Naše články a stanoviska Odškodnění

Na Mezinárodní den poškozených očkováním spouští Rozalio nový projekt. Pomůže změnit systém odškodňování

Zákony k náhradě újmy způsobené očkováním jsou v ČR poměrně nové, do praxe se zavádějí jen pomalu a sleduje se jejich funkcionalita, v tomto případě zřejmá nefunkcionalita. Nastaveny jsou totiž tak nešťastně (těžko říci, zda úmyslně, ale samozřejmě se tato úvaha nabízí), že dosáhnout na odškodnění je pro poškozené takřka nemožné.

Nároky na dokazování a míra poškození jsou nastaveny extrémně vysoko. Už jen zjistit, zda za poškození zdraví může skutečně vakcína, nebo jiné okolnosti, není vůbec jednoduché. Opravdu to lékařská věda při současné „filozofii“ nedokáže? Nebo za tím stojí spíše neochota?

V současnosti zákon říká, že aby měl poškozený nárok na odškodnění, musí u něj dojít k zvlášť závažné újmě na zdraví, to je ale stav, kdy se člověk dostane na hranu života a smrti a jeho následující život, pokud pokračuje, je značně ztížený a nekvalitní. „My se však setkáváme s poškozenými, kteří sice nebyli na hraně života a smrti, ale jejich poškození jsou natolik závažná, že již nemohou vykonávat své zaměstnání, nebo už vůbec žádné zaměstnání, jejich životní úroveň značně klesla a zdraví nadobro ztratili. Pro Ministerstvo zdravotnictví ovšem nejsou zvlášť závažně poškození,“ uvádí Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio.

Pro možnost získání náhrady újmy má poškozený očkováním podat žádost Ministerstvu zdravotnictví, ke které má doložit dokumenty o provedeném očkování a lékařské zprávy o zdravotní újmě. Často jej ministerstvo vyzve, aby doložil znalecké posudky a odůvodnil požadovanou výši újmy. Obojí je však odborné, komplikované a hlavně velmi finančně náročné. Znalecké posudky se pohybují v řádu desítek tisíc a stanovit výši odškodnění zvládne nejlépe advokát. „Poškozený, který je už tak v náročné finanční situaci, by měl investovat do žádosti značné peníze, ale kladného výsledku se stěží dočká – ministerstvo mu stejně nakonec odpoví, že není zvlášť závažně poškozen,“ upozorňuje Martina Suchánková.

Lidé poškození očkováním se tak ocitají na pokraji sil – mají poškozené fyzické i psychické zdraví, někteří přišli o práci, ztížil se jim nejen společenský život, ale žití vůbec. Zákon, kterým vláda slibovala pomoc, když se naočkují, jim nepomůže. Ve stejné situaci jsou i rodiče dětí poškozených očkováním, kteří ať pod tlakem povinnosti, nebo v dobré víře naočkovali své děti a nyní se např. nemohou z důvodu péče o nemocné dítě vrátit do práce.

JAK Z TOHO VEN? JEDINĚ ÚPRAVOU LEGISLATIVY!

„Pokud v časové souvislosti s očkováním došlo k zásadnímu zhoršení zdravotního stavu a není určena jiná příčina, má být stanovena premisa, že za to je očkování odpovědno. Poškozená osoba pak musí mít nárok na odškodné – bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, na účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného,“ říká Martina Suchánková a dodává: „Rodina poškozeného očkováním by také měla mít nárok na odškodné spojené s finanční a psychickou újmou, dojde-li následkem očkování k jeho úmrtí.“

Mezinárodním dnem poškozených očkováním, vyhlášeným v roce 2016, si připomínáme, že očkování může mít závažné následky, a proto je mimořádně důležitá informovanost a svobodná volba.

Rozalio chce pomoci poškozeným, a proto spouští projekt, který má za cíl upravit legislativu tak, aby na náhradu újmy dosáhlo co nejvíce poškozených a celý proces byl snadnější a rychlejší. Kromě aktivit ke změně legislativy bude Rozalio pokračovat v pomoci poškozeným se žádostí o náhradu újmy a případně i podáním žaloby. „V našem státě někdy dojde k systémové změně i jedním jediným vyhraným soudním sporem. Proto podporujeme jednotlivce v podávání žádostí o odškodnění a následně v žalobách. Kterýkoliv z nich může být úspěšnou vlaštovkou, která pomůže i dalším poškozeným,“ vysvětluje Martina Suchánková.

V SOUČASNOSTI POMÁHÁ ROZALIO 10 POŠKOZENÝM
Rozalio pomáhá v tuto chvíli deseti žadatelům o náhradu újmy způsobené očkováním, z toho dvě žádosti se vážou k povinnému očkování dětí, další k očkování proti covid-19. Následky jsou např. ztráta sluchu, ztráta zraku, obrna lícního nervu, zánět srdečního svalu, neznámá (závažná) diagnóza. Jeden z případů je již odmítnutá žádost, kdy se připravuje žaloba k soudu. Osob vážně poškozených očkováním jsou však stovky až tisíce, z toho závažně a trvale poškozených jsou desítky. Předpokládáme, že se žádostí o pomoc se na nás obrátí mnoho dalších poškozených.