Legislativa Naše články a stanoviska Naše projekty Školky, ŠVP a ZA

Poslanecká sněmovna schválila změny. Na školu v přírodě pojedou děti bez ohledu na očkování, pro přijímání do školek se podmínky mění

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla ve středu 12. února schválena Poslaneckou sněmovnou s dvanácti pozměňovacími návrhy. Žádný z nich však nezvrátí zpřísnění pro ta zařízení, které dodnes mohla přijímat děti bez řádného očkování. Určité uvolnění však novelizace přináší.

Ve třetím čtení novelizace zákona bylo předloženo celkem 7 pozměňovacích návrhů, které se týkaly tématu očkování. Schválené změny se týkají podmínek pro účast na škole v přírodě a možnosti přijmout do předškolních zařízení děti s dočasnou kontraindikací.

Na školu v přírodě všechny děti spolu, na zotavovací akci ani omylem

Na akci nazvanou škola v přírodě nebude již nutné vyžadovat řádné očkování. Dosud stačilo, když dítěti chybělo jen jedno očkování, a se svými spolužáky jet nemohlo. Podle Ministerstva zdravotnictví je toto omezení zbytečné, proto souhlasným stanoviskem podpořilo pozměňovací návrh poslance Třešňáka (Piráti) a sněmovna ho přijala.

Ke zrušení omezení pro školy v přírodě (ŠVP) a zotavovací akce (ZA) byly podány další dva pozměňovací návrhy, a to poslancem Farským (STAN) a opět poslancem Třešňákem (Piráti). Navrhovali jimi zrušení podmínky řádného očkování nejen pro ŠVP, ale také ZA (pobyt pro více než 30 dětí delší 5 dnů). Ministerstvo zdravotnictví (MZ) i garanční výbor (Výbor pro zdravotnictví) těmto návrhům daly nesouhlasná stanoviska s vysvětlením, že na ZA se potkávají neznámé děti, tedy v zájmu ochrany zdraví dětí je na pobytu potřeba řádného očkování.

Velkou logiku to nemá, protože mnohé ZA jsou tábory dětských oddílů, kam spolu chodí děti celoročně v rámci mimoškolních aktivit. Argument, že na některých ZA se potkávají neznámé děti, je lichý, protože děti se přece potkávají neustále a čas spolu tráví bez omezení kdekoliv jinde. Nehledě na to, že zotavovací akcí může být i lyžařský výcvik v rámci školní docházky. Spíš to vypadá tak, že MZ bylo ochotno ulevit ředitelům škol a ustoupit z nesmyslu, na který nenašlo vůbec žádný argument, ale větší uvolnění nechtělo připustit.

Do školek i zotavovacích akcí bez řádného očkování?

Nejen do mateřských škol, ale i na zotavovací akce nyní budou moci být přijaty také děti, které nemohou být očkované ze zdravotních důvodů. Dosud platí výjimka pro přijetí pouze dětem, které mají “trvalou kontraindikaci” k očkování, v zákoně bude nově uveden termín “kontraindikace”. Trvalých kontraindikací je jen zlomek případů, jsou to např. děti, které měly anafylaktický šok po podání vakcíny. Avšak děti, které trpí onemocněním bránícím očkování, mají kontraindikaci pouze dočasnou, a tak nemohly být do školky přijaty. Tento PN poslance Válka byl garančním výborem i MZ doporučen. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymulak k tomu na zasedání Výboru pro zdravotnictví uvedl, že ministerstvo připraví doprovodné dokumenty, které tuto praxi ještě upraví. Hodlá nastavit kritéria pro posuzování kontraindikace tak, aby bylo například dáno, že stav bránící podání vakcíny bude muset trvat minimálně rok. Není tedy jisté, jaká nakonec bude praxe a jak dalece bude změna skutečně nápomocná.

Možnost přijmout do předškolního zařízení dítě bez očkování proti hepatitidě B nebylo možné odsouhlasit. Několik tisíc dětí bylo v letech 2014 – 2017 očkováno pentavakcínou Pediacel, která neobsahuje složku proti hepatitidě B. Ta se přenáší krví a pohlavním stykem, její přenos v kolektivu malých dětí je tudíž téměř nemožný. Tento pozměňovací návrh poslance Válka (TOP 09) byl doporučen garančním výborem, ale v Poslanecké sněmovně nemohl být kvůli legislativně-technické chybě odhlasován. Možnost změny má nyní pouze Senát.

