C-19 a očkování dětí COVID-19 Naše články a stanoviska Naše letáky

OČKOVÁNÍ DĚTÍ PROTI COVID-19: OTÁZKY A ODPOVĚDI

GRAFICKÁ PODOBA BROŽURY ZDE.

Stojíte před rozhodnutím, zda své dítě očkovat, a stále nemáte dostatek informací? Chcete se rozhodnout informovaně? V současné době nepanuje shoda v tom, zda je vhodné děti proti covid-19 očkovat, a proto přinášíme odpovědi na nejčastější otázky doplněné o vyjádření odborníků.

1) Jak děti zvládají onemocnění covid-19?

V drtivé většině případů zvládnou děti onemocnění bez komplikací, s lehkým průběhem nebo bezpříznakově.

Více než 99 % dětí překoná onemocnění bez následků.

Imunolog Vojtěch Thon: „Děti skutečně bohudík riziková skupina nejsou, jejich imunitní odpověď je lepší a jiná. Celá řada z nich už je fakticky chráněna, protože onemocnění děti neprodělaly, ale s infekcí přišly do styku.“

Lékař Šimon Reich: „Pro děti covid-19 problém není, protože ta nemoc se u nich většinou vůbec nevyvine.“

2) Je pro ochranu společnosti potřebné očkovat i děti?

Vakcíny proti covidu-19 nechrání společnost, ale pouze očkovaného jedince. Očkovaní lidé jsou stejnými přenašeči covidu-19 jako ti neočkovaní. Proočkováním dětské populace si jako společnost nepomůžeme. Naopak vystavujeme zdravé děti riziku nežádoucích účinků vakcín, a to i těch dosud neznámých.

Vakcinolog Roman Prymula: Je pravdou, že řada dětí být očkována nemusí, protože onemocnění prodělaly a mají ochranné protilátky.“

3) Chrání očkované děti své okolí, prarodiče, učitele?

Vakcína proti covidu-19 chrání pouze očkovaného, a to především od těžkého průběhu onemocnění. Očkovaný může nejen onemocnět, ale nemoc i přenášet.

Imunolog Václav Hořejší: „Ani očkovaní lidé nejsou bezinfekční.“

Lékařka Jana Matějková: „Když to řeknu úplně do důsledku, tak u mě (očkované) nemoc nepropukne, budu se cítit v pořádku, nic se nebude dít, ale virus na svých sliznicích mám a můžu tak být nebezpečná pro někoho jiného.“

4) Jsou vakcíny pro děti bezpečné?

Dlouhodobé negativní dopady vakcín nejsou a ani nemohou být nyní známy.

Vakcíny proti covidu-19 nejsou pouze novými vakcínami na klasickém ověřeném základě. Jelikož se jedná o zcela novou technologii, negativní vliv očkování (obzvláště toho, které se rutinně aplikuje úplně poprvé) se může projevit až za několik let. Přitom ve studii, na základě které byla vakcína schválena pro očkování dětí do 11 let v USA, byly možné negativní výsledky studovány pouze dva týdny až dva měsíce.

Vakcíny, kterými se očkují zdravé děti, musí mít mnohonásobně vyšší přínos než možná rizika. To v tuto chvíli není jisté, zvláště s ohledem na to, že riziko onemocnění covidem-19 v dětské populaci je mizivé. Imunitní systém dětí je velmi reaktivní a plastický, jeho vývoj není ještě dokončen; pokud se setká s virem, „vytrénuje“ si imunitu lépe než po očkování (viz níže).

Imunolog Jaroslav Turánek: „Vakcína je bezpečná, až když je to prokázané. U nového typu vakcín mRNA neznáme a ani nemůžeme mít data o dlouhodobých účincích na vývoj dětí.“

5) Bude vakcína chránit dítě natrvalo?

Účinnost vakcíny je pouze dočasná.

Dosud není známo, jak dlouho očkování proti covidu-19 chrání. Je to především proto, že virus neustále mutuje a protilátky proti starší mutaci nemusí účinkovat proti novější (proto se například očkování proti chřipce každý rok opakuje). Stejný postup by nás čekal u vakcín proti covidu – pro dlouhodobou ochranu vytvořenou očkováním je nutno očkování stále opakovat. Více dávek však znamená další riziko nežádoucích účinků.

