Naše články a stanoviska

Otevřený dopis spolku ROZALIO politickým stranám

9. 5. 2017

Otevřený dopis spolku ROZALIO politickým stranám s výzvou o deklarování názorové pozice k represivním opatřením vůči zcela či částečně neočkovaným dětem před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vážený pane předsedo, vážené předsednictvo, vážení členové,

téma očkování v posledních letech stále více zajímá a současně také rozděluje naši společnost. Mimo jiné čím dál větší měrou prohlubuje nedůvěru rodičů v praktické dětské lékaře, odborníky na očkování i politiky a úředníky odpovědné za současné zákony a jejich veřejnou obhajobu.

Za všechny naše členy a příznivce se na vás obracíme se žádostí o narovnání nevyhovujícího stavu současných právních předpisů a o deklarování vaší názorové pozice k represím vůči dětem neočkovaným podle vyhlášky. Tato otázka zajímá mnoho rodičů a pro některé pak představuje velmi důležité kritérium, podle něhož budou vybírat svého zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 Ministerstvo zdravotnictví ČR i odborné autority již mnoho let obhajují zákonem stanovený zákaz přijímat zcela či částečně neočkované děti do mateřských škol, na školy v přírodě, dětské tábory a jiné zotavovací akce. Toto pochybné a svévolné represivní opatření je prezentováno jako nezbytné pro ochranu veřejného zdraví a zachování kolektivní imunity v dětských kolektivech a skupinách. Jeho absurditu dokazuje i přijetí novely školského zákona, která – jako mávnutím kouzelného proutku – umožňuje od 1. září 2017 přijímání všech dětí, tedy i těch neočkovaných, do posledních ročníků mateřských škol.

V roce 2016 na tuto situaci zareagoval Senát PČR, když naprostou většinou schválil senátní novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která rušila alespoň podmínku očkování pro účast na škole v přírodě a zotavovacích akcích. Novelu však zablokovala vláda ČR, čímž dala jednoznačně najevo neochotu ke změně opatření, jehož cílem je represe, nikoli ochrana zdraví dětí.

Vyzýváme vás k iniciování či alespoň podpoře takové právní úpravy, která zruší podmínku očkování pro účast na školách v přírodě a zotavovacích akcích a umožní navštěvovat mateřské školy všem dětem od tří let, jak je to běžné ve všech sousedních zemích. Žádáme vás o narovnání současného právního stavu, podle kterého nekompletně očkované děti ve věku 3-5 let nemohou navštěvovat předškolní zařízení vůbec, ve věku 5- 6 let ho již navštěvovat dokonce musí, a od 6 do 18 let opět nesmí jezdit na školy v přírodě a zotavovací akce se svými spolužáky.

Současně vás žádáme o vyjádření vaší názorové pozice před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Sdělte, prosím, svým voličům, co od vás mohou očekávat v této otázce, která je pro mnohé z nich velmi důležitá.

Martina Suchánková, předsedkyně spolku ROZALIO