C-19 a očkování dětí COVID-19 Naše články a stanoviska

Názory politických stran na situaci covid-19 a na povinnost očkování obecně

Ptáme se politických stran/hnutí/uskupení na jejich názory na situaci covid-19 a obecně na povinné očkování. Jejich odpovědi můžete zohlednit při rozhodování o tom, komu dáte svůj hlas v blížících se volbách do Poslanecké sněmovny. Průběžně aktualizujeme podle toho, jak nám odpovědi přicházejí.

  1. Zachovali byste dobrovolnost očkování proti covid-19 za každé situace? Pokud ne, pro které skupiny obyvatelstva by očkování mělo být povinné?

PIRÁTI A STAN: Piráti a STAN říkají od začátku,že chceme u očkování pravidlo 3D – Dobrovolné, Dostupné a Důvěryhodné. Proto neuvažujeme o povinném očkování pro kteroukoliv část obyvatelstva.
VOLNÝ BLOK: Rozhodně stojíme za dobrovolností očkování proti onemocnění covid 19 za každé situace a to vždy s plně informovaným souhlasem klienta.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY: Ano (zachovali by).
NEVOLTE URZA.CZ: Ano; žádné očkování by nikdy nemělo být povinné. Na druhou stranu by ani nikdo neměl být nucen s neočkovanými obchodovat, zaměstnávat je či jim poskytovat služby, pokud si to nepřeje. Jsem tedy za naprostou dobrovolnost očkování, ale zároveň za možnost diskriminace očkovaných i neočkovaných soukromými osobami.
KSČM: Ano.
SPOLU: Očkování je v současné době dobrovolné a není důvod na tom dnes cokoliv změnit.
STRANA ZELENÝCH: Úvodem je třeba říct, že situace kolem onemocnění covid-19 se mění zejména s ohledem na nové mutace. Co je možné říct univerzálně: rozhodnutí týkající se snižování dopadů epidemie na obyvatele Česka by měla vždy stát na aktuálním nejlepším vědeckém poznání.
V současnosti chybí jasné určení toho, kdo tato doporučení vytváří, komunikuje je ve spolupráci s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví směrem k veřejnosti a nese za ně zodpovědnost. V českém prostředí dává smysl, aby to byla hlavní hygienička/hlavní hygienik. Tato opatření je nezbytné srozumitelně, opakovaně a skutečně efektivně vysvětlovat a komunikovat směrem k občanům.
Co se očkování týče na covid týče, považujeme za vhodné zvážit povinné očkování pro pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách s ohledem na ochranu klientů a pacientů i pracovníků samotných. Toto rozhodnutí by mělo projít odbornou debatou s využitím poznatků ze zemí, kde bylo toto opatření zavedeno.

ČSSD: Povinné očkování podle našeho názoru není v tuto chvíli na místě. Mělo by být dobrovolné, je to svobodné rozhodnutí každého.
SVOBODNÍ (TSS): Nejsme proti vakcinaci jsme proti vakcinacismu. Zachovali bychom tedy očkování proti C-19 dobrovolné za všech okolností.
Myslíme si také, že v hodnotě očkování by lidé měli mít možnost využít voucher do sauny, bazénu nebo na nákup vitaminů. Případně by měla být vakcina zpoplatněna, protože nic není zadarmo a dnes to musí platit každý z nás prostřednictvím daní.

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Prosazujeme dobrovolnost očkování proti covid-19 za každé situace. Nicméně by měli být informovaní občané o všech rizicích těchto experimentálních vakcín, protože nebyly provedeny studie na genotoxicitu (změna genomu), kancerogenitu (možnost onkologického onemocnění, rakoviny) atp. Nedávno byly přidány k informacím o přípravku k vakcínám další nežádoucí účinky na zánět srdečního svalu a osrdečníku, Guillain-Barré syndrom, který je charakterizován progresivní svalovou slabostí (obrnou), poruchou citlivostí (brnění, mravenčení, svrbění apod.) a vymizením reflexů. Sledují se další nežádoucí účinky, které se projevují při vakcinaci. Bohužel se podstatná většina nežádoucích účinků nehlásí, obecně se hlásí jen 1-2 % nežádoucích účinků, takže benefit z vakcín může být značně zkreslený.
OTEVŘEME ČESKO: Očkování by mělo být dobrovolné – bez nátlaku a výhod pro očkované.