Vakcinolog Roman Prymula: „U respiračních onemocnění je vždy problém navodit adekvátní imunitu. Data ukazují, že ochrana poskytovaná očkováním u některých obyvatel v čase klesá.“

6) Mohou být děti chráněny proti onemocnění covid-19 i jinak?

Zásadní ochrana nastává po kontaktu s virem covid-19.

Mnoho dětí se s nákazou již setkalo a jsou chráněny vlastními protilátkami. Dalším kontaktem s virem svou imunitu přirozeně posilují. Je také důležité poznamenat, že očkováním se imunita vytrénuje proti jediné bílkovině viru, zatímco proděláním nemoci proti celé řadě těchto virových proteinů. Pokud se pak virus změní (zmutuje) právě na tom jediném proteinu, na který je obranyschopnost organismu vytrénována vakcínou, ta ztrácí účinnost, zatímco komplexní imunitní odpověď získaná proděláním nemoci virus „pozná“ na základě jiných bílkovin a zlikviduje ho. Podle některých dílčích výsledků se navíc zdá, že u lidí, kteří covid-19 prodělali až po očkování, se komplexní imunita nevyvine, případně je slabší.

Obecně lze děti i dospělé „chránit“ posilováním imunity, péčí o zdraví, pohybem, vhodně zvolenou stravou, snížením stresu a celkově zdravou životosprávou.

Obezita je vysoce rizikový faktor, míru konzumace jídla a pohybu dokáže ovlivnit téměř každý.

Vědkyně Irena Koutná: „Strava musí obsahovat dostatek vitaminů, neměla by v ní být nadmíra masa, nemělo by v ní být moc potravin s konzervanty. Důležitý je také pobyt na čerstvém vzduchu. Když dýcháte čerstvý vzduch a hýbete se, tak ventilujete, zvyšujete si prokrvení. Když nemáte prokrvené sliznice, nemůže tam fungovat imunitní systém, protože ty správné buňky tam prostě z kostní dřeně, kde se tvoří, nedoputují, nebo jich spíš doputuje málo a jsou hůře vyživované. Fyzická aktivita navíc, alespoň u většiny lidí, vyplavuje hormony štěstí, které velice příznivě působí na imunitní systém.“

7) Budou očkované děti „svobodné“, vyhnou se represím?

„Svoboda“ získaná očkováním je krátkodobá, jen do následného a dalšího přeočkování.

Očkování bychom měli volit jen ze zdravotních důvodů, nikoli proto, abychom mohli bez testu do kina, restaurace či školy. 

Očkování je dobrovolné a nesmí být nijak vynucováno. Ani psychickým, sociálním či podprahovým nátlakem.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek: „Neočkujeme se proto, abychom se nemuseli testovat, očkujeme se proto, abychom neměli těžké průběhy nemoci, aby nebyly zahlceny nemocnice… Důvodem očkování není to, abych nemusel nosit respirátor a nemusel se testovat.“

Mezi hlášená podezření na vážné nežádoucí účinky patří anafylaktický šok, obrna lícního nervu, syndrom Guillain-Barré, plicní embolie, trombózy, pásové opary, poškození srdce, úmrtí. U mladých očkovaných je výrazně vyšší riziko zánětu srdečního svalu (myokarditidy a perikarditidy). Další nežádoucí účinky se mohou objevit a projevit až s odstupem času.

PRIMUM NON NOCERE – PŘEDEVŠÍM NEUŠKODIT: základní zásada medicíny

Text byl sepsán v září 2021.

Vyjádření odborníků byla publikována v médiích.

Každé dítě je jedinečné. Zatímco pro jedno dítě může mít očkování určitý benefit, pro jiné může představovat neúměrně vysoké riziko.

Pokud jste se po zvážení všech aspektů rozhodli očkovat své dítě proti covidu-19, dodržujte zásady očkování s minimalizací rizik, které najdete na www.rozalio.cz.

Případné podezření na nežádoucí reakce na vakcínu hlaste ošetřujícímu lékaři i Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv na olecich.cz.