Naše články a stanoviska COVID-19

Neočkovaný pedagog nemá stejná práva jako očkovaný kolega, rozhodl soud. Rozalio podpoří ústavní stížnost

Tisková zpráva

Praha, 29. dubna 2022

Na podzim 2021 byli učitelé bez očkování proti covid-19 nuceni používat respirátory, zatímco jejich očkovaní kolegové je nosit nemuseli, ani se nemuseli testovat. Učitelům, resp. jedné jejich zástupkyni, jsme pomohli a finančně podpořili podání žaloby směřující proti znevýhodnění neočkovaných pedagogů. K té se pak přihlásily další desítky učitelů jako účastníci řízení.

Hlavní argumenty použité v žalobě:

  • Vakcíny nepředstavují ochranu proti přenosu nákazy, a proto není důvod zvýhodňovat očkované osoby. Neexistuje jediný rozumný důvod pro zvýhodňování očkovaných na úkor osob, které onemocnění prodělaly a jsou tak chráněny lépe než osoby s vakcinací. U neočkovaných učitelů nebylo prokázáno, že by představovali zvýšené riziko pro ostatní. Ve skutečnosti jde o formu nátlaku na podstoupení očkování.
  • Celodenní nošení respirátoru představuje riziko pro zdraví učitelů a nadměrně zasahuje do výkonu povolání.
  • Opatření je založeno na nekritické očkovací ideologii bez opory ve vědeckých poznatcích.

Dne 24. března 2022 Nejvyšší správní soud ve složení soudců Zdeněk Kühn, Sylva Šiškeová a Ondřej Mrákota odmítl návrh na zrušení mimořádného opatření pro údajnou zjevnou neopodstatněnost. NSS odkázal na dřívější rozhodnutí v jiné věci se závěrem, že očkovaní pedagogičtí pracovníci a neočkovaní pedagogičtí pracovníci nejsou z hlediska ochrany před infekcí ve srovnatelném postavení, a tudíž opatření není diskriminační.

NSS se odmítl zabývat odbornými studiemi, na které navrhovatelka poukazovala, a stejně tak odmítl provést důkaz znaleckým posudkem. Podle soudu jsou otázky řešené mimořádným opatřením ryze odborné a při přezkumu je podstatné, zda odůvodnění ministerstva vychází z odborných podkladů svědčících zvolenému řešení, přičemž soud do těchto úvah nemá vstupovat.

„Z rozhodnutí soudu je zjevné, že se drží povrchní očkovací ideologie. Nesmyslné, nepodložené a pro zdraví rizikové znevýhodňování neočkovaných učitelů ani nelze zpochybnit, protože se soud odmítá zabývat argumenty navrhovatelky a odmítá provádět jakékoliv důkazy. Jde pouze o formální přezkum, jehož účelem je už předem dát ministerstvu volné ruce a posvětit šikanu neočkovaných,“ vyjádřila se advokátka Zuzana Candigliota, která pedagožku před soudem zastupovala.

Žalobkyně, advokátka i spolek Rozalio se shodly na podání ústavní stížnosti, a to nejen proto, že fakticky k žádnému soudnímu přezkumu nedošlo, ale i z důvodu, že se situace kdykoliv v budoucnu může opakovat. 


  • Podrobnější popis žaloby proti diskriminaci pedagogů najdete ZDE.
  • Rozhodnutí soudu ZDE.
  • Žaloby podpořené Rozaliem naleznete ZDE.

Kontakt:
Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozaliu
tel. č.: +420 605 214 798
e-mail: rozalio@rozalio.cz