HNUTÍ PŘÍSAHA SHRNULO SVOU ODPOVĚĎ NA VŠECHNY OTÁZKY (proto jej nenajdete v dalších otázkách):
Hnutí Přísaha je jednoznačně pro dobrovolné očkování a u dětí mají rozhodovat jejich zákonní zástupci. Samozřejmě i u dětí má být očkování podle nás dobrovolné.
HNUTÍ SPD ROVNĚŽ ZASLALO JEDNU ODPOVĚĎ: SPD zastává názor, že očkování je věc každého občana a měl by se o ní rozhodnout sám a nebýt k očkování jakkoli nucen.

2. Jste pro zachování výhody pro očkované osoby v podobě výjimky z testování, izolace a nošení roušky?

PIRÁTI A STAN: Současné studie prokazují daleko nižší nakažlivost očkovaných lidí, proto v nízkorizikových situacích se dá určité zvýhodnění pochopit.
VOLNÝ BLOK: Ne, nejsme pro výhody pro očkované osoby.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY: Ne.
NEVOLTE URZA.CZ: Ano; on i člověk s negativním testem může být přenašečem. Na druhou stranu si myslím, že opatření by neměla být takto plošná.
KSČM: Ano.
SPOLU: Zásadní výhoda je pro očkované je v tom, že jsou očkovaní a tím pádem chránění proti vážnému průběhu nemoci. Tato výhoda zůstane bez ohledu na názory politiků. Je to výhoda, která provází jakékoliv očkování.
STRANA ZELENÝCH: Vzhledem k  situaci považujeme za vhodné, aby i očkovaní nosili ve vnitřních prostorách roušky a v případě zvýšeného rizika onemocnění (kontakt s nákazou, větší skupina lidí) se též testovali.
ČSSD: Ano, je to jedna z motivací pro očkování, kdy očkovaní lidé mohou snadněji cestovat, nemusí chodit na testy, aby mohli do kina či restaurace a podobně. V rámci roušek platí jejich nošení pro všechny, což je do vytvoření kolektivní imunity žádoucí vzhledem k omezení šíření covid-19. Největší motivací pro očkování by nicméně měla být ohleduplnost vůči zranitelným skupinám a také zdravotníkům, nikoli jakékoli výhody.
SVOBODNÍ (TSS): Jsme proti jakémukoliv zvýhodňování očkovaných. Není možné vytvářet dvě kategorie občanů.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Odmítáme testovat zdravé lidi. Pozitivní jedinci neznamenají, že jsou infekční pro druhé nebo nemocní. Dle studie v Lancetu (prestižní medicinský časopis) jsou lidé infekční jen 2 dny před propuknutím nemoci a 9 dní poté. To je maximum. Testování je tedy zcela zbytečné.
OTEVŘEME ČESKO: Jsme proti výhodám. Pouze dobrovolnost bez nátlaku a výhod může umožnit skutečně dobrovolnou volbu, zda se očkovat nebo se neočkovat.

3. Jste pro zvýhodňování osob očkovaných proti covid-19 v oblasti sociálního, rekreačního, kulturního a sportovního života?

