Naše články a stanoviska Legislativa Odškodnění

Ministerstvo zdravotnictví odmítá odškodňovat úmrtí po očkování

Již v roce 2015 doporučil Ústavní soud vytvořit právní regulaci na odškodnění nežádoucích účinků po povinném očkování. Od té doby Ministerstvo zdravotnictví sporadicky uvádělo, že si uvědomuje závažnost situace a na vzniku příslušného zákona pracuje. Na podzim roku 2018 MZ představilo návrh zákona, avšak se zásadními nedostatky, které spolek ROZALIO navrhoval radikálně upravit.

„Vznik zákona o náhradě újmy způsobené očkováním vítáme, a proto jsme ochotně spolupracovali na připomínkách k jeho znění. Podoba zákona, jakou jsme obdrželi ve vnitřním připomínkovém řízení, byla neuvěřitelně nekvalitní. Po tříleté přípravě zákona jsme byli textem až nemile zaskočeni,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu očkování.


Rozalio vzneslo 26 připomínek, z nichž mnohé byly ministerstvem akceptovány a zákon se tak výrazně proměnil k přijatelné podobě. Některé požadavky však MZ nepřijalo. Jedním z nich je odškodnění úmrtí po očkování. „Úmrtí v souvislosti s povinným očkováním je nejzávažnější újma nastalá po státem nařizovaném zákroku. Zodpovědnost tedy jasně nese stát,“ domnívá se Suchánková.

Ministerstvo zdravotnictví však má zjednodušeně řečeno za to, že když poškozený zemře, odškodnění mu již nepomůže. Citovou či materiální újmu není potřeba odškodňovat, žádné peníze přece život nevyváží! Zamýšlené odškodnění tu má být primárně jako materiální pomoc poškozeným. „To je velmi zjednodušující a necitlivý přístup. Po úmrtí čelí rodina těžké situaci a vznikají náklady na pohřeb, následnou možnou psychologickou pomoc, nebo v případě úmrtí živitele rodiny i dorovnání ušlého příjmu,“ říká Suchánková.

Co se vlastně bude odškodňovat?

To se dosud neví! Zákon nyní putuje do Poslanecké sněmovny a hotový prováděcí předpis s výčtem možných následků očkování, které by měly být odškodněny, ministerstvo dosud nepředložilo. Několik institucí se v připomínkovém řízení podivovalo nad tím, že tento stěžejní dokument není přiložen k materiálům, tedy i k možnému připomínkování. Vzorová vyhláška, která jim později na urgenci byla předložena, je „humorný“ materiál, v němž je výčet 6 nežádoucích účinků!!!
„Vyhláška, která bude určovat rozsah poškození, za které se bude odškodňovat, je naprosto klíčovým článkem systému odškodňování. Je zarážející, že ministerstvo předkládá finální verzi zákona bez zásadního předpisu. Takto stále nikdo neví, jaké nežádoucí účinky má stát v úmyslu finančně kompenzovat a přitom má být v nejbližší době zákon projednáván a schválen,“ upozorňuje Suchánková.

V připomínkách k zákonu navrhovaly odškodnění po úmrtí zavést i další instituce:

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.:Považuji však za nespravedlivé a morálně neakceptovatelné, že návrh zákona záměrně opomíjí použití ustanovení § 2959 a § 2961 občanského zákoníku, tedy nepočítá s odškodněním jiných osob než přímo očkovaných, tedy s odčiněním duševních útrap rodině a blízkým zemřelého či osoby se zvlášť závažným ublížením na zdraví, ani s náhradou nákladů pohřbu.
Ministerstvo zemědělství:Úmrtí, zvláště pak úmrtí dítěte, je nejzávažnější možná situace a nastane-li po státem uloženém zákroku, měl by stát rodiče, respektive v případě zletilé osoby nejbližší rodinu odškodnit. Náhrada újmy je důležitá jak z hlediska spravedlivého vyrovnání, tak z pohledu morální satisfakce. V souladu s § 2959 občanského zákoníku a rozsahem povinného očkování by se náhrada způsobené újmy měla týkat zejména zákonných zástupců, v případě zletilých osob manžela, dětí nebo jiných blízkých osob.
Nejvyšší soud:K úvaze dáváme možnost přiznat i nároky druhotným obětem, zde asi nejčastěji rodičům, jak je upravuje § 2959 o. z. V případě usmrcení dítěte jinak nastane disproporce v tom, že pozůstalí rodiče nebudou mít podle zákona žádný nárok, ačkoliv jistě utrpí nezpochybnitelnou nemajetkovou újmu. Inspirovat se lze i zahraničními zkušenostmi, které důvodová zpráva rovněž zmiňuje.
Úřad vlády, odbor kompatibility:Domníváme se však, že úmrtí resp. těžké ublížení na zdraví v důsledku povinného očkování způsobuje osobám blízkým natolik významné utrpení, že by vzhledem k této skutečnosti, jakož i s ohledem na to, že povinnému očkování není možné se vyhnout, mělo být toto utrpení ve spravedlivé míře státem kompenzováno.