Naše články a stanoviska COVID-19

Otevřený dopis spolku ROZALIO pro Ministerstvo zdravotnictví k očkování proti covid-19

Praha, 26. listopadu 2020

Vážený pane ministře,

spolek Rozalio se zasazuje o dostatečnou informovanost široké veřejnosti v tématu očkování. K Národní strategii očkování proti nemoci covid-19 jsme vznesli několik připomínek. Bohužel nevíme, v jaké fázi je příprava finálního dokumentu a jak byly naše připomínky vypořádány, proto vám nyní pokládáme několik otázek. Jejich zodpovězení považujeme za důležité ještě před uvedením vakcíny na český trh.

Podle veřejných informací jsou k dnešnímu dni v procesu registrace tři očkovací látky, o které má ČR zájem, a to od společností Pfizer, Moderna a Astra Zeneca. Daleko od registrace nemá údajně také vakcína společnosti Novavax. Přičemž vakcíny společnosti Pfizer a Moderna jsou tzv. třetí generace, genetické, které budou používány úplně poprvé. Nelze tedy s jistotou odhadovat jejich skutečné dopady, jak zmiňují mnozí čeští i zahraniční odborníci. Proto se chceme nejen my, ale i široká veřejnost ujistit, že vakcíny, které mají být v první etapě použity především pro osoby starší 65 let a chronicky nemocné, jsou pro ně bezpečné.

Máte údaje potvrzující, že jsou výše uvedené vakcíny testovány na osobách starších 65 let a chronicky nemocných lidech? Pokud ne, z čeho vyvozujete, že tyto vakcíny jsou pro danou skupinu bezpečné? Jaká kritéria budou platit pro vakcíny určené jak pro rizikové skupiny, tak i pro ostatní obyvatele, než je povolíte k plošnému užití českým občanům?

V případě, že lidé budou mít závažné nežádoucí účinky, budou mít nárok na odškodnění oni sami nebo jejich pozůstalí v případě úmrtí po očkování? Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním se vztahuje pouze k odškodňování těch osob, které podstoupily pravidelné, zvláštní nebo mimořádné očkování, tedy očkování pro určité skupiny povinné. Nevztahuje se například na očkování proti chřipce, pneumokokům či meningokokům.

K zákonu o odškodnění dosud není hotový prováděcí právní předpis! Jak se mohou odškodnění domáhat právoplatní žadatelé, natož pak ti poškození, kteří by se nechali dobrovolně očkovat proti covid-19?
V minulosti jsme byli svědky závažných nežádoucích účinků např. ve formě narkolepsie u rychle vyrobené vakcíny proti prasečí chřipce. I Česká republika nakoupila milion dávek této očkovací látky, zájem o ni byl však malý. Přestože v době, kdy se údaje o možných vážných reakcích již objevily, zde byla snaha nařídit tuto vakcínu některým profesím a skupinám obyvatel, po vlně odmítání i z řad lékařů a politiků byla vakcína nadále doporučována i dětem.

Občané potřebují záruky, že se toto nebude opakovat i s očkováním proti covid-19. Tedy nejenže nebudou žádným způsobem nuceni do podstoupení očkování, ale v případě, že se očkovat nechají a dojde u nich k závažnému poškození zdraví, budou spravedlivě odškodněni.

Žádáme o zveřejnění zápisů Národní imunizační komise (NIKO), kdy zmíněnou strategii očkování proti covid-19 schvalovala. O toto jsme žádali již v připomínkách k Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Na webu www.mzcr.cz bohužel není zveřejněný jediný zápis či stanovisko NIKO ani z předchozích let. Kde lze nalézt zápisy i z klinické skupiny Covid II MZ?


Závěrem shrnuji otázky, na které žádáme odpověď:

1) Disponujete údaji, že výše uvedené vakcíny jsou testovány na osobách starších 65 let a chronicky nemocných a jsou pro ně bezpečné? Budete mít tyto údaje zpracované a zveřejníte je ještě před použitím vakcíny v ČR?
2) V případě, že se objeví závažné reakce na vakcíny proti covid-19, budou mít poškození nárok na odškodnění nebo jejich pozůstalí v případě úmrtí očkovaného?
3) Zveřejníte zápisy z jednání NIKO a klinické skupiny Covid II MZ? Kde budou zápisy k nalezení?

Za zodpovězení otázek předem děkuji.

S pozdravem

Martina Suchánková
předsedkyně spolku ROZALIO