PIRÁTI A STAN: O pozitivních motivacích se určitě dá uvažovat, ale byli bychom rádi, aby vakcína zůstala především zdravotním, nikoliv společenským benefitem.
VOLNÝ BLOK:
Ne, rozhodně stojíme proti jakékoliv formě zvýhodňování očkovaných osob.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ne.
NEVOLTE URZA.CZ: To záleží, co znamená „zvýhodňování“. Jsem proti jakémukoliv sociálnímu inženýrství v dikci státu; na druhou stranu jsem zastáncem práva každého jedince si vybrat, koho chce zaměstnat nebo komu poskytovat služby (na základě libovolného klíče).
KSČM: Ne.
SPOLU: Stejná odpověď jako výše – člověk očkovaný proti např. papillomaviru má prostě výhodu v tom, že bude mít podstatně nižší riziko nákazy a tím pádem vzniku rakoviny čípku dělohy. A zase s tím, politici nic nenadělají. Leda, že by očkování zakázali, aby očkovaní neměli výhody.
STRANA ZELENÝCH: Do určité míry ano, opět je potřeba tuto míru upravovat podle výskytu a vlastností mutací.
ČSSD: Jsme pro zachování pravidel tak, jak fungují nyní, ukazuje se, že jsou nastavená dobře, nedochází k nekontrolovanému šíření v divadlech a jiných kulturních i sportovních zařízeních.
SVOBODNÍ (TSS): Jsme proti jakémukoliv zvýhodňování očkovaných. Není možné vytvářet dvě kategorie občanů.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Celá situace je tak podivná z medicinského hlediska, že je podivné nad ní i uvažovat. Navíc očkovaní jedinci neznamenají žádnou ochranu pro ostatní. Např. na základní škole v Opavě byly hospitalizovány 2 očkované učitelky s pozitivitou na Covid, se závažným průběhem, ale u otestovaných dětí se žádný pozitivní případ neobjevil. Děti však kvůli těmto 2 očkovaným učitelkám musely do karantény. Kdo je tedy ten nebezpečný jedinec?
OTEVŘEME ČESKO: Ne, nechceme rozdělovat společnost na dvě skupiny.

4. Jste pro znevýhodňování očkovaných osob v podobě povinného hrazení testů proti covid-19?

PIRÁTI A STAN: Pokud jsou plošné testy podmínkou pro přístup k některým oblastem života, měly by zůstat bezplatné pro všechny, kteří je potřebují. I vzhledem k tomu, že bezplatné testy fungují jako nejlevnější indikátor stavu epidemie.
VOLNÝ BLOK:
Nechceme zvýhodňovat ani znevýhodňovat žádnou skupinu osob, zejména s ohledem na to, že se zasadíme za úplnou dobrovolnost v očkování, kdy očkovaná osoba nebude zvýhodňována ať už v oblasti finanční či jiných výhod. Pokud by si vláda prosadila opět testování, pak by měli být testováni i očkovaní.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ne, nechceme testovat nikoho.
NEVOLTE URZA.CZ: Nerozumím, proč by očkovaní měli hradit testy a neočkovaní nikoliv.
KSČM: Ne.
SPOLU: Jsem proti tomu, aby testy, které nejsou indikované lékařem, byly hrazeny z Veřejného zdravotního pojištění. Tyto peníze by měli soužit nemocným a ne být „protestovány“. Takovéto testy by měly být hrazeny ze státního rozpočtu.
STRANA ZELENÝCH: Přikláníme se k tomu, aby dobrovolně neočkované osoby měly jen omezený počet testů během časového období zdarma.
ČSSD: Stát nabídl očkování zdarma, každý se mohl rozhodnout, a tudíž testy na covid-19 by ze zdravotního pojištění měly být hrazeny jen ze zdravotních indikací. Pro ostatní účely, nebude-li to zájem státu při případné další vlně, by je hradit neměl.
SVOBODNÍ (TSS): Jsme proti jakémukoliv zvýhodňování očkovaných. Není možné vytvářet dvě kategorie občanů. Testování by mělo být dobrovolné a povinné pouze při vstupu do zařízení, kde jsou hospitalizováni pacienti anebo v domovech seniorů apod.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Už jsme uváděli výše – testování je zcela zbytečné u zdravých osob.
OTEVŘEME ČESKO: Jsme jasně proti zvýhodňování a nátlaku přes hrazení testů, které může zcela narušit onu dobrovolnost.

5. V případě povinného očkování se nemusí očkovat osoba, která doloží, že je vůči nákaze imunní. Má pak stejné výhody jako očkovaná osoba. Zasadí se vaše strana o to, aby tato praxe byla stejná u nemoci covid-19, tedy že osoba, která doloží, že je imunní vůči covid-19 (protilátky, buněčná imunita), bude postavena na roveň osobě očkované?

PIRÁTI A STAN: Piráti a STAN chtějí uznávat protilátky stejně jako doklad o prodělaném covidu. Z hlediska státu by mělo být jedno, jak doložíte prodělané onemocnění, zda pozitivním PCR testem nebo prokazatelným protilátkovým testem.
VOLNÝ BLOK:
Vzhledem k výše uvedeným odpovědím, tedy očkování rozhodně ponechat na dobrovolné bazi bez výhod pro očkované, bez rozdělování společnosti na osoby se statusem OTN a bez něho, vyplývá, že nebude vzhledem k dobrovolnosti očkování nutnost se jakkoliv prokazovat. Pokud by situace přesto nastala, jsme rozhodně pro uznání imunity v podobě protilátek, buněčné imunity, která by tak byla postavena na roveň imunitě získané očkováním.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ano.
NEVOLTE URZA.CZ: Naše strana se určitě o nic nezasadí, jelikož již z jejího názvu vyplývá, že odmítneme jakýkoliv mandát, který bychom případně ve volbách získali. Každopádně nevidím důvod, proč by imunita neměla být dostatečným kritériem tam, kde očkování ano.
KSČM: Očkování proti covid-19 není povinné.
SPOLU: Toto tvrzení je pravdivé jen částečně. Doložit, že jste proti jakékoliv nemoci „imunní“ technicky nijak nelze. Ani očkovaná osoba u řady nemocní není proti těmto nemocem imunní. AntiCovid tým se dlouhodobě snaží přesvědčit ministerstvo zdravotnictví i zdravotnický výbor PS, aby byly v ČR oficiálně měřeny protilátky a pro ty, co protilátky mají, platilo totéž jako pro ty, co prodělali onemocnění. V tomto duchu připravil kolega Kaňkovský před několika měsíci i pozměňovací návrh, pro který jsme ale v PS bohužel nezískali většinovou podporu.
STRANA ZELENÝCH: S ohledem na různorodost a vysokou cenu testů na protilátky a buněčnou imunitu je toto opět téma pro hlavní hygieničku/hlavního hygienika, která/ý by měl/a ve spolupráci s dalšími odborníky definovat, jak bezpečně a smysluplně umožnit uznání prodělané choroby jako alternativu k očkování. I zde je potom potřeba sledovat aktuálně se vyskytující mutace a jejich nakažlivost a nebezpečnost jak pro lidi očkované, tak pro lidi s prodělanou chorobou.
Ještě je třeba říct, že nastavené podmínky by měly vždy být bezpečné v tom smyslu, že by neměly občany směřovat k preferenci prodělání nemoci nad očkováním – a to zejména vzhledem k riziku vážného průběhu, úmrtí i dlouhodobých zdravotních komplikací.

ČSSD: Toto je ryze odborná otázka, kterou nemají interpretovat a zodpovídat primárně politici, ale odborníci. Zatím na tom shoda mezi zdravotníky a lékaři není, jednání nicméně probíhají.
SVOBODNÍ (TSS): Jsme pro každý krok směrem ke svobodě a odpovědnosti jednotlivce, pokud tedy dnes máme opatření a část lidí je diskriminována, bylo by lepší uznávat alespoň protilátky a diskriminovat menší množství lidí než dnes.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Odmítáme privilegia pro kohokoliv. Imunita po prodělaném onemocnění je dlouhodobá a obecně doživotní. Na diskusním medicinském fóru v Poslanecké sněmovně doc. Petráš sdělil, že už existuje studie o imunitě na covid-19 v délce 12 měsíců. Za dalších 12 měsíců se délka imunity určitě dále upraví na 24 měsíců atd., zatímco u vakcinovaných osob imunita v čase klesá a po 8 měsících po druhé dávce se zvou očkované osoby na 3. dávku, protože očkování prostě tak dobře nefunguje – viz Izrael.
OTEVŘEME ČESKO: Nebudeme požadovat jakékoliv prokazování čehokoliv.

6. Podporuje vaše strana covid pasy, tedy potvrzení o bezinfekčnosti, které občanům usnadní život v sociální, rekreační, kulturní a sportovní oblasti?

PIRÁTI A STAN: Covidpasy pro samotné použití v ČR za této epidemiologické situace nechceme, co se týká mezinárodního testování, tak tam se musíme podřídit ostatním státům.
VOLNÝ BLOK:
Rozhodně jsme proti covid pasům.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ne.
NEVOLTE URZA.CZ: Když už jsou zavedena přísná plošná opatření, každá rozumná výjimka z nich je pochopitelně dobrá.
KSČM: KSČM nemá jednotný názor.
SPOLU: Pokud jsou termínem „covid pasy“ myšlena direktiva EU, která zjednodušuje cestování nejen mezi zeměmi EU, tak koalice SPOLU bude vždy podporovat, aby podmínky pro cestování do zahraničí byly pro občany ČR co nejjednodušší.
STRANA ZELENÝCH: Ano.
ČSSD: Ano, jejich účelem je českým občanům zajistit co nejkomfortnější a nejbezpečnější cestování, nejen v době letních dovolených, proto jsme pro ně hlasovali, je to z našeho pohledu rozumný nástroj srovnávající podmínky cestování napříč státy. Zajišťují volné cestování jak z ČR do ciziny, tak ze zahraničí do České republiky.
SVOBODNÍ (TSS): Covid pasy nepodporujeme, každý dospělý a svéprávný člověk má o své účasti na pododobných akcích rozhodovat sám a stát nesmí tlačit na segregaci lidí skrze na první pohled nevinný nápad “zavedení covidpasu”.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Covid pas znamená segregaci lidí. Nevidíme důvod, proč by se tato agenda měla dále rozšiřovat a naopak, měla by se zrušit – viz naše sdělení výše.
OTEVŘEME ČESKO: Jsme proti covid pasům, proti kterým jsme pořádali demonstrace.

7. Podporujete plošné očkování dětí proti covid-19?

PIRÁTI A STAN: Ne.
VOLNÝ BLOK:
Jsme jednoznačně proti plošnému očkování dětí proti covid 19.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ne.
NEVOLTE URZA.CZ: Ne.
KSČM: Ne.
SPOLU: Očkování je dobrovolné a koalice SPOLU bude vždy prosazovat, aby očkování bylo vždy bezplatné a bylo dostupné všem těm, co mají o očkování zájem.
STRANA ZELENÝCH: Ano, s podmínkou odsouhlasení vakcíny příslušnými autoritami na evropské i české úrovni.
ČSSD: V tuto chvíli není plošné povinné očkování na stole u dospělých, natož u dětí. Oboje je záležitost dobrovolného osobního rozhodnutí.
SVOBODNÍ (TSS): Nepodporujeme, vycházíme z podobných zdrojů jako Britská vláda. Děti touto nemocí nejsou ohroženy a o očkování by měli rozhodnout v dospělosti sami.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Odmítáme očkování dětí proti covid-19. Vzhledem k tomu, že se vůbec neví, jaké budou dopady na plodnost, autoimunitu a podobná onemocnění, je s podivem, že se vůbec toto očkování děje v případě onemocnění, které prochází u mladší populace téměř bez problému, zatímco vakcinace má okolo 3 závažných nežádoucích účinků na 1000 dětí a desítky procent nezávažných nežádoucích účinků. Je také s podivem, že při hodnocení risk versus benefit se schválilo očkování i u mladších věkových skupin, když risk z očkování zde jasně převažuje.
OTEVŘEME ČESKO: Určitě ne, je to zvrácenost.