Omezení přijímání dětí se rozšiřuje i na další předškolní zařízení

Nepodařilo se prosadit změnu umožňující soukromým zařízením a dětským skupinám přijímat děti bez omezení. Pozměňovací návrh poslance Třešňáka navrhoval povinnost očkování ponechat jen pro státní školky a ostatním zařízením dát možnost výběru, jak si podmínky pro přijímání dětí nastaví.
Nyní tedy dětské skupiny a zařízení, které pečují o děti do tří let věku, vychovávají děti nad tři roky věku v předškolních zařízeních, nebo mateřská škola (s výjimkou těch, do kterých je docházka povinná) nebudou moci přijmout dítě bez řádného očkování. Výjimku budou tvořit děti, které mají k očkování kontraindikaci. Doklad o řádném očkování nebo o kontraindikaci vydává pouze praktický lékař pro děti a dorost, což nově stanovuje novela zákona.

Změny zákona se tak negativně dotknou i školek, které si dosud zřizovali rodiče sami, kdy založili spolek a hlídali si děti navzájem nebo si najali zaměstnance pro péči o děti. Je-li jejich činnost vázána na provozovnu a živnost, budou si teď muset navzájem dokládat potvrzení o očkování nebo kontraindikaci k očkování.

Schválená úprava, která zavádí plošně hrazené dobrovolné očkování proti meningokokům, se netýká úpravy v zákoně o ochraně veřejného zdraví, ale zákona o veřejném zdravotním pojištění. Stanovuje, že od 1. července 2020 bude očkování proti meningokoku typu B hrazeno všem dětem, u kterých se vakcinace zahájí do jednoho roku věku. Pro toto očkování se u nás používá vakcína Bexsero ve dvou dávkách, přičemž cena jedné dávky se pohybuje od 2500 do 3100 korun.

Pozitivní změny v jednotlivých úpravách pro přijímání dětí do všech typů předškolních zařízení a na školy v přírodě přinesou mnohým dětem, rodičům i zařízením úlevu a zlepšení situace. I dílčí změny jsou důležité. Podařilo se jich dosáhnout i díky petici za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování, která zvedla zájem a upozornila na diskriminační opatření. Samozřejmě žádné změny by nebyly možné bez přispění několika poslanců, kteří předložili pozměňovací návrhy! Za to jim patří velký dík!

Novelizovaný zákon nyní poputuje do Senátu, ten má 30 dní na projednání. Pokud bude zákon v současné podobě schválen i Senátem, předpokládáme, že novela vstoupí v platnost od 1. července 2020. Pokud zrovna řešíte školku pro vaše dítě, které má kontraindikaci k očkování nebo je řádně očkováno, jen mu chybí očkování proti hepatitidě B, můžete mít ještě s přijetím potíže. Proces budeme sledovat a na tyto situace se ptát.

Některé citace z rozpravy v třetím čtení novely zákona dne 12. února 2020:   Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO): …“Za mě osobně nemohu se ztotožnit s pozměňovacími návrhy, které v zásadě popírají zásadu kolektivní imunity a mohou u veřejnosti přispět k dalšímu snižování vnímání potřebnosti pravidelných očkování a tím vést ke snadnějšímu šíření nakažlivých nemocí ve společnosti. To znamená nemohu podpořit návrhy, kterými se vypouští povinnost doložit v lékařském posudku podrobení se stanovenému pravidelnému očkování nebo imunitu k nákaze u dětí účastnících se zotavovacích akcí. V případě zotavovacích akcí se jedná o dlouhodobější pobyty náhodně vytvořených velkých kolektivů dětí, navíc zpravidla s více zatěžujícím programem a tedy s mnohem větším nebezpečím šíření nakažlivé nemoci, nebo rizikem poranění. Naopak tuto úpravu podporuji, pokud jde o školy v přírodě, to znamená zde se domnívám, že není nutné trvat na současné podmínce v zákoně, protože tyto pobyty trvají krátkou dobu. Je to jasně definovaný kolektiv, který je pohromadě celý školní rok, a provozované aktivity jsou méně fyzicky náročné. Dále nemohu souhlasit s návrhem na vypuštění povinnosti podrobení se pravidelnému očkování jako podmínky pro přijetí do dětských skupin, soukromých mateřských škol a předškolních zařízení, v nichž je provozována živnost výchovy dětí nad tři roky věku. V tomto směru se domníváme, že pro zachování příznivé epidemiologické situace je zcela nerozhodné, jestli jsou dané pečující subjekty soukromé, či zřízené státem, nebo územní samosprávou. Z tohoto pohledu řekněme ochrany veřejného zdraví by měly být podmínky u všech těchto subjektů stejné.“


