Školky, ŠVP a ZA Legislativa Naše články a stanoviska Naše projekty

Otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví k přijímání dětí bez očkování proti hep. B do MŠ

Praha, 12. května 2020

Vážené Ministerstvo zdravotnictví,

od 1. května 2020 je účinná novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která v některých bodech upravila také povinné očkování. Mimo jiné se projednávala možnost zrušit podmínku očkování proti hepatitidě B pro přijetí do mateřských škol (a dalších zařízení).

Pozměňovací návrh č. 4141 týkající se této úpravy předložil Poslanecké sněmovně poslanec Vlastimil Válek: „…pozměňovací návrh  … se týká de facto skupiny dětí, které byly očkovány pentavakcínou, jejíž součástí nebyla očkování proti hepatitidě B. A pro tyto děti zase je problém, protože nemají očkování proti hepatitidě B, účastnit se aktivit ve školském kolektivu, přitom to nemá úplně logiku, aspoň z mého pohledu jako lékaře, protože hepatitida B se přenáší krví anebo pohlavním stykem a je velmi, velmi málo pravděpodobné, že by k tomuto přenosu došlo. To znamená, i tady se jedná z mého pohledu spíše o drobnou technickou úpravu, která významně může určité části populace usnadnit život a návštěvu školy. A zase, nejde o žádné omezení povinného očkování, nejde o žádný průlom do povinného očkování, to bych chtěl znovu zdůraznit…“ 1)

Výbor pro zdravotnictví doporučil přijmout tento pozměňovací návrh a v Poslanecké sněmovně měl také podporu, avšak z důvodu procesní chyby o něm nemohlo být ve třetím čtení hlasováno.

Při následném projednávání v Senátu dne 18. března 2020 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podpořil zrušení podmínky očkování proti hep. B do mateřských škol: „Na půdě Senátu návrh zákona projednal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a doporučil ho vrátit k projednání Poslanecké sněmovně, a to se změnou podmínky pro přijetí dítěte do předškolního zařízení. Podmínkou by podle tohoto návrhu nebylo podrobení se pravidelnému očkování proti virové hepatitidě B. Tento pozměňovací návrh mohu podpořit.“  2)
Senát návrh přijal a předal jej, spolu s dalšími pozměňovacími návrhy, Poslanecké sněmovně k poslednímu hlasování.

Poslanecká sněmovna však celý senátní návrh neodhlasovala, a to především z důvodu jiných pozměňovacích návrhů, o kterých se hlasuje společně v jednom hlasování. Pro přijetí chybělo pouhých sedm hlasů. To bohužel způsobilo, že navrhovaná změna ohledně hep. B a docházky do mateřských škol nemůže být v zákoně provedena, ač se pro její přijetí vyslovili politici i odborníci. Do novely se nedostala vlastně jen kvůli procesní chybě. Navíc to přišlo v čase, kdy se zahajují přijímací řízení do mateřských škol a rodiče již nestihnou zareagovat.

V letech 2014–2017 byly novorozencům a batolatům v ČR aplikovány tisíce dávek pentavakcíny Pediacel, která je určena pro imunizaci proti tetanu, černému kašli, přenosné dětské obrně, záškrtu a onemocněním vyvolaným haemophilus influenzae b. Z povinného očkování chybí pouze složka proti hepatitidě B. Hepatitida B se přenáší krví nebo pohlavním stykem. Pro děti předškolního věku je tak nulové riziko nakažení touto nemocí v dětském kolektivu. Přesto děti bez očkování proti této nemoci nemohou být přijaty do mateřské školy, dětské skupiny a dalších předškolních zařízení.

Rodiče, kteří zvolili pro své děti očkování pentavakcínou namísto obvyklé hexavakcíny, v posledních měsících, kdy se zákon projednával, doufali v možnost umístění dítěte do předškolního zařízení. Obzvláště, když i Ministerstvo zdravotnictví tuto změnu podporovalo. Nyní, kdy začínají zápisy do mateřských škol, již rodiče nestihnou své děti doočkovat.

Tuto situaci je nutno řešit. Týká se stovek až tisíců dětí, které mají všechna ostatní povinná očkování, jsou očkovány proti osmi nemocem! Chybí pouze hep. B, která je v dětském kolektivu nepřenosná!
Pro rodiče by nemožnost dát dítě do školky znamenala na příští školní rok NEzaměstnání, protože budou muset s dítětem zůstat doma, a to často na dávkách státní sociální podpory.

Proto požadujeme, aby Ministerstvo zdravotnictví (obzvláště v době, kdy je potřeba šetřit veřejnými financemi) vydalo pokyn mateřským školám, který jim umožní přijímat také děti bez očkování proti hepatitidě B (nebo se zahájeným očkováním).

Přijímat tyto děti do školky neznamená vyjmutí hep. B z povinného očkovacího kalendáře, nýbrž pouze úpravu podmínek pro předškolní zařízení, s čímž souhlasili odborníci i zákonodárci, což však nebylo přijato jen kvůli procesní chybě, nikoliv z důvodu nesouhlasu.

Pro narovnání situace očekáváme rychlé konání Ministerstva zdravotnictví a brzké vyjádření.

Za Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z.s.Martina Suchánková
předsedkyně spolku