8. Souhlasíte s tím, aby se dítě starší 16 let mohlo nechat naočkovat bez vědomí a souhlasu svého zákonného zástupce?

PIRÁTI A STAN: Piráti a STAN jsou pro posílení odpovědnosti u mladší generace, například jsme navrhovali i volební právo pro mladší ročníky, pokud se dítě starší 16 let rozhodně naočkovat mělo by mít tuto možnost, stejně tak by se mělo respektovat jeho přání v i případě obráceném.
VOLNÝ BLOK:
Jsme jednoznačně proti, aby se děti mladší 18 ti let mohli nechat sami naočkovat, bez vědomí zákonného zástupce.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ne.
NEVOLTE URZA.CZ: Ano, pokud k tomu nebude nuceno.
KSČM: Ano.
SPOLU: Máme spíše opačný problém. Vždyť ještě na konci prázdnin bylo ve skupině mladých ve věku od 16 do 29 let naočkováno alespoň první dávkou vakcíny pouze necelých čtyřicet procent obyvatel. Každé rozhodnutí by mělo vycházet ze stanoviska odborníků, ale také z diskuze v rodině. Věřím tomu, že většina rodičů je natolik odpovědná, že svým dětem dokáže důležitost vakcinace vysvětlit.
STRANA ZELENÝCH: Ano, takto staré dítě je již schopno o sobě a o svém těle rozhodovat samostatně. Stejně tak podporujeme zavedení volebního práva pro lidi starší 16 let.
ČSSD: Občanský průkaz a odpovědnost dostáváme s dovršením 15 roků věku.Tudíž je na každé rodině a dítěti jak s k očkování ve věku 16 let postaví.
SVOBODNÍ (TSS): Jestliže je dnes lidem do 18 let zakázáno sledovat pornografii a už jen kvůli školnímu výletu potřebují souhlas zákonného zástupce, není důvod, aby takto závažné rozhodnutí mohli dělat bez něj.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Celé očkování proti covid-19 je prováděno pod nátlakem, testování zdravých lidí, odmítání účinné léčby – takto by se medicína chovat neměla. A v 16 letech se může dítě nechat naočkovat i z hlouposti, aby nevyčnívalo z davu. To opravdu nemohou být důvody pro očkování.
OTEVŘEME ČESKO: České zákony stanovují plnoletost v 18 ti letech, kdy se dospělá osoba může sama rozhodnout o svém postoji k očkování.

9. Zachovali byste omezení ve školách v podobě pravidelného testování neočkovaných dětí či nošení ochranných pomůcek dýchacích cest po celou dobu výuky? Případně v jakých situacích byste s těmito opatřeními souhlasili?

PIRÁTI A STAN: Piráti a STAN připravili komplexní plán, který je dostupný na našich stránkách. https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/cilena-opatreni-ve-skolstvi-strategie-piratu-a-stan.html.
VOLNÝ BLOK:
Děti patří do škol bez podmínek, tedy bez roušek, testování, očkování proti onemocnění covid 19.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ne.
NEVOLTE URZA.CZ: Nikde se neukazuje, že by zrovna děti ve školách představovaly nějaké velké riziko; tato opatření tedy považuji za nadbytečná.
KSČM: Důležitý je názor odborníků.
SPOLU: Ne, toto by mělo být nedále tak jako u všech jiných infekčních chorob v kompetenci krajských hygien. MZ nedokáže plošná opatření zdůvodnit a vedou k řadě zmatků a nejasnostem.
STRANA ZELENÝCH: Pravidelné a nebolestivé testování kvalitními a a neinvazivními testy (např. ze slin) u dětí dává v současné epidemiologické situaci smysl. Opět je další vývoj potřeba řídit v souladu s odbornými a vědecky podloženými doporučeními.
Ochrana dýchacích cest je zejména v uzavřených skupinách u dětí z mnoha důvodů nežádoucí.

ČSSD: Plošné testování žáků v tuto chvíli neprobíhá. Roušky jsou preventivní opatření, jejich nošení se ukázalo jako účinné v zamezení nekontrolovaného šíření epidemie v populaci, jsou jedním z nástrojů, navíc jednoduše aplikovatelnému. 
SVOBODNÍ (TSS): Děti mají právo být ve škole bez podmínek. Samy touto chorobou nejsou nijak ohroženy a každý pedagog má dnes přístup k široké škále možností, jak se sám chránit. Nezachovali bychom žádné omezení.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Nesouhlasíme s žádnými opatřeními ani ve školách a ani jinde. Pravidelné testování zdravých neočkovaných dětí či nošení ochranných pomůcek dýchacích cest po celou dobu výuky je šikana a je smutné, že se na ní podílí i rodiče a nechají své děti týrat. Roušky jsou krajně nezdravé, způsobují snížený přívod kyslíku, zmnožení patogenních mikroorganismů, které rouškař musí vdechovat, a překyselení organismu, které může naopak vyvolat těžké bakteriální zápaly plic a pak se v nemocnici při testech samozřejmě objeví i covid. Na testech, které už k 1. 1. 2022 už nedoporučuje ani WHO.
OTEVŘEME ČESKO: Určitě ne. Přístup dětí ke vzdělání má být bez PODMÍNEK !!!

Otázky k povinnému očkování v ČR:

  1. Souhlasíte, aby veškeré očkování v ČR bylo dobrovolné?

PIRÁTI A STAN: Piráti a STAN považují očkování za zásadní preventivní nástroj veřejného zdravotnictví, nicméně požadují, aby bylo vyžadováno pouze v nezbytných a odůvodněných případech. Státem vyžadované očkování také nesmí být garantovanou „dojnou krávou“ pro farmaceutické firmy. Legitimním případem státem vyžadovaného očkování je v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR snaha o snížení rizika epidemií závažných infekčních chorob v dětských kolektivech. Důvodem požadavku na jakoukoliv povinnost totiž nemůže být jen ochrana zdraví jednotlivce, a to ani tehdy, když by mělo jít o ochranu zdraví dítěte před „neuváženě alternativním“ postupem jeho rodičů. Důvodem může být výhradně ochrana objektivně neočkovatelných dětí pomocí tzv. kolektivní imunity před závažnými infekčními chorobami, dříve označovanými za „běžné dětské nemoci“. Tyto objektivně neočkovatelné děti představují v tomto kontextu slabší stranu, jejíž zájmy musí stát chránit. Ve všech případech očkování musí být dodržena obvyklá práva pacientů a jejich zákonných zástupců zejména na informovanost.
VOLNÝ BLOK:
Jsme rozhodně pro dobrovolnost veškerého očkování v ČR.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ano.
NEVOLTE URZA.CZ: Má odpověď je v první otázce k situaci s covid-19.
KSČM: Ne. Povinné očkování dětí přineslo prokazatelně vymýcení smrtelných infekčních onemocnění a přispělo k vytvoření kolektivní imunity k ochraně těch, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou.
SPOLU: Ne.
STRANA ZELENÝCH: Ne, nicméně je samozřejmě třeba respektovat lékařské kontraindikace k očkování, rodiče musí mít možnost po poradě s lékařem či lékařkou zvolit alternativní očkovací schéma a stát musí převzít plnou zodpovědnost za jakékoli komplikace u předepsaných očkování.
ČSSD: Za současné situace rozhodně ano.
SVOBODNÍ (TSS): Ano.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Ano.
OTEVŘEME ČESKO: Ano.

2. Souhlasíte s tím, že do mateřských škol by mohly být přijímány děti bez řádného očkování, jako je tomu v sousedních zemích?

PIRÁTI A STAN: Piráti a STAN podporují redukci očkování před přijetím dítěte do státní mateřské školky na pouze účelný rozsah. Do tohoto očkování jsou nyní nadbytečně zahrnuty i vakcíny, které nemají za cíl eliminaci epidemií v dětských kolektivech, jako je například vakcína proti tetanu (onemocnění není přenosné z člověka na člověka) anebo virové hepatitidě typu B (onemocnění nikdy nevytvářelo epidemie v dětských kolektivech). Vyžadování těchto očkování proti těmto konkrétním chorobám před přijetím dítěte do mateřské školky tedy není legitimní a je nutné tento požadavek odstranit, přestože tato očkování lze doporučit a proplácet z veřejných prostředků.
VOLNÝ BLOK:
Ano, děti do mateřských škol by měly být přijímány bez podmínky očkování, tak jak je tomu v sousedních zemích.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ano.
NEVOLTE URZA.CZ: Ano; mělo by to být na rozhodnutí školy/školky.
KSČM: Ne.
SPOLU: Ano.
STRANA ZELENÝCH: Ano, děti by neměly být ve vzdělávání diskriminovány za rozhodnutí svých rodičů.
ČSSD: Otázka pro odborníky, pokud je nám známo děti předškolního věku se na COVIS neočkují.
SVOBODNÍ (TSS): Dokud zde existuje skoro monopol na školky, pak ano. V budoucnu si ale umíme představit, že školy budou navzájem nezávislé a budou moci nabízet různé “služby”. Decentrálně si budou určovat podmínky pro účast v nich, bez jakkékoliv motivace státem pro diskriminaci neočkovaných. Věříme, že poté bude na výběr a každý bude spokojen.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Ano.
OTEVŘEME ČESKO: Ano.