Poslanec Vlastimil Válek (TOP09):
…“V roce 2015 přijala vláda akční plán na zvýšení proočkovanosti. Po pěti letech ten akční plán končí fiaskem, protože ve všech parametrech podle statistik ÚZIS se proočkovanost v České populaci snižuje, a to u hrazených i nehrazených očkování. Já tím chci říct, že je potřeba hledat jinou cestu a jsem rád, že se nám daří jiné cesty najít.“   Poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL):Nicméně určité pokrytectví, které máme v současném znění zákona, týkající se právě účasti dětí na zotavovacích akcích v některých předškolních zařízeních, považujeme spíše proti očkování, proti tomu, aby rodiče věřili a měli důvěru v to, že očkování funguje. Takže tady my podpoříme pozměňovací návrhy kolegy Třešňáka, Válka či Farského.“   Poslanec Petr Pávek (STAN):…“Ušetřím si dlouhou debatu o přístupu státu, který vlastně svým radikálním a někdy až šikanózním způsobem vlastně podrývá u skupiny obyvatel tu důvěru v očkování a domnívám se, že je opravdu nežádoucí, abychom vyčleňovali některé děti z akcí jenom proto, že například nemají kompletní proočkovanost z důvodů, které nakonec určil třeba i lékař, z důvodů nějakých kontraindikací a podobně. Takže tento přístup nepovažujeme za šťastný.“   Poslanec Bohuslav Svoboda (ODS):…“Bohužel očkování je taková věc, která probíhá takovými vlnami názorů. Vždycky se někde objeví názor, že na základě očkování vzniká autismus, a vzápětí se přihlásí významná, početná skupina rodičů, kteří z tohoto důvodu odmítají autismus (očkování?). Ta myšlenka vzniku autismu skutečně měla jednoho autora-lékaře, ale byl již ze společnosti lékařské vyloučen pro šíření nepravdivé informace, a tak bychom měli také postupovat proti všem, kdo vznášejí takové pochyby o možném ošetřování.“   Poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM): …“To znamená za nás bych chtěla jenom upozornit, že nebudeme zásadně souhlasit s pozměňujícími návrhy, které hovoří, že by byla možnost přijímat neočkované děti do soukromých zařízení, ať už předškolní nebo školní. Zásadně s tímto nesouhlasíme, protože pro nás je to začátek konce nejenom toho systému proočkovanosti, ale vůbec celkově rozdělení na státní nebo veřejné subjekty a na soukromé. A opravdu ten tlak těch rodičů nebo na ty rodiče, kteří by chtěli právě neočkovat, ať už to je z různých důvodů, dávat do těch soukromých subjektů, tak si myslím, že bychom to teď nastartovali a započali, a myslím si, že to je opravdu špatně. To znamená my podporujeme to, aby nejenom pediatři, ale samozřejmě i ti rodiče měli možnost volněji dýchat, to znamená to řeší pozměňující návrh pana Válka, ať už ten jeden nebo ten druhý. A já věřím, že Sněmovna nepodpoří tedy ty pozměňující návrhy, které by nám odstartovaly velký zmatek, nebo i možná velký průšvih v tom, že by byly osvobozeny od nepovinnosti očkování v těch soukromých subjektech.“

Seznam pozměňovacích návrhů Jak hlasovali poslanci dne 12. 2. 2020 Písemný záznam z rozpravy a hlasování 12. 2. 2020 Sněmovní tisk k zákonu Web k petici o odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování