Naše články a stanoviska Nabídky

Nabídka přednášek/besed

Lze očkovat bezpečně? Jaké vakcíny jsou k dispozici a mohu si vakcínu vybrat? Co je individuální očkovací plán? Lze odložit očkování, a pokud ano, tak do kdy? Proti čemu se v Česku povinně očkuje? Co je nutné vědět PŘED očkováním? Jak poznám nežádoucí účinky? A co mám dělat, pokud nastanou? Jak komunikovat s lékařem? Může mé dítě do školky a na tábor? Jak se zodpovědně rozhodnout?

Kladete si vy nebo rodiče ve vašem okolí tyto a podobné otázky? Zorganizujte besedu, na kterou rádi vyšleme jednu z našich přednášejících.

Co organizace obnáší?

Potřebujete místo pro minimálně patnáct účastníků, maximální počet není stanoven. K besedě je vhodné mít tabuli, na kterou se dá psát, ale zvládneme to i bez ní. Další požadavky na vybavení místa přednášky nemáme 🙂 Lze tak pružně využít dostupné možnosti, mateřské centrum, kavárnu, přednáškovou místnost, školkovou či školní třídu, jurtu…
Na děti jsme zvyklé, jejich účast tedy není překážkou. Může se však stát, že budou hlučnější, tak zvažte možnosti, jak je zabavit (hračky, prostor pro hru, ideálně koutek s možností hlídání).

Jakmile máte vhodné místo pro konání besedy, domluvte si s námi termín prostřednictvím e-mailu [email protected]. Podle místa besedy přijede přednášející, která to k vám má nejblíže, aby náklady na cestovné byly co nejnižší. Na finanční odměně a dalších případných podmínkách se domluvíte s danou přednášející.

Od nás obdržíte anotaci besedy, logo Rozalia, info o přednášející a její fotografii.
Na vás bude besedu propagovat a pozvat na ni místní rodiče. Dáte-li Info o besedě na facebook a označte Rozalio jako spolupořadatele, budeme ho sdílet. Termín a místo konání besedy vložíme také na náš web. Uděláte-li plakátek, pošlete nám jej, zveřejníme ho.

Doporučujeme přijímat rezervace či prodávat vstupenky dopředu. Někdy se stává, že zájemců je mnoho a nevešli by se do místnosti, nebo naopak není zrovna zájem a kapacita se nenaplní. Kvůli malému zájmu nebo nevhodnému termínu lze besedu do 3 dnů před konáním bezplatně zrušit nebo posunout na jiný termín.

Jak beseda probíhá?

Pokud k vám zavítá Martina Suchánková, počítejte s trváním besedy v délce 2,5–3 hodin. Ostatní přednášející mají přednášku připravenou na délku cca 2 hodin. Besedu lze však i zkrátit či upravit podle toho, jaký budete potřebovat formát.

Na besedě (resp. přednášce) se především snažíme rodiče podpořit v individuálním přístupu, vysvětlujeme, jak hledat informace a že je možné si zvolit vlastní cestu. Vybízíme je, aby o očkování otevřeně přemýšleli a důvěřovali svému rozhodnutí, ať je jakékoliv. Mluvíme o problematických aspektech očkování. Na besedě je prostor i pro otázky a sdílení zkušeností ostatních rodičů.
Účastníci obdrží naše letáčky a stručný informační materiál a budou mít možnost nahlédnout do publikací na téma očkování. Na závěr žádáme o vyplnění krátkého dotazníku, kterým monitorujeme spokojenost účastníků.

Online webinář
Z důvodu dlouhodobých omezení jsme přešli s přednáškami i do online prostoru. Můžeme se připojit k vaší online konferenci či workshopu nebo vystoupit pro vaši skupinu. Počet účastníků může být nižší a záznam se dá uložit pro zájemce, kteří se v danou dobu nemohou účastnit. Přes Google Meet si můžete místnost na webinář sami vytvořit a administrovat, případně vám s tím můžeme pomoci. Přednášku, která i s dotazy trvá cca 2 hodiny, vede Martina Suchánková.

Naše přednášející

Martina Suchánková
Martina je zakladatelkou a předsedkyní spolku ROZALIO, je matkou tří dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran. Snaží se podporovat očkování s minimalizací rizik, zvyšovat sebevědomí rodičů a napravit právní rámec očkování z povinného na doporučené a dobrovolné. Za zcela zásadní téma považuje strachu a práci s ním.

Alice Kulhánková
Alici přivedly k zájmu o téma očkování problémy po vakcinaci u její dcery. Již několik let se snaží o zvýšení povědomí o problematice povinného očkování, jeho individualizaci a snižování nežádoucích účinků. Je aktivní členkou spolku Rozalio.

Materiály k propagaci