COVID-19 Naše články a stanoviska Naše projekty Nežádoucí účinky Odškodnění

Pomáháme lidem poškozeným očkováním dosáhnout na odškodnění

Občan takřka nemá možnost dosáhnout spravedlivé náhrady újmy způsobené očkováním. Naše obavy se tak bohužel naplňují. Zákon, který by měl odškodňovat poškozené očkováním, sice existuje, ale jak jsme upozorňovali už při jeho schvalování, nezdá se být funkční. Problémy se objevily již při podávání žádostí o náhradu újmy, další potíže plynou z přemrštěných požadavků Ministerstva zdravotnictví. Doufali jsme v zákon, který bude nápomocný poškozeným. Bohužel tomu tak není. A lidé, kteří jsou poškození vakcínou, případně jejich rodiny, potřebují pomoc s dosažením náhrady. Díky tomuto projektu můžeme pomoc nabídnout. Co nedělá stát, uděláme my. Připojte se.

Od účinnosti zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (duben 2020) a zároveň zákona, který deklaruje odškodné i poškozeným dobrovolným očkováním proti covid-19, nevyhovělo MZ již několika žádostem o finanční kompenzaci. Ke dni sepsání tohoto textu nevíme o žádné žádosti, které bylo vyhověno.Důvody zamítnutí žádostí jsou různé, např. nebyla prokázána příčinná souvislost, vážné poškození vlastně nebylo zvlášť závažné, k újmě došlo před vznikem zákona. MZ na žadatele klade neúměrně vysoké požadavky, např. odůvodnit výši škody. S tím si však obyčejný občan nemusí vědět rady.

ČR byla za absenci odškodnění kritizovaná, zákon o náhradě újmy byl tedy nutným krokem, výsledek je bohužel zatím dle přísloví vlk se nažral a koza zůstala celá. Zákon nemá být pouhou formalitou pro legitimizaci vynucování očkování, jeho cílem má být pomáhat poškozeným.Proces žádosti by měl být pro žadatele přístupný a formálně i obsahově zvladatelný, ovšem podle požadavků MZ vypadá, že to bez odborné pomoci zvládne málokdo

Otevíráme poradnu pro poškozené očkováním! Poškozeným žadatelům zprostředkujeme bezplatné konzultace (sepsání žádosti, stanovení výše újmy, pomoc s následnou odpovědí MZ, případně se žalobou). Dary poputují na vedení a zviditelnění poradny, osvětu o možnostech odškodnění, zaplacení honorářů advokátů a soudní poplatky.
Klientům nemůžeme hradit poplatky u lékařů a znalecké posudky.