Naše články a stanoviska Legislativa

Poškozujete si zdraví? Případnou léčbu vám uhradíme. Obáváte se očkovat? Případnou léčbu si hraďte sami!

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby rodiče, kteří neočkovali své dítě a to se nakazilo nemocí, proti které mělo být očkováno, uhradili náklady na případnou léčbu. Je to další diskriminační prostředek k donucení očkovat, nebo spravedlivá náhrada nákladů?

Systém zdravotní péče založený na osobní zodpovědnosti jedince za své zdraví je možná dobrá myšlenka, v současnosti však neuskutečnitelná. Nárok na bezplatnou zdravotní péči mají všichni – ti, kteří se o své zdraví pečlivě starají, i ti, kteří si ho systematicky ničí. Novinka z dílny Ministerstva zdravotnictví o vymáhání nákladů na léčbu u lidí, kteří nesplní zákonnou povinnost se očkovat, je tak zcela mimo rámec našeho současného systému.

Začnou-li pojišťovny úhradu nákladů vyžadovat, je nutno se ptát, zda budou do těchto pravidel zahrnuti také ti, kteří užívají zdraví nebezpečné látky, své zdraví si vědomě poškozují a jejich léčba stojí miliony korun ročně, jako narkomani, kuřáci, alkoholici. Podle zákona má pojištěnec povinnost vyvarovat se jednání, které vede k vědomému poškození vlastního zdraví. Ovšem i když tak nečiní, svou léčbu nehradí.

Myšlenka úhrady léčby sklízí v některých kruzích velké nadšení („ať to ti odmítači schytají!“), jedná se však o ryze populistický krok. Cílem totiž není komplexní problematiku očkování řešit, ale jen mít pro veřejnost dobře viditelný prostředek, který zatočí s rozvraceči systému a zajistí růžovější budoucnost a vyšší prooočkovanost. Je to však řešení krátkozraké, nefunkční a diskriminační. „Zajímá nás zamýšlená praxe, zda bude někdo od pacienta, resp. rodičů zjišťovat, proč očkování odmítli, a zohledňovat to? Z praxe známe množství případů, kdy rodiče musí odmítnout očkování z důvodu předchozích negativních reakcí na očkování, kvůli špatnému zdravotnímu stavu dítěte nebo nepříznivé rodinné anamnéze. Vymáhání úhrad léčby i všechny další represe směřované vůči těmto rodinám jsou odsouzeníhodné,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio.

Spolek Rozalio upozorňuje, že rodiče odmítající očkování by za své rozhodnutí byli trestáni hned pětkrát. To se týká i těch, kteří nenaočkují proti jen jedné jediné nemoci z povinných devíti. Poprvé pokutou ve výši až 10 000 Kč pro každého rodiče, podruhé nepřijetím dítěte mladšího pěti let do předškolního zařízení, potřetí vyloučením dítěte z pobytu na škole v přírodě, počtvrté např. z tábora. Pátým trestem by bylo uhrazení případné léčby. „Stát se snaží všemožnými způsoby donutit rodiče své děti naočkovat všemi předepsanými vakcínami. Přitom si odmítá připustit, že od té doby, co represe zvyšuje, stoupá pouze nedůvěra v systém očkování, nikoliv proočkovanost, která má tendenci opačnou,“ upozorňuje Martina Suchánková. Stát by podle ní měl tento vývoj reflektovat a hledat naopak konstruktivní řešení, používat pozitivní nástroje, poskytnout kvalitní informace, vyjít vstříc potřebám rodičů a dětí a namísto nátlaku jim nabídnout partnerský přístup – možnost výběru vakcín, individuální očkovací plán či odklad.