Naše články a stanoviska Školky, ŠVP a ZA

Povinné očkování v ČR před Evropským soudem pro lidská práva

Ve středu 1. července proběhla historická událost. Evropský soud pro lidská práva vyslechl stížnosti šesti rodin proti České republice ve věci odpírání vzdělávání dětí v souvislosti s povinným očkováním a udělením pokuty za nenaočkování dětí.

Ze zprávy Ligy lidských práv zveřejněné na jejich Facebooku dne 1. července:
„Přítomné soudce projednávaná kauza očividně zaujala – oběma stranám sporu položili přes 15 otázek. Zajímali je především statistická data a analýzy, na základě kterých se vytváří a upravuje seznam povinných očkování, kdo rozhoduje o tom, co je v nejlepším zájmu dítěte a kdo je odpovědný za nežádoucí účinky očkování. Jednu z nejzajímavějších otázek spíše filosofického zaměření položil soudce Paul Lemmens z Belgie. Ten se zajímal o to, kde leží hranice zmíněné sdílené individuální odpovědnosti za veřejné zdraví – tedy zda a případně do jaké míry by tato odpovědnost mohla v souvislosti s očkováním převážit nad právem jednotlivce žít si podle svého.“

Odpůrci očkování před ESLP: Advokátka Candigliota nařkla Prymulu ze zisku od výrobců vakcín

1.7.2020, Česká justice.cz

Z konfliktu zájmů a z nedůvěryhodnosti kvůli absenci bezpečnostní prověrky nařkla ve středu na veřejném slyšení před Evropským soudem pro lidská práva přítomného Romana Prymulu advokátka Zuzana Candigliota. Ta zastupuje šest stěžovatelů na českou legislativu ohledně povinného očkování. Podle ní Roman Prymula ani lékařka Hana Cabrnochová nejednají v nejlepším zájmu dětí a lékaři, kteří s vakcinací nesouhlasí, jsou zastrašováni. Zástupce státu Vít Schorm zase označil stěžovatele za nesolidární se společností a se zdravotním systémem, ze kterého těží. Podle Romany Prymuly přinesla vakcinace zdraví a sociálně ekonomický prospěch.

Veřejné slyšení ve věci Vavřička a dalších pět stěžovatelů na zákonné provedení systému povinného očkování v ČR se odehrálo ve středu 1. července 2020 před Velkým senátem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. O stěžovatelích a stížnostech na pokuty a vyloučení z předškolního vzdělávání Česká justice již informovala. Jako vedlejší účastníci byli přítomni nejen zástupci Slovenska, Francie a Polska, ale také evropských asociací pro vakcinaci obyvatel.

Candigliota: S vámi budou čeští pacienti stále v klecích

Všechny stěžovatele zastupovala před Soudem advokátka Zuzana Candigliota, která uvedla, že odmítání přijetí dítěte do předškolního zařízení kvůli absenci očkování nesmí být trestem pro dítě. Odmítnutí podle ní nesmí být arbitrární, jako je tomu nyní.

Podle advokátky ani systém veřejného zdraví nesmí ignorovat právo na svědomí a víru, nesmí nutit lidi jednat v rozporu se svědomím a rodiče proti nejlepším zájmům dítěte. Systém vakcinace musí být transparentní, dobře zdůvodněný, přiměřený a bez vlivu osob, které jsou v konfliktu zájmů a musí zahrnovat férovou náhradu pro ty, kteří utrpí zdravotní újmu, uvedla Candigliota.

Podle jejích slov vláda odkazuje k závěrům profesionálních českých medicínských společností podporujících povinnou vakcinaci: „Na tomto fóru není prostor debatovat jednotlivá prohlášení, ale co musí být zmíněno, je fakt, že jestliže budeme nekriticky následovat české profesní medicínské asociace a jejich výzvy k represi a represivní postoje bez ohledu na lidská práva, budeme stále v situaci sterilizace romských a postižených žen a ještě dnes budou psychiatričtí pacienti v klecích. Je to právě kvůli těmto organizacím, že ČR je stále náchylná k praktikám jako je umísťování novorozenců do vládních institucí a ke kastraci sexuálních delikventů,“ řekla Candigliota před Velkým senátem.

Lékařské asociace z diktatury zastrašují své členy

Poté pokračovala: „Je nutné brát v úvahu, že tyto profesionální asociace spolupracovaly s totalitním režimem, podílely se na porušování lidských práv a pokračují v obcházení práv a základních svobod. Dokonce nerespektují ani právo na vyjádření svých členů, starých lékařů, takže jejich stanovisko je jen iluze,“ komentovala expertní stanoviska předložená českou vládou.  „Ti, kdo mají jen lehce rozdílný názor, a nemusí to být rovnou odpůrci očkování, jen nepodporují represivní režim, jsou umlčování a musí čelit hrozbám profesní likvidace,“ dodala advokátka.

Roman Prymula jako zástupce státu Reprofoto

A obula se do vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví a předsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly. „Roman Prymula a Hana Cabrnochová, kteří byli přizváni vládou k expertízám, zcela jistě nereprezentují systém bezpečného očkování a nejlepší zájmy dítěte,“ řekla Candigliota k přítomnému Prymulovi.

Jak dále vyplynulo z jejích slov, už dříve ona a její klienti předložili Soudu informace o konfliktu jeho zájmů a předložili studii Ligy lidských práv, která „popisuje úzké vazby těchto osob na výrobce vakcín“. „Pan Prymula má nejen zisk z farmaceutického průmyslu, ale nebyl za dva roky až dosud získat bezpečnostní prověrku. Oba podporují zájmy průmyslu, nikoli dětí. Skutečně vláda nemá důvěryhodné a nestranné experty?“ položila advokátka otázku.

Více informací o průběhu slyšení dále v článku ZDE

Texty, které stojí za to si přečíst: