COVID-19 Naše články a stanoviska

Nahlášeno 116 úmrtí po vakcíně proti covid-19. Stát neodškodní nikoho

Na náhradu újmy způsobené očkováním proti covid-19 dosáhnou pouze osoby, které vakcinaci jen tak tak přežily. Kdo má poškození slučitelné se životem nebo blízcí těch, kteří možnou vinou očkování zemřeli, nemají nárok na nic. K dnešnímu dni je počet podezření na úmrtí způsobené vakcínou celkem 116.

Když se v prosinci 2020 schvaloval zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci vakcín proti covid-19, byla kupodivu jasná shoda na tom, že by měl stanovovat i možnost náhrady újmy způsobené tímto očkováním. Bohužel už po tři čtvrtě roku od chvíle, kdy vstoupil v platnost, je zřejmé, že Ministerstvo zdravotnictví nikoho neodškodní.

Odškodnění po očkování proti covid-19 se má posuzovat podle již existujícího zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (platného od 24. března 2020). Ten stanovuje i odškodnění duševních útrap osobě blízké očkovanému, dojde-li následkem očkování k jeho úmrtí. O tom, že by měl stát odškodňovat také smrt, nechtělo Ministerstvo zdravotnictví tehdy při tvorbě zákona ani slyšet! A tak vlastně není divu, že odškodnění úmrtí vynechalo v návrhu zákona ke covid-19, který v nouzovém stavu s nulovým časem na připomínky schválil parlament bez úprav,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio.

Ovšem to není jediný zádrhel s odškodňováním po očkování. K zákonu č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dosud Ministerstvo zdravotnictví nevydalo prováděcí vyhlášku. Ta je stěžejním podkladem pro odškodňování. Má totiž stanovovat nežádoucí účinky, u kterých se má jednoznačně za to, že byly způsobeny vakcínou, pokud k nim dojde v určité časové souvislosti. Pracovní verze vyhlášky, která byla v březnu 2020 předmětem připomínkového řízení, obsahovala výčet několika málo nežádoucích účinků: anafylaktický šok nebo anafylaxe, brachiální neuritida, encefalopatie nebo encefalitida, chronická artritida, trombocytopenická purpura, spalničky vyvolané vakcinačním kmenem. Ta ale nebyla dopracována, a tak dosud žádná není.

V sousedním Rakousku není žádné očkování povinné, v Německu je povinné pouze proti spalničkám. Avšak odškodnění se přiznává poškozeným jakýmkoliv očkováním!

„V čem se tedy u nás liší úmrtí po očkování proti covid-19 a po povinném očkování? Mají snad lidé očkovaní vakcínou proti covid-19 menší hodnotu? Nemá snad stát dávat záruku, že očkování, kterým podmiňuje normální život a k němuž pořádá očkovací marketingové kampaně za miliony korun, je zcela bezpečné? Proč pak to divadlo se schválením odškodnění a přebráním zodpovědnosti za vážné nežádoucí účinky? Odpověď je zjevná. Navenek ať stát zodpovědnost přebírá, ale odškodnění vyplácet nehodlá,“ zamýšlí se Martina Suchánková.

Ministerstvo zdravotnictví dosud nevyhovělo žádné žádosti o náhradu újmy způsobené očkováním proti covid-19. Ani v případě ženy, u které očkování způsobilo obrnu lícního nervu, dlouhodobou pracovní neschopnost a zdravotní potíže s tím spojené dosud přetrvávající. Podle MZ není její poškození zvlášť závažné. Zřejmě to znamená, že aby očkovaný na odškodnění dosáhl, musí se stát nemohoucím mrzákem, ale přežít.Zatím smutný konec příběhu. Odmítnutým poškozeným zbývá už jen obrátit se na soud, ten snad jejich útrapám dá váhu.

Z připomínkového řízení při jednání o zákoně o náhradě újmy způsobené povinným očkováním v prosinci 2018:

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.: Považuji však za nespravedlivé a morálně neakceptovatelné, že návrh zákona záměrně opomíjí použití ustanovení § 2959 a § 2961 občanského zákoníku, tedy nepočítá s odškodněním jiných osob než přímo očkovaných, tedy s odčiněním duševních útrap rodině a blízkým zemřelého či osoby se zvlášť závažným ublížením na zdraví, ani s náhradou nákladů pohřbu.“
Zákon o náhradě újmy způsobené POVINNÝM očkováním:
§ 2 Rozsah náhrady újmy (1) Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb2), (dále jen „očkovaný“), dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním. V takovém případě stát hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. (2) Stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného.

Zákon o distribuci… a náhradě újmy způsobené očkovaným osobám:
§ 2 Náhrada újmy způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 Stát nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, újmu způsobenou očkováním léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, došlo-li následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, obdobně.