3. Souhlasíte s tím, že by měl být zrušen zákaz přijímat na zotavovací akce (tábory) děti bez povinného očkování?

PIRÁTI A STAN: Už v roce 2020 navrhl poslanec Třešňák (Pirati) a Farský (Stan), aby byla vypuštěna podmínka řádného očkování z podmínek pro účast dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcí a současně, aby byla vypuštěna povinnost uvádět informace o očkování ve zdravotních posudcích. Tato změna byla většinou v PSP zamítnuta.
VOLNÝ BLOK:
Ano, jsme pro zrušení zákazu přijímat děti na zotavovací akce bez očkování.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ano. Měli by mít možnost jezdit všechny děti bez jakékoli diskriminace.
NEVOLTE URZA.CZ: Ano.
KSČM: Ne.
SPOLU: Ano.
STRANA ZELENÝCH: Ano.
ČSSD: Zákonná úprava platí.
SVOBODNÍ (TSS): Ano.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Ano.
OTEVŘEME ČESKO: Ano.

4. Souhlasíte s tím, aby byli lékaři pokutováni za nehlášení nežádoucích účinků vakcín?

PIRÁTI A STAN: Jsme pro pozitivní motivaci, lékaři sami by měli chápat, že hlášení nežádoucích účinků nám dává k dispozici data se kterými se dá pracovat a minimalizovat případné rizika. Každé hlášení se má prozkoumat a hledat korelace s jinými hlášeními, jen tak se dá zajistit, že lidé budou očkování věřit neboť bude kontinuálně vyhodnocováno a jeho bezpečnost ověřována.
VOLNÝ BLOK:
Ano, jsme pro postihy lékařů, kteří nenahlásí nežádoucí účinky vakcín, v podobě řešení takového případu etickou komisí, případně s trestně právním dopadem.
HNUTÍ CESTA-PRAMENY:
Ano. Jsou povinni hlásit vedlejší účinky.
NEVOLTE URZA.CZ: Ne; zejména pokud se očkovaný nezeptal a lékař mu nelhal.
KSČM: Ne.
SPOLU: Jakýkoliv vedlejší účinek jakéhokoliv léku musí být nahlášený a databáze SUKLU. Nedodržení je již dnes provázeno postihem. To se pochopitelně týká i vakcín.
STRANA ZELENÝCH: Ne, ale je potřeba hlášení nežádoucích účinků vakcín podpořit a maximálně zjednodušit. Zároveň je důležité umožnit pacientům, aby mohli snadno požádat o tzv. druhý názor jiného lékaře (případně jinak přezkoumat spornou situaci).
ČSSD: Tato věc v současnosti není na stole. Hlášení nežádoucích účinků vakcín je zejména záležitostí očkovaných, ti již dnes všechna podezření na nežádoucí účinky vakcín hlásí. Vše je také transparentně zveřejňováno. Čili toto není téma, které je nutné řešit, není to akutní problém a pokutování lékařů, zejména poté, co vše si zažili v uplynulém období s bojem proti covidu, není určitě na místě.
SVOBODNÍ (TSS): Nedodržení postupů a nenahlášení je již dnes postihováno, je třeba v tomto vymáhat dodržování práva a nedělat výjimky.
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE: Tady je třeba změnit celý systém. Lékaři jsou zavalení prací a jiným papírováním a hlášení nežádoucích účinků je pro ně práce navíc a ještě neplacená. Za toto hlášení by měli obdržet recipročně částku odpovídající jejich práci. Poté bychom mohli uvažovat o důsledném vyžadování hlášení nežádoucích účinků.
OTEVŘEME ČESKO: Ano, neexistuje jistota, že nežádoucí účiněk nevznikl z účinků vakcíny. Vše by se mělo hlásit.