Naše projekty Naše články a stanoviska

I děti mohou odmítnout očkování

Ve výsledku ústavní stížnosti matky s 11letou dcerou, které Rozalio v jejich soudním sporu finančně podpořilo, je alespoň dílčí úspěch.

Matka nechtěla nechat přeočkovat svou dceru, ta sama s očkováním také nesouhlasila. S jejich rozhodnutím otec nesouznil a začal se o souhlas soudit.

Ústavní soud sice nezrušil nahrazení souhlasu s očkováním matky vydané prvoinstančním soudem, neuznal její argumentaci výhradu svědomí, ale rozhodl, že došlo k porušení ústavně zaručených práv nezletilé dívky a upozornil soudy, že nemají jednat o dítěti bez dítěte. Výsledek celého procesu? Ač soud nahradil souhlas matky s očkováním, dívka nebude očkována, dokud s tím sama nebude souhlasit. Dnes je dívce 13 let a má právo o svém těle rozhodovat sama, toto předchozí soudy očividně nerespektovaly. Jsme rádi, že další soudní spor námi podpořený dívce uznal její právo na názor a statut účastníka, jinak ale verdikt není příliš uspokojivý.

Nález ústavního soudu si můžete přečíst ZDE. Rozbor tohoto nálezu od Pavla Doubka najdete ZDE.

Závěrem nám dovolte jménem matky i dívky poděkovat za finanční dary zaslané na pokrytí soudních výloh a právního zastupování.